Kategori: Veje og trafik


Kommune og politi skal nikke ja tilbump

10. januar 2016: Søren Poulsen, næstformand i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, har brugt en del af sin juleferie til at få skruet en ansøgning sammen, og nu er den sendt til Skive Kommune. Målet med ansøgningen er, at grundejerforeningen får lov til at lave fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej. Selv om det er en privat fællesvej, kræver […]

Læs mere


Ny transformator er snart klar

27. september 2015: Det nye hus er på plads, og nu mangler det gamle bare at blive tømt og indholdet flyttet over i det nye. Det gælder ”Husene”, som står ved Havtjørnevej og rummer den transformator, der er med til at forsyne området med strøm. EnergiMidt er i gang med at udskifte tranformatoren. – Det […]

Læs mere


Hostrup får “moderne” transformator

30. juni 2015: EnergiMidt er i gang med at forberede en udskiftning af en transformator, som står mellem Febækken og Klokkelyngen, på nordsiden af Havtjørnevej. – Den er så gammel, at den skal skiftes. Det sker af hensyn til forsyningssikkerheden, fortæller projektleder Jesper Christensen fra EnergiMidt. I første omgang skal der ryddes noget buskads på […]

Læs mere


Safety Rider’en er på banen igen

7. juni 2015: Alle gode gange to: I hvert fald arbejder bestyrelsen for grundejerforeningen nu igen med at få etableret et bump på Havtjørnevej for at dæmpe fart og støvgener. Helt konkret gælder det en såkaldt Safety Rider. Vi har drøftet forskellige løsninger og har nu også taget kontakt til Skive Kommune for at få reglerne […]

Læs mere


Skilte og rør skal dæmpe farten

11. marts 2015: Højre fod har det med at blive lidt tung hos mange af de, der kører ad Havtjørnevej. Så farten smutter over de tilladte 30 km/t. Det både støver og generer. Især de, der har sommerhus ud til vejen. Derfor prøver bestyrelsen for grundejerforening at finde en løsning, der kan dæmpe farten uden at […]

Læs mere


Genvejen lukker snart

14. februar 2015: Den midlertidige genvej mellem Havtjørnevej og Harevej, som var anlagt i forbindelse med kloakeringen, bliver lukket igen inden for kort tid. Vils Entreprenørforretning har ikke længere brug for at kunne skyde genvej, da arbejdet med kloakeringen nu foregår længere mod vest, og lagerpladsen på Havtjørnevej er nedlagt. Så nu kan stien blive […]

Læs mere


Vejbump skal tvinge farten ned

29. september 2014: Alt for mange glemmer at løfte foden fra speederen, når de kører ind i sommerhusområdet ved Hostrup Strand. Farten kommer over de tilladte 30 km/t. Det støver og støjer, og når de store lastbiler drøner hen ad Havtjørnevej, ryster flere huse langs vejen bogstaveligt talt i deres grundvold. Derfor har bestyrelsen for […]

Læs mere


Nu skal rørbroerne skiftes

16. juni 2014: Vi har snakket om dem i et års tid – og nu kommer de: De to nye rørbroer ved Febækken under henholdsvis Kystvejen og Havtjørnevej. Michael Gramkow fra Skive Kommune fortæller, at entreprenøren – Sloth Naturpleje, Skals – er klar til at skifte rørbroen under Kystvejen tirsdag 17. juni: – Hvis der ikke støder […]

Læs mere


Sten og græs skal spærre for gennemkørsel

23. marts 2014: Smutvejen mellem Havtjørnevej og Agertoften over den nye udstykning via Ibsensvej bliver lukket. Helt som aftalt før arbejdet med kloakeringen begyndte. Tidligere på året fik grundejerforeningens bestyrelse en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning om muligheden for at holde gennemkørslen fra Ibsensvej til Havtjørnevej åben. Gennemkørslen blev etableret før arbejdet med […]

Læs mere


Skals-firma skal udskifte rørbroer

1. marts 2014: Skive Kommunes miljøafdeling er i fuld gang med at forberede udskiftningen af de to rørbroer over Febækken på henholdsvis Havtjørnevej og Kystvejen. Det fortæller Michael Gramkow, biolog i Teknisk Forvaltning i Skive Kommune. Selve arbejdet er lagt i hænderne på Sloth’s Entreprenør og Naturpleje fra Skals, som i sin tid af Skive Kommune […]

Læs mere