Kategori: Ingen kategori


Pas på stråtage og brændestakke

En del vælger at fejre nytår i sommerhus ved Hostrup Strand. Til dem skal lyde denne opfordring: Vær nu forsigtig ved brug af fyrværkeri, så der ikke sker skade på hverken personer, bygninger eller bevoksning. Her et par vigtige regler: Overhold den sikkerhedsafstand, der står angivet på fyrværkeriet. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 […]

Læs mere


Redegørelse fra kystbeskyttelseslaget

Redegørelse for forholdene vedr. Hostrup Strand og kystbeskyttelsesprojekt Skive Byråd har på seneste møde godkendt vores kystbeskyttelsesprojekt som ”kommunalt fællesprojekt”. Dette er der som sådant ikke noget odiøs i; Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand blev i 2003 oprettet som et ”Kommunalt Fællesprojekt”, hvor daværende Spøttrup Kommune sammen 385 grundejere i området gik sammen. Laget blev i 2003 […]

Læs mere


To omgange for en ændring

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter kræver en vedtægtsændring, på en ordinær generalforsamling, at over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er så mange medlemmer ikke mødt, skal der en ny generalforsamling til. Her kan forslaget vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, […]

Læs mere


Referat af bestyrelsesmøder i 2022

Referat bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard 03.10.2022 Til stede via Teams: Søren Poulsen, Claus Frandsen, Christina Fiig, Jan Snejbjerg Jensen og Ingrid M. Schmidt Nyt fra formanden: 20 km/t-zone: På årets generalforsamling blev bestyrelsen spurgt, om vi i sommerhusområdet kan få indført en 20 km/t-zone i lighed med skiltning på Ibsenvej. Jeg har derfor som aftalt […]

Læs mere


Hold bjørnekloen nede

14. juli 2021: Skive Kommune går nu målrettet til kamp mod den invasive plante, kæmpe-bjørneklo. Det sker ved hjælp af en “Indsatsplan for kæmpe-bjørneklo”, som er trådt i kraft i 2021. Det overordnede formål med planen er ifølge kommunens hjemmeside at have et redskab til en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo rundt i kommunen. Planten skal […]

Læs mere


Bestyrelsens møder i 2021 – GRF Hostrup Teglgaard

Bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard 20.09.2021 Til stede: Christina Fiig, Claus Frandsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt Afbud fra Jan Snejbjerg Jensen og Bente Hedegaard Dagsorden: Nyt fra formanden – Redaktionen bag Lihmebladet har spurgt, om grundejerforeningerne ved Hostrup vil skrive en artikel til bladet. Jeg har kontaktet formændene i 2’eren og 3’eren, og vi […]

Læs mere


Mundtlig beretning

16. juli 2020: Formandens mundtlige beretning ved generalforsamlingen 19. juli 2020 i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard:   Mundtlig beretning for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaards virke i 2019 Aflægges ved foreningens generalforsamling søndag den 19. juli kl. 10 Præsentation af bestyrelsen: Søren Poulsen, næstformand Henning Quist Nielsen, kasserer Jens Frede Nielsen, vejansvarlig Christina Fiig og Ingrid M. Schmidt, […]

Læs mere


Indkaldelse til generalforsamlingen 2020

Hostrup den 20.06.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Legepladsen v. Havtjørnevej Søndag den 19. juli 2020 kl. 10 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2019. Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan ses på […]

Læs mere


Vedtægter med nye frister

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Søndag 5. maj kl. 10 2019 Fremmødte: 7 medlemmer, seks parceller repræsenteret Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring Eventuelt Forsamlingen valgte Svend Erik Nielsen som dirigent Ingrid M. Schmidt fremlagde herefter som formand bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter: – Vi foreslår to ændringer: […]

Læs mere


39 til årets generalforsamling

Referat af generalforsamlingen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Lørdag 4. maj kl. 14 på Rest. Gyldendal Velkomst: Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt, kunne byde velkommen til i alt 39 fremmødte til generalforsamlingen. Efter en tak til forsamlingen for på den måde at bakke om foreningens arbejde, begyndte mødet traditionen tro med Limfjordegnenes nationalsang: Blæsten går frisk. […]

Læs mere