Sommerfesten er tilbage

Den årlige sommerfest ved Hostrup Strand er tilbage – med succes. Der blev hilst og hygget blandt de mange deltagere. Også de firebenede. Foto: Peter Jessen

30. juli 2022: Der blev hilst. Og hygget. Og leget. Og guflet pølser med øl eller vand til. Og ikke mindst: vundet fænomenale præmier i det uovertrufne amerikanske lotteri. Med andre ord: Den årlige fælles sommerfest ved Hostrup Strand var i lørdags tilbage efter to års ufrivillig corona-pause. Og den blev endnu en gang en succes, med mange deltagere og et perfekt sommervejr – lunt og drypfrit lige indtil slut. Bag festen stod de tre  grundejerforeninger Hostrup Strand, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Teglgaard.
En stor tak til festudvalget, som bestod af Søren Mosegaard, Martin Arbjerg og Christina Fiig fra de tre grundejerforeninger med hjælp fra en række frivillige.

Der er lidt flere billede fra sommerfesten HER

Fejlfyldt artikel om kystbeskyttelse

2. august 2022: Såvel bestyrelsen som en række medlemmer af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand spærrede øjnene op, da de lørdag den 2. juli læste en artikel i Skive Folkeblad under overskriften ”Kommunen overtager styring med kystsikring i Hostrup”. Her skriver avisen blandt andet, at Skive Kommune overtager gennemførelsen af det planlagte kystbeskyttelsesprojekt ved Hostrup Strand, fordi lagets medlemmer ikke har kunnet nå til enighed om hverken udformningen af kystsikringen eller om, hvordan betalingen skal fordeles mellem lagets medlemmer. Den udlægning er forkert. Det samme er flere faktuelle oplysninger i artiklen, og lagets bestyrelse har derfor skrevet en ”rettelse” i form af et læserbrev, som blev bragt i avisen den 6. juli. På bestyrelsens opfordring bringer vi det også her på hjemmesiden.

Læs indlægget HER

Havestole på afveje

Gamle rustne havestole – og andet storskrald – hører ikke hjemme på Affaldsstationen – men skal afleveres på genbrugspladsen eller afhentes som storskrald.

2. august 2022: Så gik den ikke længere. Et par gamle, rustne havestole dukkede i weekenden op ved den nye affaldsstation på Teglgaardvej. Dér hører de selvfølgelig ikke hjemme. De bør enten afleveres til storskrald eller køres til én af kommunens genbrugspladser. Bortset fra de to stole og en enkelt mikrobølgeovn er der ellers ikke blive efterladt affald ved de fire containere, siden de blev taget i brug sidst i april. Hele området fremstår pænt og ryddeligt og giver dermed et godt førstehåndsindtryk for alle, der kører ind i Hostrup Strand-området. Senest har affaldsselskabet Nomi4-S været i gang med at fælde nogle buske og træer for at give mere plads til tømning af containerne.
Erfaringerne med de tre andre affaldsstationer ved Hostrup Strand er også gode. Her har der foreløbig kun været efterladt et par pander og nogle bøtter med maling. Claus Frandsen, der sidder i bestyrelsen for Hostrup Teglgaard, er kontaktperson mellem grundejerforeningerne og affaldsselskabet Nomi4-S. Giv ham et praj, hvis du bliver opmærksom på problemer omkring containerne.

Hærværk mod sikkerhed

29. juli 2022: Nogen har desværre ødelagt sikkerhedsrebet på badebroen og pillet ved den redningskrans, der hænger på stranden. Skive Kommune er, med Grundejerforeningens mellemkomst, gjort opmærksom på begge dele og vil snarest sende folk ud for at tage skaderne i øjesyn, så de kan blive udbedret.

I kamp mod gyvelen

16. juli 2022: Knud Mose har givet sig selv lidt af et sommerjob. Han rydder gyvel på engen over for sit sommerhus, der ligger på hjørnet af Havtjørnevej og Enebærvej. Blot et stykke ind i bevoksningen har han allerede fyldt tre containere med fældede planter. Arealet hører under Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og er §3 beskyttet jord, og før rydningen har Knud Mose indhentet de fornødne tilladelser hos både foreningen og Skive Kommune.
Det er hårdt arbejde at fjerne de mange planter. Når Knud Mose overhovedet har kastet sig ud idet, skyldes det, at bevoksningen har bredt sig de senere år både i omfang og højde, så den nu generer udsigten fra sommerhuset. Naturstyrelsen betegner gyvlen som en problemplante. Det er et smukt syn, når den blomstrer; men den har ikke ingen naturlige konkurrenter og fortrænger derfor andre planter.

Hold øje med affaldet

2. juni 2022: Hjælp os med at holde orden omkring den nye affaldsstation på Teglgaardvej.

Sådan lyder opfordringen fra såvel affaldsselskabet Nomi4S som bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard.

Med den nye affaldsstation på Teglgaardvej har vi fået en flot løsning for affaldssorteringen ved Hostrup Strand. Stationen fremtræder ryddelig med spritnye containere og en pæn og praktisk belægning omkring, så alle får et godt indtryk, når de kører ind i sommerhusområdet. Sådan skal det gerne fortsat være, derfor: Hvis du bemærker efterladt storskrald eller andet omkring containerne, så tag gerne et foto og send det til bestyrelsesmedlem Claus Frandsen på 2127-2998 eller frandsen78@live.dk, så følger han op sagen.

Bestyrelsen klar til nye opgaver

2. juni 2022: Bestyrelsen for GF Hostrup Teglgaard har holdt konstituerende møde efter generalforsamlingen. Her blev Ingrid M. Schmidt genvalgt som formand og Claus Frandsen som vejansvarlig. Søren Poulsen fortsætter som næstformand og påtager sig dertil arbejdet som kasserer. Foreningen har i et år kørt med en ekstern kasserer, efter at den tidligere, Henning Quist Nielsen, solgte sit sommerhus og derfor forlod bestyrelsen. Bente Hedegaard trådte til; men bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, at kasserer-funktionen løses inden for bestyrelsen. En stor tak til Bente Hedegaard for at have klaret opgaven i det forløbne år. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Christina Fiig og Jan Snejbjerg Jensen.

LÆS: Referat af seneste bestyrelsesmøde

Fejl forsinker bedre kystsikring

30. maj 2022: – Heldigvis kunne vi få den store sal i år, konstaterede formanden for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, Søren Daniel Kristensen, da han fredag bød velkommen til de godt 50 fremBestyrelsen klartil nye opgavermødte ved lagets ordinære generalforsamling. Af hans beretning fremgik det, at den vedtagne forstærkning af anlægget langs Kystvejen ikke når at komme i gang som planlagt i år. Det skyldes en fejl hos Skive Kommune, som derfor er nødt til at sende sagen til behandling på ny. Arbejdet kan derfor næppe gå i gang før efteråret 2023. Søren Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen som repræsentant for GF Hostrup Teglgaard med Thorbjørn Dybdahl Soelberg som ny stedfortræder i stedet for Ingrid M. Schmidt. Bidragssatserne forbliver uændret i 2022. Beretning, regnskab og referat fra generalforsamlingen  vil senere blive offentliggjort her på hjemmesiden.

LÆS: ReferatÅrsberetningRegnskab

Affaldsstationen på Teglgaardsvej er nu taget i brug.

Affaldsstationen taget i brug

30. maj 2022: Den nye affaldsstation på hjørnet af Teglgårdsvej/Kystvejen er nu taget i brug. Den omfatter fire, dybe “underjords-containere” til henholdsvis papir/pap, metal, glas og plastic-affald. Rest-affaldet bliver fortsat afhentet ude ved sommerhusene.
I alt etableres i øjeblikket fem sådanne affalds-stationer ved Hostrup Strand.
Affaldsselskabet Nomi4S har udsendt et informationsbrev til alle grundejere i området med en information om den nye sortering.

Læs mere om de nye tider for affaldet HER

Nye forpagtere i Gyldendal

19. maj 2022: Så er der fundet et nyt forpagterpar til spisestedet på Gyldendal Havn. Skive Folkeblad skriver, at de nye forpagtere er ægteparret Helle Hornshøj Johansen og Johnny Hornshøj Lorentsen, der i forvejen driver restauranten Den Glade Pingvin i Struer. Bestyrelsen for Gyldendal Havnecafé ApS har ledt efter en ny forpagter, siden den tidligere forpagter, Toke Jensen, gik konkurs. Onsdag 1. juni slår de nye forpagtere dørene op for Restaurant Gyldendal. Frem mod sankthans med åbent fra torsdag til søndag, derefter udvides åbningstiden i højsæsonen. Gyldendal vil fortsat blive drevet som en a la carte-restaurant.

Flere kan få stemmeret

15. maj 2022: Flere kan få stemmeret og stille op til valg i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Det sikrer en vedtægtsændring, som samlede flertal både ved foreningens ordinære generalforsamling og efterfølgende ved en ekstraordinær. Sidstnævnte blev afviklet lørdag den 14. maj på legepladsen, hvor alle fremmødte stemte for. Syv deltog, og seks kunne stemme. Ændringen af vedtægternes §8 sikrer, at en nær slægtning til en sommerhusejer, med fuldmagt, kan få overdraget stemmeret og være valgbar. Det kan for eksempel være aktuelt ved et salg, hvor forældre overdrager sommerhuset til næste generation, men stadig er de primære brugere af huset og derfor har en interesse i fortsat at støtte op om arbejdet i grundejerforeningen.

Du kan læse foreningens vedtægter her
Læs referatet af den ekstraordinære generalforsamling her

Generalforsamling med god debat

Slåningen af græs på bl.a. engen ved Fæbækken bliver droppet i år som forsøg. Dog slås efter ønske fra generalforsamlingen en bræmme langs stierne.

13. maj 2022: Salen i Lem Samlingshus var fyldt til næstsidste plads, da grundejerforeningen Hostrup Teglgaard holdt sin ordinære generalforsamling søndag 8. maj. 41 mødte op og bidrog til en generalforsamling, hvor formalia blev krydret med kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Alt sammen under kyndig ledelse af ordstyrer Lisbeth Kirkegaard.
Bestyrelsen fik opbakning til sit arbejde, til sine forslag og planlagte projekter, dog med en enkelt tilretning omkring græsslåning på fællesarealer. Bestyrelsen vil – både for at spare og for at gøre området lidt mere ”vild med vilje” – springe slåningen over et år nogle steder; men det udtrykte flere betænkelighed ved med henvisning til, at det så kan blive vanskeligt at slå stien langs bækken.
Debatten endte med et kompromis: Der bliver slået en ekstra bredde langs stien én gang i år, mens resten får lov til at gro.
Læs mere om fællesarealerne og alt det andet, generalforsamlingen nåede igennem. Du finder referatet ved at klikke – HER

Affalds-containerne er landet

3. maj 2022: Arbejdet med at etablere de nye affaldsstationer ved Hostrup er i fuld gang. Vores kontaktperson hos Nomi4S, Conni Toft, fortæller, at fire undergrundscontainere nu er placeret ved Teglgaardvej. De skal rumme papir/pap, metal, glas og plast. Selve anlægsarbejdet står dog stadig for med støbning, opfyldning, fliser etc., så containerne er ikke åbne endnu. De er pakket ind i plastik. Når den bliver fjernet, må containerne bruges. Der kommer også affaldsstationer ved Dådyrvej, Øster Hærupvej, Contortavej og Vester Hærupvej.

Læs mere om de nye tider for affaldet HER

Folk fra Skive Kommune i gang med opstilling af nye “møbler” ved stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

Nye bænke ved stranden

23. april 2022: Takket være Skive Kommune er der nu to nye bord- og bænkesæt ved badebroen/ophalerpladsen ved Hostrup Strand. Et sjak fra kommunen har ryddet op på pladsen og fjernet det gamle hegn og de nedslidte “møblementer”. Også badebroen er sat op til den nye sæson.

Sommerfesten genopstår

9. april 2022: Sommerfesten ved Hostrup Strand genopstår efter to års corona-pause. Det blev besluttet, da repræsentanter for grundejerforeningerne og Kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand for nylig holdt fællesmøde for at drøfte diverse emner, som berører os på tværs af foreningsgrænserne. Som noget nyt var Grundejerforeningen Gyldendal også repræsenteret. Sommerfesten løber af stablen lørdag den 30. juli. Foreløbig består festudvalget af Christina Fiig (Hostrup Teglgaard), Søren Moselund (Hostrup Hovedgaard) og Martin Arberg (Hostrup Strand).
Der var selvfølgelig også andre punkter på dagsordenen. Læs referatet HER

Ingen sankthans-fest

17. marts 2022: En tradition står for fald ved Hostrup Strand, nemlig det store sankthansbål ved Febækken/ophalerpladsen. Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har stået som arrangør i mange år; men foreningens bestyrelse er enig om, at nu er det slut. Det skyldes brandsikkerheden. Med årene har bålet vokset sig større og større. Sommerhusejere fra området har kunnet køre grenaffald til bålet i juni måned, og det har givet kæmpestore, flotte bål og hyggelige sammenkomster; men så store bål er vanskelige at styre og kræver et opsyn, som vi reelt ikke kan leve op til.

Læs mere om beslutningen i referatet fra bestyrelsens seneste møde HER

Brombær-fri

overnatning

18. februar 2022: Shelterpladsen ved Teglgaardvej har undergået en mindre forvandling de seneste dage.
Det er folk fra Skive Kommune, der har været i gang med at rydde op og ”bygge” nyt. Selve shelteren og området omkring er blevet befriet for brombær. Der er lavet en ny bålplads, og de ødelagte bord/bænkesæt er fjernet og erstattet af nye bænke. Desuden er der lavet en beplantning ned mod Teglgaardvej for at give lidt mere privatliv til såvel shelter-gæster som nabosommerhus.
Oprydningen er kommet i stand efter et møde i efteråret mellem kommunen og Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.
(Foto: Claus Frandsen)

Stort flertal for yderligere kystsikring

28. september 2021: Kystbeskyttelsen ved Hostrup Strand skal forstærkes og udvides. I hvert fald hvis det står til et flertal af medlemmerne af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Sommerhusejere fra Hostrup Strand strømmede lørdag formiddag til Spøttrup Kulturhal for at deltage i generalforsamlingen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Det ekstraordinært store fremmøde på omkring 175 skyldtes bestyrelsens forslag til den fremtidige kystbeskyttelse. Efter en grundig orientering gik forsamlingen til afstemning, og resultatet var næsten et énstemmigt ”ja”. Der blev afgivet 157 stemmer, og heraf sagde de 145 ja. Bestyrelsen sender nu et referat af generalforsamlingen med afstemningsresultatet til Skive Kommune, hvor projektet skal behandles og forhåbentlig godkendes af byrådet.

Dokumenter/bilag vedr. generalforsamlingen:

Brombærbuske bersærk

28. september 2021: Godt nok er ”Vild med vilje” blevet et populært slogan; men brombærbuske og gyvel gror for vildt på grundejerforeningens arealer langs henholdsvis Kystvejen og Febækken. De uønskede buske har bredt sig voldsomt og danner tætte krat på engen. Problemet var på dagsordenen på det seneste møde i grundejerforeningens bestyrelse, og der er ikke nogen nem løsning på det. Blandt andet fordi strandengen er §3-beskyttet natur, og det indebærer, at der som udgangspunkt ikke må foretages ændringer i naturens tilstand. For at få hjælp til at knække dén nød, besluttede bestyrelsen at tage kontakt til Skive Kommune for at få råd og vejledning.
Den forsømte shelterplads ved Teglgaard blev også drøftet.

Læs referat fra bestyrelsens møde her

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til:
GRFhostrupteglgaard@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

64 huse tilmeldt Nabohjælp

21. april 2021: 64 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er lige nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).