Kystbeskyttelsen

Den “nye” kystbeskyttelse ved Hostrup Strand, indviet i august 2005.

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand ejer og vedligeholder det “nye” kystbeskyttelsesanlæg ved Hostrup Strand, det vil sige anlægget vest for Fæbækken.

Alle lodsejere, som er medlem af en af de tre berørte grundejerforeninger i sommerhusområdet, samt Skive Kommune, har anparter i kystbeskyttelsen. Skive Kommune har 25 procent af anparterne.

Kystbeskyttelsen består af fem bølgebrydere i form at udlagte granitblokke samt en beskyttelse af skrænten langs Kystvejen.
Anlægget blev indviet i sommeren 2005 og er senere blevet forstærket.

For at sikre penge til vedligeholdelsen af anlægget betaler anpartshaverne et årligt kontingent til kystbeskyttelseslaget.

Laget ledes af en bestyrelse, bestående af fem personer, heriblandt en valgt af Skive Kommune. De fire bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer lodsejerne, vælges på en årlige generalforsamling, som finder sted i forsommeren. Bestyrelsen sammensættes, så der er sikret valg af en repræsentant fra hver af de tre grundejerforeninger.

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Formand:
Søren Daniel Kristensen.
Valgt på generalforsamlingen i 2014. Hjemmehørende i Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (GRF2), men valgt på tværs af alle de tre grundejerforeninger. Sommerhus på Egernvej. Har overblikket over lagets økonomi og kontakten til revisor.
E-mail: sdk@lcdk.dk
Næstformand:
Svend Vestergaard Jensen.
Valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (GRF2) på generalforsamlingen i 2013.
Sommerhus på Harevej.
E-mail: svj@saknet.dk
Søren Poulsen.
Valgt ved generalforsamlingen i 2014 for Grundejerforeningen
Hostrup Teglgaard (GRF1).
Har sommerhus på Brombærvej.
Kristen Drongstrup.
Valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Strand (GRF3). Indtrådt i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 i stedet for Svend Blæsbjerg. Valgt for to år.
Repræsentant for Skive Kommune:
Goska Rasmussen.
Formand for Teknisk Udvalg i Skive Kommune.
Valgt som kommunens repræsentant i kystsikringslagets bestyrelse i 2022.

Vedtægter

Du finder vedtægterne for Kystbeskyttelseslaget HER

Generalforsamlinger

2023: Indkaldelse Referat Årsrapport
2022: Indkaldelse  Referat  Beretning  Regnskab
2021: Referat, økonomi, præsentation af kystsikrings-projekt
2019: Referat og økonomi
2018: Referat og økonomi