Dato på årets generalforsamling

21.03.2021: Det er vanskeligt at lægge planer i disse (corona)tider. For eksempel for den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Ifølge vedtægterne skal den holdes i løbet af maj måned; men vi kommer næppe heller i år til at kunne mødes på Rest. Gyldendal, som vi plejer. Til gengæld bliver det måske til den tid igen muligt at samles uden for i en større kreds. Derfor har bestyrelsen nu sat kryds ud for lørdag den 15. maj kl. 14. Så må vi se, om det kan lade sig gøre, eller om det bliver nødvendigt at udskyde mødet til senere på året.
Generalforsamlingen var et af punkterne på bestyrelsens seneste møde.

Her kan du læse et referat

Sommerhuse bliver revet væk

Sommerhuskøberne har for alvor fået øjnene op for bl.a. Hostrup Strands lyksaligheder.

13. april 2021: Lige siden marts sidste år har der været stor rift om sommerhusene i vores område. Og det er alle typer af sommerhuse, der er interesse for, fortæller Anna Vestergaard fra ejendomsmæglerfirmaet EDC Poulsen & Vester i en artikel i den nyeste udgave af Lihme Bladet.
Hun sælger sommerhuse i prislag fra en halv til to millioner kroner, og det går fra helt gængse, originale sommerhuse fra 1960’erne til sommerhuse, bygget inden for de seneste ti år. Nogle køber også et gammelt sommerhus, som de river ned for at få en grund, hvor de så bygger et nyt sommerhus, nævnes det i bladet.
Til andre tider har der været særlig interesse for bestemte typer af sommerhuse; men sådan er det ikke længere. Nu er køberne interesserede i det hele. Og køberne kommer ikke længere i alt væsentligt fra Lihme-egnen og de store nabobyer Herning, Holstebro og Ikast. Anna Vestergaard sælger sommerhuse til folk alle mulige steder fra, blandt andet København.
De fleste køber sommerhus til eget brug eller evt. til en portefølje af forholdsvis billige sommerhuse til udlejning,” fortæller Anna Vestergaard.

Læs Lihme Bladet og artiklerne om salgs-boomet HER

Kyst-generalforsamling igen udsat

10. april 2021: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand ser sig igen nødsaget til at udskyde en generalforsamling. Denne gang fra 29. maj til 25. september. Det skyldes forsamlingsforbuddet i forbindelse med den aktuelle corona-situation, hvor et stormøde med mange deltagere i Spøttrup-hallen ikke er realistisk. Bestyrelsen forbereder en udvidelse af kystbeskyttelsen og regner derfor med, at mange vil være interesseret i at deltage i generalforsamlingen.

Se skrivelse fra formanden om udsættelsen HER

Gyngeklar

Så er det nye gyngestativ gyngeklar. På billedet fyldes udgravningen under stativet op med “falde-venligt” grus. Foto: Peter Jessen

30. marts 2021: Vi nåede det lige – at få det spritnye gyngestativ på grundejerforeningens legeplads ved Havtjørnevej klar til brug inden påske. Sidste “hånd” på værket blev lagt i dag, onsdag, i form af en ordentlig dynge “falde-venligt” grus, som blev fyldt i udgravningen. Så nu er de tre gynger klar – den almindelige, “babygyngen” og “fuglerede-gyngen”, som helt sikkert bliver populær blandt legepladsens brugere.

To aflysninger

21.03.2021: To traditioner bliver heller ikke holdt i hævd ved Hostrup Strand i år, på grund af den aktuelle situation omkring corona. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har besluttet både at springe den fælles arbejdsdag og sankthansfesten over. Stier og lignende er i god stand, og andre praktiske opgaver kan vi løse ad hoc. Enten ved hjælp fra frivillige eller ved at købe os til hjælp udefra. Hvad angår sankthansfesten vil vi ikke risikere at stå med et stort bål, hvis der til den tid fortsat er et forsamlingsforbud. Så i lighed med sidste år lukker vi igen for tilførsel af grenaffald i ”hullet” ved stranden.
Beslutningen blev truffet på bestyrelsens seneste møde.

Læs et referat af mødet her

Så røg det gyngestativ

Claus Frandsen fjerner det nedsavede gyngestativ. Et nyt ventes op inden påske. Foto: Peter Jessen

21. februar 2021: Så er der ikke længere et gyngestativ på legepladsen ved Havtjørnevej; men børn og barnlige sjæle skal ikke fortvivle: Et nyt er på vej. Det gamle stativ fik flere anmærkninger ved det årlige ”eftersyn”, og derfor har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard besluttet at investere i et nyt. Søren Poulsen og Claus Frandsen savede og skruede i weekenden det gamle ned og kørte resterne væk. Et nyt stativ er bestilt, og det er planen, at det skal stå klar til leg inden påske. Det nye stativ kræver et større faldunderlag. Derfor skal der fjernes en del jord og fyldes grus på. Det arbejde står entreprenør Brian Pedersen for.

Nyt forsøg på kyst-generalforsamling

18. januar 2021: Nu gør bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Teglgaard et nyt forsøg på at indkalde lagets medlemmer til en ordinær generalforsamling. I 2020 lykkedes det ikke på grund af den aktuelle corona-situation. Hele to gange blev generalforsamlingen aflyst. Nu er der så sat et nyt kryds i kalenderen, nemlig ved lørdag den 29. maj kl. 10.30. Her vil bestyrelsen som tidligere omtalt lægge op til en beslutning omkring et  projekt med en udbygning af den hårde kystsikring. Det vil sige flere bølgebrydere til beskyttelse af Kystvejen og de bagvedliggende områder på strækningen fra Febækken hen til Rådyrslugten. Det er et stort og dyrt projekt, som vedkommer mange. Derfor forventer bestyrelsen, at generalforsamlingen bliver lidt af et tilløbsstykke. Så for at være sikker på, at der bliver plads til alle, er der reserveret lokaler i Røddinghallen. En orientering om generalforsamlingen er på vej ud til alle lagets medlemmer, og senere følger en egentlig indkaldelse.

Læs mere her: Orientering til alle grundejere ved Hostrup Strand

Million-garanti til kystsikring

14. december 2020: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand er nået et skridt tættere på at nå i mål med planerne om at udbygge kystsikringen ved Hostrup Strand. Skive Kommunes Økonomiudvalg med borgmester Peder Christian Kirkegaard har netop sagt ja til at give en kommunegaranti, så laget kan optage et lån i Kommunekredit på op til 10 mio. kroner. Projektet går som tidligere omtalt ud på at sikre en del af strækningen langs Kystvejen med granit og bølgebrydere for at dæmme op for det stadige slid på skråningerne og dermed fortsat sikre Kystvejen og de bagvedliggende sommerhuse og arealer mod at blive oversvømmet. Arbejdet kan dog ikke gå i gang, før lagets medlemmer har sagt ja ved en generalforsamling, og det er endnu uvist, hvornår corona-situationen tillader, at den kan blive holdt.

Fjorden gnaver af skrænterne

22. november 2020: De seneste dages blæsevejr er hård kost for kysten ved Hostrup Strand. Der er kraftig højvand, og vandet gnaver af skrænterne. Jens Frede Nielsen tog dette billede, da han gik en tur ved stranden søndag. Han fortæller, at vandet er helt brunt af sand. Vinden er i sydvest, så Jens Frede Nielsen forudser en risiko for, at vandstanden stiger yderligere i nat og mandag.

Vi får ikke medhold i klage

23. november 2020: Efter ret nøjagtig to et halvt år har Planklagenævnet endelig taget stilling til Grundejerforeningens klage over en dispensation, som Skive Kommune i 2018 gav fra Lokalplannr. 214, så der kunne opføres et luksussommerhus på 375 kvm på Ibsenvej 9, den nye udstykning af grunde nordøst for Havtjørnevej. Desværre giver Planklagenævnet ikke grundejerforeningen medhold i klagen, så kommunens afgørelse gælder. Planklagenævnet finder ikke, at dispensationen var i strid med lokalplanens principper og heller ikke, at kommunen skulle have foretaget en partshøring. Når foreningen i sin tid indgav klagen, var det i et forsøg på at få stoppet byggeriet af en række store luksussommerhuse på Ibsenvej. Siden er lokalplanen ændret, og en række huse er opført. Planklagenævnets afgørelse kan læses på hjemmesiden for Nævnenes Hus ved at gå via Planklagenævnets side til ”afgørelsesportalen”. Afgørelsen kan ikke ankes. Problematikken omkring opførelsen af store luksussommerhuse til udlejning er dog stadig aktuel, ikke kun i Hostrup. Erhvervsstyrelsen har efter en række sager på landsplan fokus på de store sommerhuse, da de ikke må drives erhvervsmæssigt.

Udskyder generalforsamling

6. oktober 2020: Generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand 24. oktober er udskudt. Udskydelsen skyldes, forklarer bestyrelsen, den negative udvikling i corona-situationen – samtidig med at den politiske behandling i Skive Kommune af forslaget om en forstærkning af kystbeskyttelsen bliver forsinket p.g.a. forskellige høringer m.v.
”Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efter nytår,” lyder det i en mail fra bestyrelsens formand, Søren Daniel Kristensen, udsendt til lodsejerne.
På baggrund af situationen har bestyrelsen udarbejdet budgetter for 2020 og 2021 ud fra de nuværende forhold og med uændret bidrag fra lodsejerne. Læs mere ved at klikke på nedenstående links:

Udsættelse af generalforsamling
Budget for årene 2020 og 2021
Tidligere udsendt materiale til generalforsamlingen

Nye gynger til legepladsen

9. oktober 2020: Næste år får legepladsen et nyt gyngestativ. Det nuværende stativ fik flere anmærkninger ved årets ”eftersyn”, og derfor har bestyrelsen på sit seneste møde besluttet at tage det gamle ned og erstatte det med et nyt. Der er ikke tale om akutte problemer, og det er ikke farligt at bruge gyngerne, men stativet har efterhånden en del år på bagen.  Planen er, at det nye stativ skal stå klar inden påske næste år. Det bliver pillet ned i løbet af vinteren.
Legepladsen og gyngestativet var ét af punkterne på bestyrelsens møde den 3. oktober.

Læs hele referatet HER

Affalds-“boblerne” står indtil videre her på Havtjørnevej. Foto: Claus Frandsen

Bobler på midlertid adresse

21. november 2020: Affaldsselskabet Nomi4S og grundejerforeningerne ved Hostrup Strand arbejder på at finde løsninger for den fremtidige håndtering af affald. Fra 1. juli 2021 skal affaldet sorteres i 10 fraktioner, og det kommer også til at gælde for sommerhusområder. I dag sorterer vi kun restaffald, papir og glas. Hvordan det kommer til at fungere ved Hostrup Strand og dermed i Hostrup Teglgaards område, er endnu uafklaret. Foreløbig er boblerne til henholdsvis papir og glas fjernet fra Teglgaard og står nu midlertidigt placeret på Havtjørnevej, få meter fra stikvejen ned til stranden. Det er sket for at få løst et akut problem med, at der blev smidt storskrald og andet affald ved den gamle affaldsstation.

Færdigt arbejde

25. september 2020: Så er arbejdet med udrulning af fibernet ved at være færdigt i Hostrup Teglgaard-området (1’eren). – Vi er færdig med gravearbejdet. Der mangler blot lidt retablering og græssåning, fortæller Rolf Højgaard, der er projektleder hos energi- og teleselskabet Norlys. Gravearbejdet fortsætter dog ved Hostrup Strand, blot længere mod vest. Formentlig et par uger endnu hos Hostrup Hovedgaard (2’eren) og godt en måned hos Hostrup Strand (3’eren). Det praktiske arbejde bliver udført af firmaet Reron, Nykøbing Mors, og en række af deres underentreprenører.

Det var dén sommer …

Et sjak fra Skive Kommune har været forbi Hostrup Strand for at tage vores badebro ned for i år. Foto: Jens Frede Nielsen

22. september 2020: Juli var noget sjask, men ellers har årets sommer budt på masser af dejligt vejr, og mange har benyttet lejligheden til adskillige dyp i bølgerne ved Hostrup Strand. “Det er der stadig en del, der gør,” melder Jens Frede Nielsen. “Men sommeren er forbi for i år, og kommunens folk har været forbi for at at tage vores store badebro ned.”

Slut med ræs og rod

1. september  2020: Forbipasserende har givet vis lagt mærke til det: En jordvold spærrer nu for adgangen til jorddepotet, arealet bag volden nord for Teglgaardvej. Det sker efter en henvendelse fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard via Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand til Skive Vand, som ”driver” pladsen. Årsagen til lukningen er, at området har været plaget af en del uvedkommende gæster på området. Der er blevet kørt ræs, dumpet byggeaffald, hentet jord, camperet og andre ”ulovligheder”. Fremover er det kun entreprenøren, der – bogstaveligt talt – kan grave sig ind for at hente jord. I depotet ligger der jord til udbedring af kystsikringen.

Ny mand i bestyrelsen – og ny vej-boss

To vejformænd – den nye, Claus Rysbjerg, og den afgående, Jens Frede Nielsen. Foto: Peter Jessen

19. juli 2020: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har fået et nyt medlem. Det skete ved den ordinære generalforsamling den 19. juli, hvor Jens Frede Nielsen på forhånd havde bebudet, at han ønskede at trække sig efter ti år som bestyrelsesmedlem og vejformand. I hans sted blev suppleanten Claus Rysbjerg Frandsen valgt ind. Han har sommerhus på Klokkelyngen og bor til daglig i Sørvad. Claus har ud over bestyrelsesposten også sagt ja til tjansen som vejformand. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Ingrid M. Schmidt fortsætter som formand, Søren Poulsen som næstformand og Henning Quist Nielsen som kasserer. Desuden sidder Christina Fiig i bestyrelsen. Bente Hedegaard, Havtjørnevej, blev valgt som ny suppleant.

Læs den mundtlige beretning HER
Læs referat af generalforsamlingen HER
Find alt vedr. generalforsamlingen HER

Coronaen havde i år forvist generalforsamlingen i grundejerforeningen til legepladsen. Foto: Peter Jessen

I kreds om generalforsamlingen

19. juli 2020: Deltagerne slog bogstaveligt talt kreds om mødet, da Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard søndag 19. juli holdt generalforsamling. 31 mødte op til et usædvanligt ”årsmøde” på legepladsen ved Havtjørnevej. Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen holdes i løbet maj måned, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af restriktioner i forbindelse med corona-pandemien. Siden er forsamlingsforbuddet lempet, men bestyrelsen valgte alligevel en udendørs løsning med mulighed for afstand. Med Aage Dahl som dirigent blev generalforsamlingen afviklet i god ro og orden – i næsten tørvejr – og bestyrelsen fik opbakning til sit arbejde.

Læs referat af generalforsamlingen HER

Formand Ingrid M. Schmidt aflagde en kort mundlig beretning. Foto: Peter Jessen

Foreningen takkede Jens Frede for ti års indsats som vejformand og medlem af bestyrelsen. Foto: Peter Jessen 

 

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til:
GRFhostrupteglgaard@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).