Kategori: Ingen kategori


Justering af vedtægter

Forslag til ændringer i vedtægterne for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Fremsat af bestyrelsen til behandling på foreningens generalformsaling 4.maj 2019 § 4, 5 og 16 ændres til følgende ordlyd: § 4: Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk (mail og hjemmeside) af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, bilagt det reviderede […]

Læs mere


Grundejerforeningens generalforsamling 2019

Indkaldelse Skriftlig beretning for 2018 Årsregnskab for 2018 Årsbalance for 2018 Bevillingsforslag 2019 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere


Hilsen til nye medlemmer

Kære xx Velkommen som sommerhusejer ved Hostrup Strand og som medlem af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Bestyrelsen håber, at I vil finde jer godt til rette i området. Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er én ud af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vi omfatter vejene: Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej, Klokkelyngen, Hedelyngen, Revlingebakken og et par […]

Læs mere


Borgermøde om brugsens fremtid

April 2019: ”Hvor er Dagli’ Brugsen Lihme om fem år? Skal byen udvikles eller afvikles?” Det er nogle af de spørgsmål, der er på dagsordenen, når bestyrelsen bag Brugsen i Lihme torsdag 25. april holder et borgermøde. Blandt de inviterede er ikke kun Brugsens medlemmer på egnen. Alle interesserede i Lihme og omegn, alle sommerhusejere […]

Læs mere


Nye planer for affaldet

3. april 2019: Affaldsselskabet Nomi4S har trukket Hostrup Strand ud af bunken, når det gælder etablering af miljøstationer med nedgravede beholdere til affald. Også kaldet undergrundscontainere. Så måske kommer vi allerede her i 2019 til at sige farvel til affaldssækken/beholderen på grunden for så i stedet i at skulle bringe affaldsposerne til en container på […]

Læs mere


Gå væk fra bygninger og brændestakke

En del vælger at fejre nytår i sommerhus ved Hostrup Strand. Til dem skal lyde denne opfordring: Vær nu forsigtig ved brug af fyrværkeri, så der ikke sker skade på hverken personer, bygninger eller bevoksning. Her et par vigtige regler: Overhold den sikkerhedsafstand, der står angivet på fyrværkeriet. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 […]

Læs mere


Grundejerforeningens klage over lokalplan

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive                                                                                                                           Herning 11. dec. 2018 På vegne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard fremsendes hermed indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 298, Sommerhusområde ved Ibsenvej, Hostrup Strand. Indsigelse og bemærkninger: Som naboer til udstykningen på Ibsenvej er vi imod gennemførelse af Lokalplan nr. 298, fordi vi frygter for konsekvenserne ved […]

Læs mere


Du kan stadig nå at være med

30. oktober 2018: – Vi blev lidt forsinket i forhold til den oprindelige plan, men nu er vi i gang, lyder det fra skovfoged John Milther fra HedeDanmark.   I praksis betyder det, at hans kollega Allan Krog har taget fat på det forberedende arbejde rundt i sommerhusområdet, og han er begyndt at fælde de træer, […]

Læs mere


Limfjorden kommer tilbage

12. oktober 2018: I løbet af få dage dumper der en besked i mailboksen hos de op mod 60 sommerhusejere ved Hostrup Strand, som har meldt sig til projekt ”Hvor blev Limfjorden af?”. Afsender er skovfoged John Milther fra HedeDanmark: – Vi regner med at gå i gang med fældningen i slutningen af uge 42, […]

Læs mere


Flere kvadratmeter og ny bebyggelsesprocent

5. oktober. 2018: Politikerne i Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal på sit næste møde, tirsdag den 9. oktober, tage stilling til et forslag til en ny lokalplan for sommerhusområdet på Ibsensvej ved Hostrup Strand. Helt i tråd med de dispensationer, Skive Kommune allerede har givet i området, lægger den nye lokalplan op til, at der […]

Læs mere