Første bestyrelsesmøde i 2017

3. januar 2017: Bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard tager hul på det nye år med et bestyrelsesmøde. Nemlig mandag den 16. januar. På dagsordenen står der blandt andet ”ophalerpladsen”. Vi er i gang med at undersøge mulighederne for en renovering/modernisering af pladsen. Har du noget, som du mener, at bestyrelsen bør drøfte, så giv os et praj. Du kan se vore kontaktoplysninger under ”Bestyrelsen” øverst på siden.

Datoer til din kalender

3. januar 2017: Med det nye år har de fleste af os taget en ny og forholdsvis ubeskrevet kalender i brug. Her er et par datoer, som kan være gode at få skrevet ind: Lørdag den 6. maj kl. 14: Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Vi har igen reserveret et lokale på Restaurant Gyldendal. Grundejerforeningens fælles arbejdsdag er planlagt til lørdag den 27. maj fra kl. 10. Her er alle velkomne til at give en hånd med til vedligeholdelse af vore fællesarealer.

Godt nytår

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard ønsker alle ved Hostrup Strand et godt nytår!

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard ønsker alle ved Hostrup Strand et godt nytår!

Vand i vejen

4

Vand over vejen gør det umuligt at køre mellem Havtjørnevej og Kystvejen efter stormen Urd. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

28. december 2016: Hostrup Strand med sommerhuse og veje slap nådigt fra stormen Urd, som fløj hen over landet den 26. december. Lidt ravage nåede stormen dog at lave, i hvert fald indirekte. For vandstanden i Limfjorden steg og bølgerne gnavede i skrænterne langs Kystvejen, ligesom der skyllede en masse affald op ved Febækkens udløb, så vandet fra bækken ikke kan løbe ud i fjorden som normalt. Det betyder, at den lille vej mellem Havtjørnevej og Kystvejen er oversvømmet af vand fra bækken og derfor ikke er passabel. Grundejerforeningens vejboss, Jens Frede Nielsen, har taget kontakt til Skive Kommune og med dens accept bestilt entreprenør Brian Pedersen til at rense udløbet. Han tager også ”affaldet” med. Det bliver ordnet inden nytår , og så bliver det forhåbentlig snart igen muligt at skyde genvej mellem de to ”hovedfærdselsårer”.

1

Skidt og skrammet efter højvandet og stormen spærrer for Febækkens udløb ved ophalerpladsen. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

3

Fjordvandet  nåede at gnave noget af skråningerne op mod Kystvejen. (Foto: Jens Frede Nielsen)

2

 

img64

Glædelig jul og godt nytår

til sommerhusfolket ved Hostrup Strand.
Vi glæder os til at se jer igen i det nye år.

Grundejerforeningens bestyrelse

 

Der er gang i byggeriet på den nye udstykning ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

Der er gang i byggeriet på den nye udstykning ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

Byggeaktivitet på Ibsensvej

15. december 2016: Hostrup Strand ligger vinterstille hen; men oppe bagved, på Ibsensve,j er der aktivitet. Der er gang i byggeriet på den nye udstykning mellem Febækken og Agertoften. I alt er der nu bygget eller byggeaktivitet på seks af de 33 grunde. Ejeren af udstykningen, Arne Bisgaard, er selv én af bygherrerne og er nu ved at få bygget et stort sommerhus til udlejning oppe på ”toppen”. Hostrup Strands udsendte reporter, Jens Frede Nielsen, følger byggeriet fra sine stuevinduer og lagde vejen forbi for at tage et billede af arbejdet.

Klipning sikrer udsigten

30. november 2016: Så har Jens Frede Nielsen og Egebjerg Maskinstation været i aktion forskellige steder rundt i området for at klippe til og rydde op i forskellige buskadser. Vi har fået ryddet op i noget af bevoksningen ude på engen, nederst på Klokkelyngen, på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej og ved stien mellem Brombærvej og Blåbærvej.

Foto: Jens Frede Nielsen

Maskinen fra Egebjerg Maskinstation kan klippe både lodret og vandret. (Foto: Jens Frede Nielsen)

Legepladsen er inspiceret

21. november 2016: Efter sommerens store renoveringsprojekt er legepladsen nu blevet tjekket af en legepladsinspektør med henblik på en godkendelse af de fem legeredskaber. Der mangler dog stadig et par ting, før vi kan få det eftertragtede ”stempel”.

Læs historien her

Mails sparer os penge

28. april 2016: 99 af de i alt 121 medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard modtager i dag information fra foreningen pr. mail. Det har betydet en væsentlig besparelse på porto-kontoen.
10 grundejere får efter ønske fortsat information, bl.a. om de årlige generalforsamlinger, pr. brev.
Tilbage er 12 grundejere, som ikke har svaret på bestyrelsens henvendelse om, hvorvidt de ønsker informationerne på mail eller pr. brev. I år har bestyrelsen valgt, at disse 12 grundejere får indkaldelsen til foreningens generalforsamling 21. maj  i deres respektive sommerhus-postkasser.
Hvis du er en af dem, som stadig ikke er med på vores mailing-liste, men fremover gerne vil have informationerne sendt pr. mail, så send en mail til foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, henningquistnielsen@gmail.com, eller benyt kommentarfeltet nederst her på siden.
Husk i øvrigt at meddele det til grundejerforeningen, hvis du får ny mail-adresse.
Bestyrelsen

“Nye” fuglearter ved Hostrup Strand

Påfugl - "ny" fugleart ved Hostrup Strand ... Foto: Peter Jessen

Påfugl – “ny” fugleart ved Hostrup Strand … Foto: Peter Jessen

19. april 2016: Listen over observerede fuglearter ved Hostrup Strand er vokset med ni. Det skyldes Kaare Hasløv, Revlingebakken, som har sendt redaktionen denne mail:
“Jeg vil i første omgang gerne tilføje: Fjordterne, sildemåge, svartbag, toppet skallesluger, rødrygget tornskade, bomlærke, ringdrossel, påfugl (! – en bortløber …), traner (overflyvende). Regner I Geddal og Diget/Vigområdet med, for så er der en del flere?
Tak for fuglemeldingen.
Og nej. Geddal Enge m.v. regnes ikke med. Listen omfatter kun observationer ved Hostrup Strand.

Se listen over Hostrups fuglearter – foreløbig 98 – nederst på denne side.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

IMG_2784 nabohjaelp wa

K

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Første bestyrelsesmøde i 2017

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3