Kategori: Stranden


Ja til “en mindre foranstaltning”

3. juli 2017: Så er vi kommet et skridt videre i arbejdet for en udvidelse af rampen på ophalerpladsen. Kystdirektoratet i Lemvig har netop i en 6 sider lang skrivelse givet ”dispensation til udvidelse af slæbested inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen”. Dispensationen er dog betinget af, at der ikke inden for fire uger kommer klager […]

Læs mere


Først skal Kystdirektoratet sige ja

6. marts 2017: Bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har taget et nyt projekt på dagsordenen: Nemlig spørgsmålet om en mulig udvidelse af ophalerpladsen. Og nu er skridt nummer to taget, nemlig en ansøgning til Kystdirektoratet. Ophalerpladsen kom på dagsordenen på baggrund af en henvendelse fra et af foreningens medlemmer, Aage Dahl. En del bådejere tøver […]

Læs mere


Skals-firma skal udskifte rørbroer

1. marts 2014: Skive Kommunes miljøafdeling er i fuld gang med at forberede udskiftningen af de to rørbroer over Febækken på henholdsvis Havtjørnevej og Kystvejen. Det fortæller Michael Gramkow, biolog i Teknisk Forvaltning i Skive Kommune. Selve arbejdet er lagt i hænderne på Sloth’s Entreprenør og Naturpleje fra Skals, som i sin tid af Skive Kommune […]

Læs mere


Kystbeskyttelse har sin pris

Af Ingrid M. Schmidt og Peter Jessen 6. juni 2013: Hvis vi skulle have udført kystsikring ved Hostrup Strand i dag, ville løsningen nok ikke være blevet høfder af store granitblokke ude i vandet og mindre blokke på skrænterne langs stranden. I stedet ville eksperterne nok i dag have anbefalet en billigere løsning: sandfodring, sandfodring […]

Læs mere


De gode argumenter vandt

12. maj 2013: Skive Kommune har bøjet sig for de gode argumenter, når det gælder regningen for en kommende udskiftning af rørbroen under Kystvejen.  Skive Kommune vil herefter påtage sig hele udgiften til projektet. Rørbroen skal sikre Febækkens frie udløb i fjorden, men røret er nedslidt og ligger også for lavt. Derfor skal det fornys. […]

Læs mere


Regning på vej til lodsejerne

6. marts 2013: Skive Kommune vil regulere Febækken, så der bliver et bedre afløb af vand ud i fjorden. I den forbindelse skal de to rørbroer under henholdsvis Kystvejen og Havtjørnevej udskiftes. De er slidt ned, og en væsentlig del af den regning ender hos lodsejerne – hvilket vil sige grundejerforeningen og Marie og Ole […]

Læs mere


Badebro skiftes ud med en ny model

21. februar 2013: Vi får ikke vores gamle badebro at se igen ved Hostrup Strand. Den bliver skiftet ud med en ny model! Det har Skive Kommune besluttet i forbindelse med, at der skal spares penge på driften af badebroer. Allerede i denne sæson er det meningen at sætte en ny 50 meter lang træbro […]

Læs mere


En strandrensning for en badebro

21. februar 2013: Badebroen ved ophalerpladsen er reddet. Til gengæld får Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard – og det vil sige alle vi sommerhusejere – en ekstra arbejdsopgave i år:  Vi skal hjælpe med at holde stranden ren! Ved at alle grundejerforeninger og andre “værter” for kommunale badebroer påtager sig denne opgave, sparer Skive Kommune 150.000 kroner […]

Læs mere


Badebroernes bagland protesterer mod besparelse

11. februar 2013: Bølgerne gik højt, da badebroernes fremtid forleden var på dagsordenen. Et flertal i Skive Byråd har pålagt politikerne i teknik- og miljøudvalget, at de skal spare 300.000 kroner på driften af badebroer. Det er en halvering af budgettet. Skive Kommune driver i dag tolv badebroer rundt ved Sallings kyster i samarbejde med […]

Læs mere


Møde om badebroernes fremtid

17. januar 2013: Skive Kommune har sendt indbydelser ud til et møde om den fremtidige drift af badebroer. Skive Kommune er involveret i driften af tolv badebroer spredt rundt ved Sallings kyster, og det er repræsentanter for de berørte grundejerforeninger og borgergrupper, der har modtaget invitationen. Mødet finder sted den 7. februar. Baggrunden for mødet […]

Læs mere