Hold bjørnekloen nede

14. juli 2021: Skive Kommune går nu målrettet til kamp mod den invasive plante, kæmpe-bjørneklo. Det sker ved hjælp af en “Indsatsplan for kæmpe-bjørneklo”, som er trådt i kraft i 2021. Det overordnede formål med planen er ifølge kommunens hjemmeside at have et redskab til en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo rundt i kommunen. Planten skal bekæmpes hvert år, så der ikke er nogen planter, der når at sprede frø.

Kæmpe-bjørneklo er en såkaldt invasiv art. Det vil sige, at den ikke hører naturligt hjemme i Danmark. Den bekæmpes, fordi den både udgør en sundhedsfare for mennesker og er en trussel mod plante- og dyreliv.

Bjørnekloen har nemt ved at sprede sig, da hver plante danner knapt 20.000 frø pr. år, og cirka en fjerdedel kan spire. Dertil kommer, at frøene kan spredes meget langt, både med vind og vand.

Ifølge indsatsplanen er alle grundejere – dermed også sommerhusejere – i Skive Kommune nu forpligtet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres areal på en sådan måde, så den enkelte plante dør og ikke når at formere sig.

Læs hele Indsatsplanen her. Blandt andet med tips & tricks til, hvordan man kan få has på kæmpe-bjørneklo:

Skive – Indsatsplan for kæmpe-bjørneklo (niras.dk)

Målt med planen er at:

  • forpligte private og offentlige grundejere til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo, så planterne dør, og ikke kan formere sig.
  • formidle viden til offentlige og private grundejere om, hvorfor og hvordan kæmpe-bjørnekloen skal bekæmpes.
  • motivere private og offentlige grundejere til at benytte ikke-kemiske bekæmpelsesmidler, hvor det er muligt.