Kystbeskyttelsen

Den “nye” kystsikring ved Hostrup Strand blev indviet i sommeren 2005. (Foto: Peter Jessen)

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand ejer og vedligeholder det “nye” kystbeskyttelsesanlæg ved Hostrup Strand, det vil sige anlægget vest for Fæbækken.
Alle lodsejere, som er medlem af en af de tre berørte grundejerforeninger i sommerhusområdet, samt Skive Kommune, har anparter i kystbeskyttelsen. Skive Kommune har 25 procent af anparterne.

Kystbeskyttelsen består af fem bølgebrydere i form at udlagte granitblokke samt en beskyttelse af skrænten langs Kystvejen.
Anlægget blev indviet i sommeren 2005 og er senere blevet forstærket.

For at sikre penge til vedligeholdelsen af anlægget betaler anpartshaverne et årligt kontingent til kystbeskyttelseslaget.

Laget ledes af en bestyrelse, bestående af fem personer, heriblandt en valgt af Skive Kommune. De fire bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer lodsejerne, vælges på en årlige generalforsamling, som finder sted i forsommeren. Bestyrelsen sammensættes, så der er sikret valg af en repræsentant fra hver af de tre grundejerforeninger.

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand:

Soren Daniel webFORMAND: Søren Daniel Kristensen
Valgt ved generalforsamlingen i 2014. Hjemmehørende i Hostrup Hovedgaard, men valgt på tværs af de tre grundejerforeninger. Sommerhus på Egernvej. Har overblikket over lagets økonomi og kontakten til revisor.
E-mail: sdk@lcdk.dk

 

Svend Vestergaard Jensen

NÆSTFORMAND: Svend Vestergaard Jensen
Valgt på generalforsamlingen i 2013 fra Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard.
Sommerhus på Harevej.
E-mail: svj@saknet.dk
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa

SvendBlaesbjergSvend Blæsbjerg
Valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Strand.
Sommerhus på Normannsvej.a

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

IMG_8266 søren poulsenSøren Poulsen
Valgt ved generalforsamlingen i 2014 for Grundejerforeningen
Hostrup Teglgaard.
Har sommerhus på Brombærvej.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Jens Peder Hedevang aJens Peder Hedevang (V)
Formand for Teknisk Udvalg i Skive Kommune.
Valgt som kommunens repræsentant i kystsikringslagets bestyrelse i 2014.
Bor privat i Breum.
E-mail: jphg@skivekommune.dk

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bestyrelsen mødes efter behov.
Nyheder, mødeindkaldelser og referater m.v. vedrørende lauget og dets arbejde kan læses her på hjemmesiden.

LÆS OGSÅ:

Generalforsamlinger i Kystbeskyttelseslaget
Bestyrelsesmøder i Kystbeskyttelseslaget
Vedtægterne for Kystbeskyttelseslauget Hostrup Strand
Fakta om kystsikringen
Kystsikring med forhindringer
Stormfuld højder – stormene ved Hostrup Strand siden 2004
 DMIs storm-register fra 1891 til i dag