Sankthansfesten aflyst

25. maj 2020: Risikoen for smitte med corona betyder den ene aflysning efter den anden dette forår. Også ved Hostrup Strand, og nu følger endnu én: Sankthansfesten ved stranden. Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard står som arrangør, og her har bestyrelsen nu drøftet situationen og truffet den beslutning, at der ikke bliver organiseret et bål i år. Der hersker stadig usikkerhed omkring forsamlingsforbuddet, og som det ser ud for øjeblikket, vil det ikke være muligt at samles en flok i den størrelsesorden, som vi har tradition for ved stranden, den 23. juni. Ved at træffe beslutningen nu kan bestyrelsen desuden give en helt klar besked til alle omkring dumpning af grenaffald i ”hullet” ved ophalerpladsen. Det bliver IKKE muligt i år.

OBS: Ingen grene i ”hullet” i år

25. maj 2020: Aflysningen af sankthansfesten og dermed det store bål ved Hostrup Strand betyder, at der i år (2020) IKKE må dumpes grene og andet haveaffald i hullet ved ophalerpladsen/Fæbækken, som der ellers er tradition for fra den 1. til den 22. juni. Det er heller ikke muligt at afbrænde på andre tider. I Skive Kommune er afbrænding af haveaffald i sommerhusområder nemlig forbudt hele året. Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard plejer at søge en dispensation for sankthansaften; men det sker altså ikke i år. Bestyrelsen håber derfor, at alle vil respektere årets aflysning af bålet og i stedet køre det grønne affald til en kommunal affaldsplads i for eksempel Skive, Kåstrup eller Vinderup. Det vil være et trist syn for alle, hvis der hober sig en grøn affaldsstak op. Der bliver sat et – stort – forbudt-skilt op ved ”hullet”.

Sommer i sigte

Badebroen under påpladsbaksning. Foto: Jens Frede Nielsen

24. maj 2020: Et af de helt sikre tegn på, at det (snart) er sommer ved Hostrup Strand, er nu på plads. Nemlig badebroen i tilknytning til Hostrup Teglgaard. Den blev ”klikket” på plads den 20. maj til stor glæde for mange af dem, der tilbragte kristihimmelfartsdagene. Jens Frede Nielsen var forbi med mobilkameraet, da arbejdet stod på.

Stien mellem Revlingebakken og Klokkelyngen sættes i stand af Henning Pedersen (med skovl) og i maskinen Brian Pedersen. Foto: Jens Frede Nielsen

Stier gjort gangbare

24. maj 2020: På ”to do-listen” for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard står i år en renovering af flere af stierne i området, så folk kan komme tørskoede rundt på alle årstider. For nylig kom turen til et stykke af stien mellem Revlingebakken og Klokkelyngen. Stien blev skrabt og forsynet med grus. Også stien mellem Havtjørnevej og Kystvejen er gjort gangbar. Fotos: Jens Frede Nielsen.

Årets generalforsamling udskudt

5. april 2020: Set i lyset af den aktuelle situation omkring corona og risikoen for smitte har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling, som var planlagt til lørdag den 2. maj på Rest. Gyldendal. Ifølge foreningens vedtægter skal årets generalforsamling holdes i løbet af maj måned, men der er ikke sat en nyt kryds i kalenderen, da det fortsat er uvist, hvornår det igen er forsvarligt at forsamles i en større flok. Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019 er sammen med regnskabet for 2019 og budgetforslaget for 2020 sendt ud til medlemmerne, så de er orienteret om foreningens drift.

LÆS: Skriftlig beretning for 2019, regnskab og budget

Kyst-generalforsamling også udsat

4. maj 2020: Endnu en generalforsamling er udskudt på grund af corona. Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand har besluttet ikke at indkalde til en ordinær generalforsamling i maj, sådan som vedtægterne ellers foreskriver det. I stedet er der nu sat kryds i kalenderen ud for fredag den 25. september 2020.

Læs mere her

Fælles sommerfest aflyses

Der bliver desværre ingen fælles sommerfest ved Hostrup Strand i år. Som så mange andre aflysninger i år skyldes det den aktuelle corona-epidemi. Godt nok skulle sommerfesten først løbe af stablen i den sidste halvdel af  juli måned, og ingen ved endnu, hvordan situationen ser ud til den tid; men bestyrelserne for de tre grundejerforeninger er enige om, at det mest sikre for nuværende er en aflysning. Først og fremmest selvfølgelig fordi der også om tre måneder vil være en smitterisiko ved et arrangement af den størrelse, sidste år var vi omkring 200 på festpladsen. Dertil kommer risikoen for at stå med et planlagt arrangement og en række bestillinger/reservationer, som skal afbestilles – telt, pølsevogn, fadølsanlæg, toiletvogn etc.

Annette og Jørn Knudsen betjener maskinerne, mens Preben Hald svinger skovlen ved renoveringen af drænet på Revlingebakken. Foto: Jens Frede Nielsen

Forårsdage i arbejdstøjet

24. april 2020: Selv om den fælles arbejdsdag for Hostrup Teglgaard er aflyst i år på grund af corona-krisen, skal der alligevel udføres en del praktisk arbejde omkring veje og fællesarealer.

Kaj Rimmen lægger “puslespil” ved stranden. Redningsposten fik en tiltrængt renovering.

Jens Frede Nielsen sørger for planlægningen, og en række frivillige træder til for at hjælpe ham med de forskellige opgaver. På den måde er blandt andet borde og bænke ved ophalerpladsen og shelterpladsen blevet sprøjtet med eddike mod algevækst, redningsposten er repareret, og et dræn er blevet fornyet på Revlingebakken.

Det samme gælder en rørføring under stien fra Havtjørnevej ned mod vandet. Tak til alle, der på den ene eller anden måde giver en hånd med, når det gælder vedligeholdelse og forskønnelse af vore fælles faciliteter.

Jens Frede Nielsen giver “møblementet” ved stranden en tur med algefjerner-sprøjten.

Kaj Rimmen hjælper med at lægge et nyt rør under stien fra Havtjørnevej til stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

Den fælles arbejdsdag aflyst

5. april 2020: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har besluttet at aflyse den fælles arbejdsdag, som var planlagt til lørdag den 14. maj. Det plejer at være en både arbejdsom og hyggelig dag, hvor mange giver en hånd med for at vedligeholde og forskønne foreningens fællesarealer; men som situationen er omkring corona og risikoen for smitte vil det næppe være forsvarligt at samles og arbejde sammen på den måde i maj. Nogle opgaver bliver løst individuelt, andre udskudt til mere ”sikre” tider. Jens Frede Nielsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmerholder et vågent øje med veje og fællesarealer; men giv endelig et praj, hvis noget mangler at blive gjort.

Grenaffald efter forårs-studsning

2. april 2020: Hvert andet år står grundejerforeningen for en beskæring af bevoksningen langs vejene under Hostrup Teglgaard, så de lever op til myndighedernes krav til frihøjde og -bredde. Forleden kørte “klipperen” gennem området, så der nu flere steder ligger gren-affald langs vejene. Den enkelte sommerhusejer bedes fjerne affaldet, så snart det er muligt.

Kystsikring i millionklassen

8. marts 2020: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand arbejder med planer for en hård kystsikring på skråningen langs Kystvejen, fra svinget ved Teglgaardvej til Rådyrslugten. I alt cirka 1000 meter. Prisen bliver et beløb i millionklassen. Hvis Skive Kommune nikker ja, ligger den endelige beslutning hos de 385 grundejere, der har anparter i kystsikringen.

Læs mere om sagen her

Take-away i en corona-tid

24. marts 2020: Den aktuelle situation omkring corona ændrer manges  planer for øjeblikket. Det gælder også for Toke Jensen, der driver Café & Restaurant Gyldendal. Egentlig skulle startskuddet til den nye sæson lyde i påsken; men nu bliver det med weekend-åbent allerede fra 27. marts, fortæller han. Selve restauranten må han ikke åbne for gæster; men han må lave mad og sælge den som Take Away og To Go. Desuden salg af is.
– Vi laver en mindre del af menukortet, så følg med på Facebook og på vores hjemmeside, siger han med henvisning til www.gyldendalhavncafeogrestaurant.dk

Fællesmøde aflyst

13. marts 2020: Fællesmødet lørdag 14. marts mellem repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand er udsat til “corona-frie” tider. De tre foreninger  har tradition for at mødes en gang om året for at drøfte emner og udfordringer af fælles interesser. Hvornår årets møde, hvor der blandt andet den fælles sommerfest 2020 skal drøftes, kan holdes, vides ikke.

Fri bane for vandet

Efter opgravning af bækken strømmer vandet strømmer nu igen ud i fjorden fra den oversvømmede eng ved stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

2. marts 2020: Vand, vand og atter vand sætter sit præg på hele landet efter måneders regn og møgvejr. Det gælder i høj grad også ved Hostrup Strand, hvor vandet siden februars storme har stået højt på engen, så blandt andet tværvej og sti til stranden, ved bådophalerpladsen, har stået under vand. Grundejerforeningens ihærdige vejansvarlige, Jens Frede Nielsen, har fået tilladelse af Skive Kommune til at rense bækken op for at lette vandets vej ud i fjorden. Manøvren fik vandet til at synke næsten en meter i Fæbækken!
Samtidig har entreprenør Brian Pedersen travlt med at køre jord på skrænterne med to vogne for at rette op på skaderne efter fjordens gnaven. Jens Frede fik entreprenøren til at lægge det opgravede grus fra bækken rundt om ophalerpladsen, så området dér nu igen ser pænt ud.

Jord og grus fra opgravningen af bækken er blevet brugt til at fylde op ved bådophalerpladsen. Foto: Jens Frede Nielsen

Forslag på vej om forstærket kystsikring

20. februar 2020: Når bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand den 29. maj byder velkommen til årets generalforsamling, håber den at være klar med et forslag om etablering af en hård kystbeskyttelse langs Kystvejen ved Hostrup Strand. Bestyrelsen har allerede sendt en ansøgning til Skive Kommune for at få en afklaring på, om kommunen er indstillet på at godkende en yderligere sikring af strækningen; men den endelige beslutning bliver truffet på generalforsamlingen.

Læs en orientering fra kystbeskyttelseslagets formand her

Nye affalds-tider fra marts

20. februar 2020: Mandag 9. marts sætter affaldsselskabet Nomi4S den nye affaldsordning for Hostrup Strand i gang. I stedet for det gamle stativ med papirsække har alle husstande nu en affaldsbeholder af plastic, og den bliver fra uge 11 tømt året igennem. Den næste ændring kan blive, at vi skal sortere husholdningsaffaldet i to fraktioner: Madaffald og restaffald.

Læs mere om det her

17. februar, efter storm nummer to i februar, var der denne udsigt på Kystvejen: Høj vandstand og skum på både vej og strandeng. Foto: Ingrid M. Schmidt

Fjorden æder igen af skrænterne

11. februar 2020: Blæst og vand slider på kysten ved Hostrup Strand. Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt har taget billederne herunder efter stormen 9. februar. De viser, at vandet står ind over stranden og allerede har skyllet en del af skrænterne væk. På grund af højvandet kan vandet fra Febækken ikke løbe ud i fjorden, og dermed stiger vandstanden også på engarealerne. ”Genvejen” fra Havtjørnevej til Kystvejen står delvist under vand.
DMI melder fortsat om blæsende vejr. Den kraftige og langvarige vind bliver ved med at sende vand ind i Limfjorden. Vandstanden vil komme op på mellem 1.3 og 1.8 m over normalen, og den ventes først at aftage natten til torsdag.

Eftervirkningerne af stormen går ud over skrænterne ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

“Genvejen” er i øjeblikket kun farbar for biler i waders. Foto: Jens Frede Nielsen

Fjorden har taget en pæn bid af skrænterne. Foto: Ingrid M. Schmidt

Der venter kystbeskyttelseslaget en reparationsopgave. Foto: Ingrid M. Schmidt

Vandstanden i fjorden kan komme op på 1,8 meter over normalen. Foto: Jens Frede Nielsen

Sækken bliver til en plastic-beholder

12. februar 2020: Så er de nye “faste” affaldsbeholdere kommet. De står ved indkørslerne til de sommerhuse, der hidtil har haft et affaldsstativ med papirsæk, og venter på at blive kørt ind på grunden. I forbindelse med, at affaldsselskabet Nomi4S skifter beholderne, ændrer de også tidspunkterne for tømning, så der fremover bliver hentet affald ved sommerhuset hele året rundt. Planerne for de centralt placerede undergrundscontainere er foreløbig udskudt.

Tømning hele året rundt – læs her

Veje og stier får en overhaling

2. februar 2020: Vinterens store mængder af nedbør sætter sit præg på veje og stier ved Hostrup Strand, også inden for Hostrup Teglgaards områder. Det skal der gøres noget ved i den kommende tid, og bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at sætte forskellige arbejder i gang. Vejene skal skrabes, og flere stier bliver renoveret. Det gælder blandt andet stien fra Havtjørnevej ned til Kystvejen, den første del af stien fra Revlingebakken ned mod Hedelyngen og stien fra Brombærvej til Blåbærvej.
”Veje og fællesarealer” var blot ét af punkterne på bestyrelsens dagsorden.

Du kan læse hele referatet fra mødet her

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).