Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

 

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er én ud af tre grundejerforeninger, som er dannet af sommerhusejerne ved Hostrup Strand.
Foreningen dækker den østligste del af  sommerhusområdet: Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej, Hybenvej, Klokkelyngen og Hedelyngen.
De to andre foreninger i området er henholdsvis Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard og længst mod vest Grundejerforeningen Hostrup Strand.

Opgaver

Grundejerforeningen har som sine vigtigste opgaver at repræsentere lodsejerne i fælles spørgsmål overfor myndighederne og forestå vedligeholdense af veje og fællesarealer i området, blandt andet strandengen, området ved bådophalerpladsen på stranden og legepladsen ved Havtjørnevej.

For at holde medlemmerne og andre interesserede informeret om foreningens initiativer driver grundejerforeningen denne hjemmeside.

Det er pligtigt for alle lodsejere i området at være medlem af grundejerforeningen, og for at have midler til at løse de fælles opgaver opkræves et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har for øjeblikket 122 medlemmer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer, som vælges på generalforsamlingen.

Aktiviteter

Foreningen har i årets løb forskellige aktiviteter.
I foråret: årets generalforsamling.
En lørdag formiddag sidst i maj eller først i juni: en  fælles arbejdsdag, hvor opgaver på stier og fællesarealer løses i fællesskab.
Sankthansaften: sankthansbål ved bådophalerpladsen.
En lørdag i juli: den årlige sommerfest sammen med de to andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Festen foregår på Grundejerforening 2’s legeplads ved Kystvejen.

Badebroen

Grundejerforeningen og Skive Kommune samarbejder om den store badebro og borde/bænke på stranden ved ophalerpladsen. Kommunen ejer anlægget og sørger for opstilling og nedtagning. Grundejerforeningen betaler et årligt beløb til kommunen som bidrag til dækning af udgiften.

Årets sommerfest ved Hostrup Strand er blevet en populær tradition. Her mødes sommerhusfolk og -gæster til nogle timers hygge, sjov og musik – når altså der ikke lige raser en corona-pandemi … Sommerfesten er et samarbejde mellem de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Foto: Peter Jessen

Vedtægter

Læs grundejerforeningens vedtægter her

Generalforsamlinger

Læs referater, bestyrelsens beretninger og regnskaber her

“Reglement” for grundejerforeningen

Læs det her

Vi passer på dine data

Læs her, hvad vi gør med dine data 

Byplanvedtægt for Hostrup Strand

http://byplanvedtaegt/

1 kommentar to Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *