Super sommerfest ved Hostrup Strand

Ingen fest ved Hostrup Strand uden et amerikansk lotteri om overdrevne præmier. Som en smuk blomsterkrans til en heldig blomsterpige. Foto: Peter Jessen

23. juli 2017: Glade mennesker, herlige unger, fantastisk festvejr, lækre grillpølser og et band i topform. Så har man de væsentligste ingredienser til en god fest, og årets sommerfest ved Hostrup Strand blev da også en  rigtig superfest. Flere end 200 voksne og børn mødte frem for at deltage i løjerne, og der blev talt både tysk og svensk og selvfølgelig en masse dansk. Undervejs blev der brug for både armkræfter og boldøje. Førstnævnte i tovtrækningskonkurrencen, og sidstnævnte i en nervepirrende spændende dåsekastningskonkurrence. På “scenen” spillede Hajses veloplagte band, Wind of Change, medrivende 60’er- og 70’er-musik, og til “ølhuset” – hvor der altså også blev skænket andet ud end øl – var der permanent kø. Øllet var lokalt specialøl fra Geddal Gårdbryggeri, og den gode brygger, Niels Sangill, måtte to gange af sted efter ekstra forsyninger. Over 100 liter øl blev der skænket ud. Festen foregik på Grundejerforening 2’s nye, flotte legeplads. Festen var arrangeret af de tre samarbejdende grundejerforeninger ved Hostrup Strand.

Se billederne fra sommerfesten her   

Dispensation til udvidelse

3. juli 2017: Kystdirektoratet giver Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard dispensation til udvidelse af slæbestedet. Så hvis ikke der indkommer klager over projektet inden for de næste fire uger, kan bestyrelsen gå videre med arbejdet omkring en modernisering af ophalerpladsen.

Læs mere her

Sankthans med kæmpebål

Vejret holdt sig heldigvis i skindet sankthansaften, så selv om der var fugt i luften, kom der godt blus på bålet. Foto: Peter Jessen

24. juni 2017: Vejret sankthansaften var traditionen tro ikke noget at skrive hjem om. Køligt, blæsende og med fugt i luften. Alligevel samlede sankthansbålet ved Hostrup Strand flere end 70 store og små – plus op til flere firbenede – til bålhygge og snak over en helt naturligt kold pils/vand. Der var endda deltagelse helt fra Norge. Og bålet var der ikke noget i vejen med. Det var som sædvanlig kæmpestort.

Se billederne fra sankthansaften her

Ny formand i 3’eren

24. juni 2017: Grundejerforeningen Hostrup Strand har fået ny formand, nemlig Johannes (Hajse) Henriksen. På generalforsamlingen den 3. juni blev der rokeret lidt rundt i bestyrelsen. Der var tre på valg: Jens Pedersen, Johannes Henriksen og Niels Hanghøj. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Lene Stejnicher valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen tæller desuden Bodil Felthausen og Martin Arberg, som ikke var på valg. Efterfølgende fik Johannes Henriksen overdraget formandsposten. Rundt regnet 60 deltog i generalforsamlingen. Under eventuelt blev det pålagt bestyrelsen at undersøge mulighederne for at etablere fibernet i området. 

41 lodsejere var mødt frem til årets generalforsamling i kystbeskyttelseslaget. Foto: Peter Jessen

Bidrag til kystbeskyttelsen sættes op

29. maj 2017: Udgifterne til vedligeholdelse af kystsikringen ved Hostrup Strand stiger, og det er baggrunden for, at bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand på generalforsamlingen den 26. maj bad om forsamlingens opbakning til, at bidraget pr. andel stiger fra 309 kr. til 500 kr. pr. år. Formelt set er det Skive Kommune, der fastlægger bidraget. Med et ja derfra kan forhøjelsen af bidraget træde i kraft fra 2018. Kystbeskyttelseslaget kom ud af 2016 med et underskud på 84.142 kr., fordi udgifterne til vedligeholdelse af anlægget stiger på grund af storme og højvande. (Referat fra generalforsamlingen følger senere).

Læs mere her

3. juni 2017: Referatet fra generalforsamlingen i kystbeskyttelseslaget er nu klart. Læs det HER 

Høj sol til arbejdet

Jens Frede Nielsen fordelte arbejdsopgaverne. Foto: Peter Jessen

29. maj 2017: Solen skinnede fra en skyfri himmel, da 25 arbejdsivrige voksne og et par unge hjælpere lørdag mødte op til grundejerforeningens fælles arbejdsdag, så arbejdsformanden, Jens Frede, var lige ved at komme  bekneb for opgaver. Alle tog fat med godt humør og nød både at få noget fra hånden, og at der var tid til en snak med naboerne.

Læs mere og se flere fotos fra arbejdsdagen her

38 var mødt op til årets generalforsamling i grundejerforeningen. Foto: Peter Jessen

Læs referatet fra generalforsamlingen

15. maj 2017: Tak for god ro og orden, lød det fra Mona Rimmen efter, at hun igen i år påtog sig hvervet som dirigent ved årets generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Hun styrede de 38 fremmødte sikkert gennem dagsordenen. Undervejs var der blandt andet debat om de fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej og om bestyrelsens planer om en udvidelse af ophalerpladsen til debat. Og så gik snakken selvfølgelig lystigt under kaffepausen midtvejs. Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen. Alt dette og mere til kan du læse om i referatet fra generalforsamlingen.

Find referat, budget etc. her

Der lyttes til beretningen.

Grønt lys til ophalerpladsen

15. maj 2017:Bestyrelsen arbejder med planer for en udvidelse af ophalerpladsen. Så betonrampen bliver halvanden meter bredere og dermed nemmere at benytte for de, der vil sætte deres båd i vandet. Skive Kommune er positiv over for idéen; men Kystdirektoratet skal først godkende projektet. Uden godkendelse ingen udvidelse, og selv om den endnu ikke foreligger, havde bestyrelsen sat projektet på budgettet for 2017 i forbindelse med foreningens generalforsamling. Entreprenørudgifterne er for 2017 sat til 50.000 kr. for at kunne rumme en eventuel udvidelse. Generalforsamlingen godkendte budgettet. Ingen ønskede spørgsmålet om ophalerpladsen til afstemning; men projektet fik et par kommentarer med på vejen. Dem kan du læse i referatet fra generalforsamlingen.

Der er muligvis flere fæ end feer ved vores lille bæk. Men den hedder altså: Febækken …

Febæk staves med ”e”

15. maj 2017: Bestyrelsen/Hostrup Strand Nyt fik for nylig et rigtig godt spørgsmål fra Sonja og Thomas Hjortsberg på Klokkelyngen: Hedder vores lille bæk Febæk eller Fæbæk? Det bliver stavet forskelligt. Febæk som i fe-støv eller Fæbæk med tanke på får og høveder? Redaktionen satte straks en lille undersøgelse i gang og lovede – om muligt – et svar på foreningens generalforsamling. Diverse offentlige myndigheder skriver det med ”e”. I en rapport skriver en arkæolog dog med ”æ”. Så hvilken stavemåde er den rigtige? Else Marie Lofstad Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv gav sig også til at hige og søge i gamle bøger, og hun nåede frem til følgende: ”Der findes intet, der taler for, at bækken hedder Fæbæk. Jeg har heller ikke kunnet finde nogle kort, hvor der står Fæbæk. På alle kommunens kort står der Febæk, så min konklusion er, at det rigtige navn er Febæk”, skriver hun. Fremover skriver vi derfor fra foreningens side også Febæk.

Hvad der i øvrigt blev snakket om på årets generalforsamling kan du læse her.  

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Super sommerfest ved Hostrup Strand

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3