Maskinerne arbejder

Som det ses af billedet her, er der røget en del træer under fældningsaktionen. Foto: Jens Frede Nielsen

5. december 2018: HedeDanmarks folk er fortsat i gang med at fælde, knuse og rodfræse ved Hostrup Strand, men nu kan de begynde at kunne se en ende på arbejdet, i hvert fald i Hostrup Teglgaards område. Det fortæller skovfoged John Milther: – Vi mangler stort set kun at knuse og rodfræse nogle steder. En uges tid mere, så fortsætter vi længere mod vest, forklarer han.
På grund af det fugtige vejr har maskiner og mandskab været nødt at afbryde arbejdet i perioder for så at løse opgaver andre steder. I alt har omkring 60 sommerhusejere fordelt rundt i de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand deltaget i projekt ”Hvor blev Limfjorden af?” for at få ryddet op på grunden og få en bedre udsigt til fjorden. 

Byrådet sender ny lokalplan i høring

5. november 2018: Politikerne i Skive Byråd har nu sagt ja til et forslag til ny lokalplan for sommerhusudstykningen på Ibsensvej ved Hostrup Strand. Lokalplanen tillader byggeri af store sommerhuse på op til 375 kvadratmeter. Lokalplanforslaget skal dog i høring,før det kan blive endelig godkendt.

Læs mere her

HedeDanmark har taget fat på efterårets fældningsprojekt ved Hostrup Strand. Her i en have på Havtjørnevej. Foto: Jens Frede Nielsen

Maskiner skaber udsigt

30. oktober 2018: HedeDanmark er begyndt at fælde træer og buske ved Hostrup Strand. Rundt regnet 60 sommerhusgrunde er foreløbig med i projekt ”Hvor blev Limfjorden af?”. Og flere kan nå at melde sig, hvis man har træer eller buskads – vel at mærke på egen grund – man gerne vil have de effektive HedeDanmark-folk og deres store maskiner til at fjerne.

Læs mere her

De fældede træer opmagasineres midlertidigt på et areal ved Havtjørnevej. Foto: Jens Frede Nielsen

Se bestyrelsen over skulderen

20. oktober 2018: Veje og fællesarealer, økonomi og Ibsensvej var nogle af punkterne på bestyrelsens møde i oktober. 

Du kan læse et referat her

Plan baner vej for 13 storhuse

5. oktober 2018: Nu er forslaget til en ny lokalplan for udstykningen på Ibsensvej klar til at lande på politikernes bord. Medlemmerne af Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har lokalplanen på dagsordenen på sit næste møde, tirsdag den 9. oktober. Den nye lokalplan lægger op til, at der på arealet mod øst kan bygges 13 sommerhuse på op til 375 kvadratmeter.

Læs mere her

Vores fine badebro led et knæk af stormen “Knud”. Foto: Jens Frede Nielsen

Badebroer beskadiget af stormen

23. september 2018: Stormen “Knud”, der rasede i fredags, rasede også ved Hostrup Strand. Det gik ud over “vores” fine badebro, som blev beskadiget. Værre skæbne overgik dog Grundejerforening 3’s badebro. Den blev smadret og ligger spredt over en hel kilometer af kysten, oplyser Jens Frede Nielsen fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

3’ernes badebro ligger spredt over en kilometer af kysten. Foto: Jens Frede Nielsen

Plads til 18 store sommerhuse

5. september 2018: Skive Kommune er nu for alvor gået i gang med at undersøge mulighederne for at få opført store sommerhuse rundt om ved kommunens kyster. Forvaltningen for ”Teknik, Miljø og Udvikling” har lavet en oversigt over, hvor de store sommerhuse kan passes ind, og den liste kigger politikerne i både Teknik- & Miljøudvalget og Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget på. Hostrup Strand er med blandt de “egnede” områder. Her er der plads til 18 nye, store sommerhuse, mener forvaltningen.

Læs mere her

Ved Hostrup Strand kan der opføres 18 store sommerhuse, mener Skive Kommune.

Dialog på tværs af skel

26. august 2018: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard fastholder sin klage over Skive Kommunes ageren i sagen om opførelse af store udlejnings-sommerhuse til udlejning på Ibsensvej; men det forhindrer ikke en dialog på tværs af skellene ved Hostrup Strand. Medlemmer af bestyrelsen og nogle af de nærmeste naboer har været til møde med repræsentanter for firmaet Skanlux, som står for byggeriet.

Læs mere her

Udsigt til efterår

Sommeren er i stærk aftagende. Men den har jo været helt fantastisk – for alle andre end landmænd og have-entusiaster. Susanne Jensen har skudt udsigten til Venø Bugt – og til efteråret – med badebroen i forgrunden.

Stor interesse for træfældning

15. august 2018: Udsigten til Fjorden bliver bedre ved Hostrup Strand. Det tør folkene fra HedeDanmark godt love efter, at de har været rundt hos 40 sommerhusejere for at give tilbud på fældning. Arbejdet går i gang i løbet af efteråret.

Læs mere her

Der var gratis slush-ice til børnene – og det lod de sig ikke sige to gange … Foto: Peter Jessen

Varm fest ved Hostrup Strand

29. juli 2018: Om vi ku’ holde varmen? Jow, det gik da lige …
Om der var koldt fadøl nok? Joe, det var der skam. Og lidt til …
Om vi kunne finde ud af at snakke sammen? Jaja, snakken gik fra først til sidst, mens ungerne fór omkring og legede, spiste slush-ice og pølser eller fik sig en hyggesnak med morfar. 
Og hvad med musikken? Jow, den var så vældig. De kom syv mand (m/k) høj, helt fra Herning, og de spillede og sang, så svedperlerne sprang på musikernes pander. For det er ikke hver dag, man kommer ud for at skulle spille i 30 graders varme …
Det var med andre ord en rigtig varm og hyggelig fest, de tre samarbejdende grundejerforeninger ved Hostrup Strand holdt på 2’erens legeplads i lørdags.
I løbet af de fire festlige timer lagde – skønner arrangørerne forsigtigt – et par hundrede børn og voksne vejen forbi. Mange blev og tog det hele med. 

Se billeder fra årets fælles sommerfest her

Blå skønhed ved stranden

Lungegople – smuk og helt “brændfri”. Foto: Jens Frede Nielsen

27. juli 2018: Grundejerforeningens “bademester”, Jens Frede Nielsen, melder, at smukke gæster, har indfundet sig i vandet ved Hostrup Strand. Det er ikke de mange strandløver og -løvinder, han sigter til, men nogle flotte gopler – hvide og blå “vandmænd” med en karakteristisk blåviolet “bort”. Det er såkaldte Lungegopler. De er almindeligt forekommende i Den Engelske Kanal og den sydlige del af Nordsøen, men i sensommeren og efteråret driver en del eksemplarer op langs Jyllands vestkyst og ind i Skagerrak og Kattegat, og det hænder, at lungegopler samtidig kommer ind i Limfjorden via Thyborøn Kanal. Og nogle af dem kan så  havne ved Hostrup Strand. De skulle være ret tidligt på færde i år, mener Jens Frede Nielsen. De er i øvrigt helt “brændfri” og uskadelige for andre end de bittesmå planktonorganismer, som de lever af.

Solid opbakning til bestyrelsen

7. juli 2018: Der var stor opbakning til bestyrelsen og dens kamp mod opførelsen af en række store udlejningshuse på Ibsensvej, da medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard mødtes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. juli i Lem Samlingshus. Grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt, gav på bestyrelsens vegne en detaljeret orientering om hele sagens forløb. Fra midten af marts, hvor bestyrelsen ad omveje fik kendskab til planerne om opførelse af otte-ti store udlejningssommerhuse på udstykningen, over en klage til Planklagenævnet og indsigelser over for kommunen til i dag, hvor kommunen fastholder dispensationen til opførelse af to store sommerhuse ud over de, der allerede er bygget. Bestyrelsen mener fortsat, at dispensationerne strider imod lokalplanen for området og afventer nu afgørelsen i Planklagenævnet. Orienteringen gav anledning til mange kommentarer fra de fremmødte. Flere udtalte deres bekymring for, hvad så mange og så store udlejningshuse kan komme til at betyde for sommerhuslivet ved Hostrup Strand. Og salen rundt lød der ikke mindst kritiske røster over for den måde Skive Kommune har håndteret hele sagen på. Enkelte påpegede dog også betydningen af udlejningshuse i forhold til udviklingen af turismen i Skive Kommune.
Bestyrelsen ønskede med den ekstraordinære generalforsamling at give en orientering om sagens forløb og foreningens engagement i den, også økonomisk. Bestyrelsen har set sig nødsaget til at få advokatbistand undervejs, og det koster.  – Vi kom hultertilbulter ind i sagen og følte, at vi hoppede fra ture til tue. Vi har brug for at høre jeres mening om sagen og vil gerne have jeres opbakning. Både i forhold til de penge, vi allerede har brugt og for at have et vist økonomisk råderum, hvis vi igen får brug for at trække på advokaten, forklarede Ingrid M. Schmidt.
Den opbakning fik bestyrelsen. 47 deltog i den ekstraordinære generalforsamling. Heraf var der 23 stemmeberettigede, da hver matrikel har én stemme. Dertil kom otte fuldmagter. Dermed blev der afgivet 37 stemmer. De 34 stemte ja til, at bestyrelsen inden for en vis ramme kan bruge af foreningens midler til juridisk bistand, 3 stemte nej.
Referatet af generalforsamlingen bliver sendt til foreningens medlemmer.

Traditionen tro blev det et mægtigt sankthansbål ved Hostrup Strand. Foto: Peter Jessen

Så blev det alligevel sankthans

24. juni 2018: En stor skare af sommerhusbeboere mødte op, da Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard traditionen tro inviterede til bål ved stranden sankthansaften. På en kølig og blæsende aften varmede de omkring 125 fremmødte sig ved bålet og sang med på Midsommersangen og Hostrups nationalsang, Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Det var som bekendt lige før, bålet ikke var blevet til noget i år – ikke af mangel på kvas og grene, der skulle futtes af, men på grund af tørke efter uger uden regn. Men heldigvis forbarmede vejrguderne sig i sidste øjeblik over bål-arrangørerne, så præcis klokken 21 kunne Jens Frede Nielsen fra grundejerforeningens bestyrelse fyre op under bålet.

Se billeder fra bålaftenen her  

Sådan arbejder vi med data

26. juni 2018: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Store emner på bestyrelsens bord

18. juni 2018: Skive Kommunes dispositioner på Ibsensvej, EU’s krav til foreningens privatlivspolitik og vejrgudernes indflydelse på sankthansfesten. Emnerne var store og fyldt med udfordringer på bestyrelsens seneste møde.

Læs referatet fra bestyrelsesmødet her

Få Limfjorden tilbage

17. juni 2018: Har du nogle (store) træer på grunden, som enten trænger til at blive beskåret eller fældet, så har du nu mulighed for at være med i et træfældningsprojekt i samarbejde med HedeDanmark. Jo flere, der er med, desto billigere bliver det for den enkelte.

Læs mere her

Jens Frede Nielsen fordeler arbejdsopgaverne ved arbejdsdagen. Foto: Peter Jessen

33 tog en tørn i sommervarmen

3. juni 2018: – Jeg må indrømme, at jeg havde lagt en Plan B – hvis der nu ikke kom ret mange! fortalte Jens Frede Nielsen, bestyrelsens vejboss, da Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i lørdags holdt den årlige fælles arbejdsdag ved Hostrup Strand. Heldigvis blev der ikke brug for Plan B. Ikke færre end 33 grundejere trodsede nemlig sommervarmen og troppede op for at tage en tørn – med flisbunker, sti-skilte, strand-bomme, oprydning ved shelterpladsen, algebekæmpelse, ukrudt og en del andet. Både Jens Frede og formand Ingrid M. Schmidt udtrykte taknemmelighed over den imponerende opbakning til arbejdsdagen og over indsatsen, der blev lagt for dagen under den bagende sommersol. 
Du kan se en håndfuld billeder fra arbejdsdagen HER.

Kulfilter skal tage den dårlige lugt

31. maj 2018: Nu er problemet med dårlig lugt omkring pumpestationen på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej forhåbentlig løst. Skive Vand har installeret et kulfilter i anlægget. Kulfiltre bruges til fjernelse af de svovlbrinter, der kan opstå i forbindelse med et kloakanlæg.

Læs artiklen her

Vejene i sommertøjet

Foto: Jens Frede Nielsen

30. maj 2018: Så er vejene i vores del af sommerhusområdet gjort klar til sommerens strabadser. De er tjekket, skrabet, og der er kørt grus på, melder Jens Frede Nielsen, der er vejansvarlig i bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

Rolig generalforsamling

31. maj 2018: Generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Stand blev ikke noget tilløbsstykke. Elleve mødte op i Lem Samlingshus, foruden tre af bestyrelsens medlemmer. – Det kan jo både skyldes, at alle er tilfredse og/eller det gode vejr, sagde laugets formand, Søren Daniel Kristensen, med et smil i sin velkomst. Svend Vestergaard-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Claus Bjerre blev genvalgt som suppleant. Formanden fortalte blandt andet, at det senest har været nødvendigt med en del opfyldning på skråningen ud for Rådyrslugten. Arbejdet skulle gerne være afsluttet midt i juni.

Læs: Bestyrelsens årsberetning for 2017
Læs: Regnskabet for 2017
Læs: Referat af generalforsamlingen

Protest mod store sommerhuse

24. maj 2018: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og en række sommerhusejere på Blåbærvej og Brombærvej er gået til kamp mod opførelsen af flere store sommerhuse på den nye udstykning på Ibsensvej, nordøst for Havtjørnevej. Både naboerne og bestyrelsen for grundejerforeningen har sendt protest-breve til Skive Byråd.

Læs mere om sagen og se grundejerforeningens protestbrev her

Forårsoprydning på strandengen. Foto: Jens Frede Nielsen

Forårsoprydning

25. maj 2018: Lad os få fjernet noget af buskbevoksning på strandengen, lød et af forslagene, som kom frem på generalforsamlingen i grundejerforeningen forleden. Og som man vil kunne se, har foreningen gennemført en “forårs-oprydning” både på strandengen og på hjørnet af Havtjørnevej/Blåbærvej. Sidstnævnte af hensyn til de trafikale oversigtsforhold.

Læs referat fra generalforsamlingen

21. maj 2018: Det officielle referat fra årets generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er nu klar og er lagt på hjemmesiden. Læs det HER

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

17. maj 2018: Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Generalforsamling for fuld musik

Nu med musik: Årets nyskabelse ved generalforsamlingen stod grundejerforeningens kasserer Henning Quist Nielsen, for. Han havde medbragt sin klarinet og sørgede for musikledsagelse til de to obligatoriske sange – Blæsten går frisk og Du danske sommer … Foto: Peter Jessen 

12. maj 2018: Årets generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard havde samlet omkring 35 deltagere på Restaurant Gyldendal, og de blev vidner til og deltagere i op til flere nyskabelser på generalforsamlingen.
En af nyskabelserne var, at der for første gang var musikalsk akkompagnement til de obligate to sange – vores nationalsang her ved Hostrup Strand, “Blæsten går frisk”, og “Du danske sommer”. Foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, havde nemlig medbragt sin klarinet og spillede til begge sange. Stor tak for det!

Kampvalg om suppleantposterne

Den anden nyskabelse kom under valg – ikke til bestyrelsen, for her var der genvalg uden modkandidater til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg – men da der skulle vælges to bestyrelsessuppleanter, blev Anette Christensen fra Revlingebakken foreslået, og da begge de “regerende” suppleanter var klar til genvalg, skulle der en skriftlig afstemning til for at få valgt suppleanter.
Ovenikøbet måtte der hele to afstemninger til, fordi Svend Erik Nielsen fra Blåbærvej i første runde fik 16 stemmer og dermed blev valgt som 1. suppleant, mens Anette Christensen og Christina Fiig, Revlingebakken, begge fik 15 stemmer. Ved omvalget mellem de to kvinder fik Anette Christensen 10 stemmer, mens Christina Fiig med 14 stemmer løb med sejren og pladsen som 2. suppleant. 
– Kampafstemning om suppleantposterne – det lover godt for fremtiden. Det er dejligt at vide, at der er nogle, som er klar til at gå ind og gøre et stykke arbejde i bestyrelsen. Jeg håber, de vil stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen næste år, siger grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt.

Brain-storming over ostemadder

Generalforsamlingen forløb i øvrigt i stor fordragelighed og med god og hyggelig snak over borde og ostemadder – blandt andet næret af en tredje nyskabelse ved årets generalforsamling, nemlig en opfordring fra bestyrelsen om at komme med ideer til nye arbejdsopgaver og projekter til bestyrelsen at tage fat på.
Brain-stormingen resulterede i en stribe større og mindre forslag.
Blandt de større var et forslag fra Orla Sidelmann om opførelse af en grill-hytte eller et halvtag på foreningens legeplads ved Havtjørnevej til afløsning for fredags-mødestedet ved stranden. 
Jens Frede Nielsen benyttede lejligheden til at udsende en “prøveballon” – om anskaffelse af en flishugger, som medlemmerne kan låne. En maskine af god kvalitet kan anskaffes til 25.000-30.000 kroner, nævnte han.
Fra flere deltagere i generalforsamlingen blev der nikket samtykkende til forslaget. Men bliver anskaffelsen ikke til noget, kan bestyrelsen jo i stedet organisere en ordning, hvor man kan gå sammen om at hyre en mand med en flishugger i en weekend i foråret, foreslog Kaj Rimmen fra Multebærvej.
Forslaget om at anskaffe en flishugger var udløst af, at foreningens sankthansbål de seneste år er vokset helt vildt. Kan en flis-hugger være med til, at vi bare kan halvere sankthansbålet, vil meget være nået, bemærkede Jens Frede Nielsen.
Andre forslag drejede sig om rydning af buskads på engen, udarbejdelse af kort over travestier, at forhøre sig hos Skive Vand for at få gjort noget ved lugtgener fra kloak-pumperne ved legepladsen, anlæggelse af pétanque-bane m.m.
Ingrid M. Schmidt takkede for forslagene, som alle vil blive drøftet i bestyrelsen.
Foreningens økonomi er god med en kassebeholdning på cirka 200.000 kroner. Regnskabet endte med et mindre overskud, til gengæld blev der vedtaget et budget for 2018 med et mindre underskud.
Et egentligt referat af generalforsamlingen vil blive lagt her på hjemmesiden, så snart det er klart.

Der lyttes, mens grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt, aflægger den mundtlige beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Materiale fra generalforsamlingen: 
Indkaldelse til generalforsamling
Skriftlig beretning for 2017
Årsregnskab 2017
Balance pr. 31.12.2017

Lokum på afveje

Skal man, så skal man af med sit gamle wc … Foto: Ingrid M. Schmidt

28. april 2018: Et toilet kom for nylig på afveje ved Hostrup Strand. Det blev nemlig læsset af ved affaldscontainerne på Teglgaardvej, og der hører det under ingen omstændigheder hjemme. Udtjente toiletter skal vi som sommerhusejere selv skal fragte til én af genbrugspladserne under Nomi4S. De tre nærmeste i forhold til Hostrup Strand ligger i Kåstrup, Vinderup (Tværmosevej) eller Skive (Oddervej). Her kan vi de fleste dage året rundt komme af med alskens affald, og et toilet hører hjemme i containeren til Deponi. Seks gange i løbet af året er det desuden også muligt at få hentet storskrald ved sommerhuset.
Nomi4S har udarbejdet en guide specielt til sommerhusejere i Skive Kommune. Den kan du (gen)læse her og få svar på mange spørgsmål omkring sortering af affald – find den HER. 

Godt samarbejde ved Hostrup Strand

20. marts 2018: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand fortsætter det gode samarbejde, på tværs af ”grænserne”. Det står fast efter endnu et vellykket fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer fra de tre foreninger. På dagsordenen stod blandt andet erfaringsudveksling og fælles projekter. For eksempel den traditionsrige sommerfest. Det er planen, at den igen skal løbe af stablen en lørdag i juli og efter samme koncept som sidste år. Altså som et familiearrangement i dagtimerne med pølsevogn, musik og forskellige aktiviteter for små og store. Forberedelserne er gået i gang. Dem kan du læse om i referatet fra Fællesmødet.

Læs referatet her

Udsigten, der blev væk

20. marts 2018: Hvor blev Limfjorden af? spørger bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Strand (3’eren). Mange store træer i området tager udsigten, og derfor undersøger bestyrelsen nu, om der er interesse blandt medlemmerne for at indgå et samarbejde med HedeDanmark om fældning. I første omgang deltager en repræsentant fra HedeDanmark ved Hostrup Strands generalforsamling pinselørdag. Hvis projektet kommer i gang, vil der givetvis også være andre sommerhusejere i området, som har interesse i at være med. Så ved Fællesmødet for bestyrelserne for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand aftalte deltagerne at holde hinanden orienteret ud fra devisen om, at jo flere der er med, desto billigere bliver det for den enkelte at få fældet træer.

Læs referatet fra fællesmødet her 

Udvidet rampe klar

7. marts 2018: Så kan bådfolket og andre, der har brug for en rampe til at komme i vandet ved Hostrup Strand, godt begynde at glæde sig til sommerens aktiviteter til vands. Rampen ved ophalerpladsen er nemlig blevet udvidet med halvanden meter i bredden, så det bliver nemmere at komme både til og fra vandet med bil og båd.

Læs mere og se billederne fra arbejdet her

Rampen på bådophalerpladsen er blevet udvidet til den kommende sejlsæson. Foto: Jens Frede Nielsen

Sådan henter de skraldet

3. marts 2018:Renovationsselskabet Nomi4S har plottet datoerne ind for, hvornår de henter skrald ved Hostrup Strand i løbet af sommerhalvåret 2018. Første afhentning sker tirsdag den 27. marts og så med 14 dages mellemrum indtil begyndelsen af maj. Derefter sker det hver tirsdag ind til og med uge 39. I oktober kører renovationsbilen igen kun hver 14. dag. Nomi4S har en meget fin og informativ hjemmeside. Den finder du på www.nomi4s.dk. Her kan du finde kalenderen under ”Min side” plus masser af oplysninger, tips og tricks omkring sortering af affald. Du kan også få hentet storskrald på matriklen. Ellers skal du selv køre storskraldet til genbrugspladsen i enten Vinderup, Kaastrup eller Skive. Storskrald må under INGEN omstændigheder stilles ved containerne på Teglgaardvej. 

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).