Fuldt hus til generalforsamling

Formand Ingrid M. Schmidt gav en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Formand Ingrid M. Schmidt gav en mundtlig beretning på generalforsamlingen som supplement til den skriftlige, som kan læses her på hjemmesiden. Foto: Peter Jessen

22. maj 2016: Formanden for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard gav en stor tak til de fremmødte på årets generalforsamling for deres opbakning til bestyrelsens arbejde. Generalforsamlingen på Restaurant Gyldendal samlede 46 deltagere, som havde et par hyggelige timer, hvor de fik en ajourføring om bestyrelsens arbejde og nærmeste planer. Debatten udeblev. I stedet var der fuld tilslutning til bestyrelsens arbejde. En enkelt deltager stillede spørgsmålet, hvorfor bestyrelsen i budgettet for 2016 kalkulerer med et underskud i stedet for at sørge for dækning via de årlige indtægter. Kasserer Henning Quist Nielsen kunne svare, at årsagen først og fremmest er, at foreningen gennem de seneste år på grund af kloakeringsprojektet har sparet mange penge på vejvedligeholdelse. Derfor er der penge i foreningskassen bl.a. til  en planlagt forbedring af legepladsen for skønsmæssigt 50.000 kroner.
Af samme grund blev der vedtaget uændret kontingent i 2016.
Tre fra bestyrelsen var på valg og blev genvalgt.

I øvrigt: Den fælles arbejdsdag finder i år sted lørdag den 11. juni. Formanden, Ingrid M. Schmidt, opfordrede alle til at møde op. Der vil være arbejdsopgaver nok til alle – og bagefter vanker der øl/sodavand og røde pølser hos Inga og Svend Erik på Blåbærvej 2, lovede hun.
Giv i øvrigt bestyrelsen et praj, hvis du har lagt mærke til ”fejl & mangler” på vore fællesarealer, som bør stå på dagens arbejdsseddel.

Læs referatet af generalforsamling her

Næstformand Søren Poulsen sidder i bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og han orienterede om status for lagets planer om en forstærkning af kystbeskyttelsen. Foto: Peter Jessen

Næstformand Søren Poulsen sidder i bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget, valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og han orienterede på generalforsamlingen om status for lagets planer om en forstærkning af kystbeskyttelsen. Foto: Peter Jessen

Læs indkaldelse til generalforsamlingen her

Læs bestyrelsens beretning for 2015 her

Se årsregnskabet 2015 her

Se balance aktiver/passiver 2015 her

Se bestyrelsens budgetforslag for 2016 her

Klokkelyngen tørlagt

14. maj 2016: I et stykke tid har der været problemer med vand på vejen på Klokkelyngen. Men nu skulle Klokkelyngen være tørlagt igen, takket være herrerne og maskinerne på billedet. De har renoveret drænet, så vandet bedre kan løbe væk fra den lille dam, under vejen og ned mod Fæbækken. I aktion på billedet er tre generationer - entreprenørerne Brian og Henning Pedersen og 3. generation, Nicklas. Foto: Jens Frede Nielsen

14. maj 2016: I et stykke tid har der været problemer med vand på vejen på Klokkelyngen. Men nu skulle Klokkelyngen være tørlagt igen, takket være herrerne og maskinerne på billedet. De har renoveret drænet, så vandet bedre kan løbe væk fra den lille dam, under vejen og ned mod Fæbækken. I aktion på billedet er tre generationer – entreprenørerne Brian og Henning Pedersen og 3. generation, Nicklas. Foto: Jens Frede Nielsen

Sommer-komsammen for hele familien

17. maj 2016: Sæt et festligt kryds i kalenderen ud for den 6. august mellem kl. 12 og 16. Da inviterer de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand nemlig til sommerkomsammen på pladsen ved det røde badehus. Eftermiddagen byder på aktiviteter for hele familien, og en fuldt ekviperet pølsevogn står klar, hvis sulten melder sig. Et festudvalg bestående af repræsentanter for alle tre foreninger arbejder på højtryk for at få programmet klar. Fra Hostrup Teglgaard er vi repræsenteret ved Bent Mortensen.

Sommerklar

Svend Erik Nielsen kom forbi, da folk fra Skive Kommune var i færd med at opsætte badebroen, og han skød dette billede til Hostrup Strand Nyt.

Svend Erik Nielsen kom forbi, da folk fra Skive Kommune var i færd med at opsætte badebroen, og han skød dette billede til Hostrup Strand Nyt.

9. maj 2016: Så er det sommer. I hvert fald har vi haft nogle dage med forrygende sommervejr – og meget passende er badebroen nu også kommet op ved Hostrup Strand. I øvrigt melder sommerens første badende om tempereret badevand – og det bekræftes af en prøvemåling, foretaget mandag. Termometret viste 20 grader!
Broen blev opsat af folk fra Skive Kommune, som også har renset udløbet af Fæbækken og gjort ophalerpladsen sommerklar.

Santhansbål bliver til midsommerfest

090516 GRF sankthans27. april 2016: En tradition står i år for fald ved Hostrup Strand: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaards sankthansbål bliver ikke tændt om aftenen den 23. juni, som det plejer. I stedet sætter vi blus på et ”midsommerbål” lørdag aften den 25. juni. Bestyrelsen håber på den måde, at flere får mulighed for at være med omkring bålet. Vi har søgt og fået de nødvendige tilladelser både hos Skive Kommune og Nordjyllands Brandvæsen. Alle er velkomne, også fra de andre grundejerforeninger i området, så forhåbentlig bliver vi rigtig mange til at synge med på ”Midsommervisen” og ”Blæsten går frisk”! Det er tilladt at smide træ- og grenaffald i hullet ved ophalerpladsen i juni måned.

Det støver stadig

"Dæmp farten, det støver" lyder opfordringen på skilte, som "2'eren" har fået opsat ved Kystvejen. Budskabet gælder for hele sommerhusområdet. Foto: Ingrid M. Schmidt

“Dæmp farten, det støver” lyder opfordringen på skilte, som “2’eren” har fået opsat ved Kystvejen. Budskabet gælder såmænd ikke bare for Kystvejen, men for hele sommerhusområdet. Foto: Ingrid M. Schmidt

Kommentar:

Apropos støv ... Foto: Svend Erik Nielsen

Dette billede passer vist godt til skiltet med “Det støver” … Foto: Svend Erik Nielsen

golfSommerhusfolk mødes til golfdyst

14. maj 2016: Igen i år arrangeres en golfdyst for medlemmer af de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Hostrup-matchen 2016 udkæmpes på Harre Vig Golfbane fredag 22. juli. Har du har lyst til at spille med, så klik på linket herunder. Så finder du information om matchen og om tilmelding.

Se opslaget her

Nye i spidsen for Hostrup Hovedgaard

9. maj 2016: Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (2’eren) har fået ny formand. Efter en årrække på posten ønskede Kenn Lund Andersen ikke genvalg. Det samme gjaldt bestyrelsesmedlem Claus Bjerre. I stedet valgte forsamlingen Per Vindum, Harevej 12 og Jørgen Fogh Jensen, Hjortestien 9. Sammen med Margit Krogh, Egernvej 5, udgør de nu bestyrelsen. Hun har overtaget formandsposten, Jørgen Fogh Jensen er foreningens nye kasserer og Per Vindum tager sig af sekretær-arbejdet. Fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard siger vi tak til de afgåede for et godt samarbejde.

Vis hensyn – hold din hund i snor

GRF hund i snor26. april 2016: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand opfordrer alle hundeejere til at holde deres hund i snor, når de færdes ved Hostrup Strand. For at tage hensyn til de mange, der ikke bryder sig om at møde en fritløbende hund.

Læs mere om den fælles opfordring her

Generalforsamling i kystbeskyttelseslaget  27. maj

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand indkalder til den årlige generalforsamling. Den finder sted fredag 27. maj klokken 19 i Lem Samlingshus.

Læs indkaldelse med dagsorden for mødet her.

Mails sparer os penge

28. april 2016: 99 af de i alt 121 medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard modtager i dag information fra foreningen pr. mail. Det har betydet en væsentlig besparelse på porto-kontoen.
10 grundejere får efter ønske fortsat information, bl.a. om de årlige generalforsamlinger, pr. brev.
Tilbage er 12 grundejere, som ikke har svaret på bestyrelsens henvendelse om, hvorvidt de ønsker informationerne på mail eller pr. brev. I år har bestyrelsen valgt, at disse 12 grundejere får indkaldelsen til foreningens generalforsamling 21. maj  i deres respektive sommerhus-postkasser.
Hvis du er en af dem, som stadig ikke er med på vores mailing-liste, men fremover gerne vil have informationerne sendt pr. mail, så send en mail til foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, henningquistnielsen@gmail.com, eller benyt kommentarfeltet nederst her på siden.
Husk i øvrigt at meddele det til grundejerforeningen, hvis du får ny mail-adresse.
Bestyrelsen

“Nye” fuglearter ved Hostrup Strand

Påfugl - "ny" fugleart ved Hostrup Strand ... Foto: Peter Jessen

Påfugl – “ny” fugleart ved Hostrup Strand … Foto: Peter Jessen

19. april 2016: Listen over observerede fuglearter ved Hostrup Strand er vokset med ni. Det skyldes Kaare Hasløv, Revlingebakken, som har sendt redaktionen denne mail:
“Jeg vil i første omgang gerne tilføje: Fjordterne, sildemåge, svartbag, toppet skallesluger, rødrygget tornskade, bomlærke, ringdrossel, påfugl (! – en bortløber …), traner (overflyvende). Regner I Geddal og Diget/Vigområdet med, for så er der en del flere?
Tak for fuglemeldingen.
Og nej. Geddal Enge m.v. regnes ikke med. Listen omfatter kun observationer ved Hostrup Strand.

Se listen over Hostrups fuglearter – foreløbig 97 – nederst på denne side.

arbejdsdag2013_0062Legepladsen får en omgang

16. april 2016: Hvad dækker vores forsikring egentlig, lød spørgsmålet ved et af vore bestyrelsesmøder. Ikke ret meget fandt vi ud af, fordi legepladsen ikke lever op gældende regler. Det får vi nu gjort noget ved. Nogle af ”rettelserne” er gratis, andre koster. For som det ofte sker, så fører en renovering mere med sig…

Læs historien her
Læs også referatet fra bestyrelsens seneste møde

10-01-16 GRF bumpVi slipper for en skilteskov

16. april 2016: Forarbejdet til at få lagt to fartdæmpende bump på Havtjørnevej er i fuld gang. Vi har søgt og fået de nødvendige tilladelser. I første omgang forlød det fra myndighederne, at vi skulle sætte flere advarselsskilte op a la ”bump forude” og ”indsnævret vejbane”; men det slipper vi for. Fordi der kører under 300 biler i døgnet på Havtjørnevej, kan vi nøjes med at skilte for 30 km/t ved indkørslerne fra Teglgaardvej og Kystvejen.

Læs mere i referatet af bestyrelsesmødet her

Kystbeskyttelseslaget ønsker lodsejernes opbakning til en forstærkning af kystbeskyttelsen. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

Kystbeskyttelseslaget ønsker lodsejernes opbakning til en forbedring af kystbeskyttelsen. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

Bestyrelse ønsker opbakning til kystsikring

28. marts 2016: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand har planer om en bedre sikring af strækningen fra Febækken til det røde badehus. Først kræver det et ja fra Kystdirektoratet og så et ja fra lagets medlemmer. For en bedre sikring koster hvert medlem et greb i pengepungen.

Læs om sagen her

Kommentar til planerne om bedre kystsikring:

Det synes vi er en god ide.

Venlig hilsen
Kaare og Jytte
Revlingebakken 2

Påske i arbejdstøjet

28. marts 2016: Mens de fleste nød påskefridagene med afslapning og måske et par lange ture i sommerhusområdet, trak Jens Frede i arbejdstøjet. Grundejerforeningens mand med fod på veje og grønne områder ved Hostrup Strand lagde dræn tre steder under Fæbækstien. Den har soppet i vand, men nu skulle man kunne nå tørskoet frem ad stien langs Fæbækken. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

28. marts 2016: Mens de fleste nød påskefridagene med afslapning og måske et par lange ture i sommerhusområdet, trak Jens Frede i arbejdstøjet. Grundejerforeningens mand med fod på veje og grønne områder ved Hostrup Strand lagde dræn tre steder under Fæbækstien. Den har soppet i vand, men nu skulle man kunne nå tørskoet frem ad stien langs Fæbækken. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

Sommerfesten skifter ham

forside_693624. marts 2016: Den årlige sommerfest ved Hostrup Strand får et nyt format i 2016. De tre grundejerforeninger, som står bag festen, mener, at tiden er inde til at prøve noget nyt. Festen har i sin nuværende form – med telt, grill, musik og underholdning – efterhånden ti år på bagen. Nu skal et festudvalg prøve at tænke i nye baner! Det blev besluttet, da repræsentanter for de tre bestyrelser forleden holdt fællesmøde. De foreløbige planer går ud på en form for stor, fælles picnic en lørdag eftermiddag. Hvor alle er velkomne, store som små, på pladsen ved det røde badehus. Nogle af stikordene til festudvalget er borde/bænke, parasoller, en velassorteret pølevogn og diverse aktiviteter. Når festudvalget er på plads, offentliggør vi navnene her på Hostrup Strand Nyt.

Læs referatet af fællesmødet her

Referat fra årets fællesmøde

28. marts 2016: Bestyrelserne for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand samt for kystbeskyttelseslaget har holdt årets fællesmøde. Referatet af mødet ligger nu her på hjemmesiden. Læs hvad der blev drøftet.

Læs referatet af fællesmødet her

Referat fra årets andet bestyrelsesmøde

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har holdt sit andet møde i 2016. Referatet af mødet er klar. Læs hvad der blev drøftet – og besluttet.

Læs referat her

Måske skal du rydde nogle grene af vejen

13. februar 2016: Så er buske og træer langs vejene skåret til, så lastbiler og andre trafikanter igen kan færdes i området uden at skulle ud i rabatterne. Som tidligere omtalt her på hjemmesiden og i en rundsendt mail før jul besluttede bestyrelsen at bestille Egebjerg Maskinstation til at køre en runde og beskære grene og buskads, der havde forvildet sig uden for de enkelte matrikler.
Ifølge byplanvedtægten skal vore veje have en bredde af ni meter. Det er desuden et problem, når chauffører for at undgå grene og skrammer trækker over i den modsatte rabat. For så risikerer vi skader på dræn og vejkasser. Det oplevede vi sidste år.
Beskæringen er sket på foreningens regning, men det er op til den enkelte grundejer at fjerne de afskårne grene. Så tjek lige, næste gang du kommer op til dit sommerhus, om der skal ryddes lidt op ud mod vejen.

Hold øje med brændestablen!

14. januar 2016: Et af grundejerforeningens medlemmer fik en træls oplevelse hen over jul og nytår. Nemlig to tilfælde af tyveri. Vedkommende har sendt nedenstående opfordring til Hostrup Strand Nyt. Hun vil gerne være anonym, men navn og adresse er redaktionen bekendt:

“Der har været brændetyve på spil på Havtjørnevej lige før jul og lige efter nytår. Hver gang er der forsvundet en hel rummeter dejligt, tørt brænde! Utrolig  ærgerligt, når man har glædet sig til jul og knitren i brændeovnen! Forhåbentligt er der tale om et par enkeltstående tilfælde, for bestyrelsen har heldigvis ikke hørt om andre brændetyverier. Men der er altså god grund til at være ekstra opmærksom og passe godt på sit brænde! Oplever du noget tilsvarende, eller har du observeret noget mistænkeligt, så giv gerne bestyrelsen et praj!”

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

IMG_2784 nabohjaelp wa

K

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 97 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Fuldt hus til generalforsamling

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3