Glædelig jul

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard ønsker alle sommerhusfolk ved Hostrup Strand en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os, til vi ses igen i det nye år.

Pas på med fyrværkeriet

18. december 2021: Salget af fyrværkeri er i gang, og fra 27. december til 1. januar er det lovligt at fyre det af. Men pas på! Både folk, fæ, bygninger og beplantning er i fare ved ”fejlskud”. Også ved Hostrup Strand er der huse med stråtag, og vi er omgivet af mange brandfarlige materialer. Det er ikke tilladt at bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag – for eksempel stråtag. Det samme gælder for afstanden til brændestakke.

Læs mere om reglerne her

Stort flertal for yderligere kystsikring

28. september 2021: Kystbeskyttelsen ved Hostrup Strand skal forstærkes og udvides. I hvert fald hvis det står til et flertal af medlemmerne af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Sommerhusejere fra Hostrup Strand strømmede lørdag formiddag til Spøttrup Kulturhal for at deltage i generalforsamlingen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Det ekstraordinært store fremmøde på omkring 175 skyldtes bestyrelsens forslag til den fremtidige kystbeskyttelse. Efter en grundig orientering gik forsamlingen til afstemning, og resultatet var næsten et énstemmigt ”ja”. Der blev afgivet 157 stemmer, og heraf sagde de 145 ja. Bestyrelsen sender nu et referat af generalforsamlingen med afstemningsresultatet til Skive Kommune, hvor projektet skal behandles og forhåbentlig godkendes af byrådet.

Dokumenter/bilag vedr. generalforsamlingen:

Brombærbuske bersærk

28. september 2021: Godt nok er ”Vild med vilje” blevet et populært slogan; men brombærbuske og gyvel gror for vildt på grundejerforeningens arealer langs henholdsvis Kystvejen og Febækken. De uønskede buske har bredt sig voldsomt og danner tætte krat på engen. Problemet var på dagsordenen på det seneste møde i grundejerforeningens bestyrelse, og der er ikke nogen nem løsning på det. Blandt andet fordi strandengen er §3-beskyttet natur, og det indebærer, at der som udgangspunkt ikke må foretages ændringer i naturens tilstand. For at få hjælp til at knække dén nød, besluttede bestyrelsen at tage kontakt til Skive Kommune for at få råd og vejledning.
Den forsømte shelterplads ved Teglgaard blev også drøftet.

Læs referat fra bestyrelsens møde her

Sommer i stumper

27. september 2021: Det er altså sjovere, når den bliver sat op – end når den bliver pillet ned. Men her ligger den, vores badebro, sammen med mange gode sommerminder fra Hostrup Strand. Foto: Claus Frandsen

Restaurant Gyldendal lukket

30. august 2021: Restaurant Gyldendal er lukket. I weekenden blev gæster og is-sultne mødt af en lukket dør. På restaurantens hjemmeside står der ”Vi har desværre lukket”, og på restaurantens Facebookside skriver forpagter Toke Jensen: ”Hvad jeg nu skal til at skrive havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Pga. en overset tidsfrist i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab er jeg kommet i den forfærdelige situation at komme under tvangsopløsning. Det betyder at jeg ikke kan holde åbent i Gyldendal og afvikle aftalte arrangementer. Vi håber og arbejder på en snarlig løsning. Tak for den store opbakning til vores lille perle. Med ualmindeligt tungt og trist hjerte – Toke.” Han overtog forpagtningen i 2019.

Ny-konstitueret bestyrelse

17. juni 2021: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har konstitueret sig i forbindelse med sit første møde efter den ordinære generalforsamling i maj. Bestyrelsens medlemmer er: Formand Ingrid M. Schmidt, næstformand Søren Poulsen, vejansvarlig Claus Frandsen og bestyrelsesmedlemmerne Christina Fiig og Jan Snejbjerg Jensen. Foreningens nye, ”eksterne” kasserer er Bente Hedegaard. Ved generalforsamlingen var der to ledige sæder i bestyrelsen. Efter ønske fra Ingrid M. Schmidt er hun valgt for et år og Jan Snejbjerg Jensen for en 2-årig periode. De tegningsberettigede for foreningen er Ingrid M. Schmidt og Søren Poulsen.
Læs et referat af bestyrelsens møde HER

Til kamp mod bjørneklo

Kæmpe bjørneklo

14. juli 2021: Skive Kommune har skærpet kampen mod planten bjørneklo. Kommunen har vedtaget en “Indsatsplan for kæmpe-bjørneklo”. Den er trådt i kraft her i 2021, og det betyder blandt andet, at kommunen nu kan give et påbud til private og dermed også sommerhusejere, hvis ikke man bekæmper den uønskede plante.

Læs mere her

Tag posen med dig

17. juni 2021: Driften af veje og fællesarealer er altid på dagsordenen, når grundejerforeningens bestyrelse holder møde. Senest var affaldsposen på legepladsen ved Havtjørnevej et af punkterne. Efter indførelsen af de faste affaldscontainere ved sommerhusene er tømningen af affaldsposen så at sige faldet ned mellem to tømningsordninger, og det har været vanskeligt at få den hentet. Derfor har bestyrelsen besluttet at fjerne stativet, som et forsøg. Erfaringer fra andre legepladser viser, at folk faktisk er gode til at tage affaldet med sig. De, der passerer forbi på Havtjørnevej med en hundepose, må fremover enten tage posen med hjem eller smide den i affaldssækken nede ved ophalerpladsen. Den er med i den kommunale tømningsordning.
Læs et referat af bestyrelsens møde HER

Veje tjekket fem år efter kloakering

24. maj 2021: Fem år er gået, siden sommerhusområderne ved Hostrup Strand blev kloakeret, og forleden blev arbejdet fuldt op med en 5 års vejeftersyn. Det er Skive Vand, der har ansvaret for kloaksystemet uden for sommerhusenes skelbrønde. En delegation med repræsentanter for blandt andre Skive Vand, Vils Entreprenørforretning og de tre grundejerforeninger besigtigede vejene i hele området. For Hostrup Teglgaard deltog Claus Frandsen og Jens Frede Nielsen. Rundgangen viste, at kloaknettet i det store og hele ikke giver anledning til problemer. I Hostrup Teglgaards område står blot et enkelt brønddæksel på Klokkelyngen til udskiftning.

Kkkølig generalforsamling

32 sommerhusejere havde trodset kulden og var mødt op til grundejerforeningens udendørs generalforsamling. Foto: Peter Jessen

16. maj 2021: 32 medlemmer og redaktionshunden Wigo var lørdag eftermiddag mødt op til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. I kølvandet på coronaen blev mødet holdt i det fri, på legepladsen ved Havtjørnevej. Og bortset fra Wigo samt en enkelt, iført frostsikret Harboørehabit, frøs alle med anstand på en piwkold forårsdag – hvor Aage Dahl dirigerede, formand Ingrid M. Schmidt berettede og kasserer Henning Quist Nielsen fremlagde sit sidste regnskab i grundejerforeningens regi – afsluttende med manér med et solidt overskud på 73 kroner og 6 øre. Bagefter fik han overrakt tre fortjente flasker (med indhold) for mange års indsats som finansminister. Og så blev hans efterfølger i bestyrelsen valgt: Jan Snejbjerg Jensen – se et billede af ham under bestyrelses-fanen. Bente Hedegaard har sagt ja til at overtage kassererposten. Hun er dog ikke med i bestyrelsen. Mere om generalforsamlingen, følger når (læs: hvis) referenten genvinder varmen i fingrene …

Det lyttes. Og fryses …

Klik og læs: Referat af ordinær og ekstraordinær generalforsamling plus alt skriftligt materiale til møderne

Sommerhuse bliver revet væk

Sommerhuskøberne har for alvor fået øjnene op for bl.a. Hostrup Strands lyksaligheder.

13. april 2021: Lige siden marts sidste år har der været stor rift om sommerhusene i vores område. Og det er alle typer af sommerhuse, der er interesse for, fortæller Anna Vestergaard fra ejendomsmæglerfirmaet EDC Poulsen & Vester i en artikel i den nyeste udgave af Lihme Bladet.
Hun sælger sommerhuse i prislag fra en halv til to millioner kroner, og det går fra helt gængse, originale sommerhuse fra 1960’erne til sommerhuse, bygget inden for de seneste ti år. Nogle køber også et gammelt sommerhus, som de river ned for at få en grund, hvor de så bygger et nyt sommerhus, nævnes det i bladet.
Til andre tider har der været særlig interesse for bestemte typer af sommerhuse; men sådan er det ikke længere. Nu er køberne interesserede i det hele. Og køberne kommer ikke længere i alt væsentligt fra Lihme-egnen og de store nabobyer Herning, Holstebro og Ikast. Anna Vestergaard sælger sommerhuse til folk alle mulige steder fra, blandt andet København.
De fleste køber sommerhus til eget brug eller evt. til en portefølje af forholdsvis billige sommerhuse til udlejning,” fortæller Anna Vestergaard.

Læs Lihme Bladet og artiklerne om salgs-boomet HER

Kyst-generalforsamling igen udsat

10. april 2021: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand ser sig igen nødsaget til at udskyde en generalforsamling. Denne gang fra 29. maj til 25. september. Det skyldes forsamlingsforbuddet i forbindelse med den aktuelle corona-situation, hvor et stormøde med mange deltagere i Spøttrup-hallen ikke er realistisk. Bestyrelsen forbereder en udvidelse af kystbeskyttelsen og regner derfor med, at mange vil være interesseret i at deltage i generalforsamlingen.

Se skrivelse fra formanden om udsættelsen HER
Læs også:
Budget for årene 2020 og 2021
Tidligere udsendt materiale til generalforsamlingen

Gyngeklar

Så er det nye gyngestativ gyngeklar. På billedet fyldes udgravningen under stativet op med “falde-venligt” grus. Foto: Peter Jessen

30. marts 2021: Vi nåede det lige – at få det spritnye gyngestativ på grundejerforeningens legeplads ved Havtjørnevej klar til brug inden påske. Sidste “hånd” på værket blev lagt i dag, onsdag, i form af en ordentlig dynge “falde-venligt” grus, som blev fyldt i udgravningen. Så nu er de tre gynger klar – den almindelige, “babygyngen” og “fuglerede-gyngen”, som helt sikkert bliver populær blandt legepladsens brugere.

Arbejdsdag og sankthans aflyst

21. marts 2021: To traditioner bliver heller ikke holdt i hævd ved Hostrup Strand i år, på grund af den aktuelle situation omkring corona. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har besluttet både at springe den fælles arbejdsdag og sankthansfesten over. Stier og lignende er i god stand, og andre praktiske opgaver kan vi løse ad hoc. Enten ved hjælp fra frivillige eller ved at købe os til hjælp udefra. Hvad angår sankthansfesten vil vi ikke risikere at stå med et stort bål, hvis der til den tid fortsat er et forsamlingsforbud. Så i lighed med sidste år lukker vi igen for tilførsel af grenaffald i ”hullet” ved stranden.
Beslutningen blev truffet på bestyrelsens seneste møde.

Læs et referat af mødet her

Så røg det gyngestativ

Claus Frandsen fjerner det nedsavede gyngestativ. Et nyt ventes op inden påske. Foto: Peter Jessen

21. februar 2021: Så er der ikke længere et gyngestativ på legepladsen ved Havtjørnevej; men børn og barnlige sjæle skal ikke fortvivle: Et nyt er på vej. Det gamle stativ fik flere anmærkninger ved det årlige ”eftersyn”, og derfor har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard besluttet at investere i et nyt. Søren Poulsen og Claus Frandsen savede og skruede i weekenden det gamle ned og kørte resterne væk. Et nyt stativ er bestilt, og det er planen, at det skal stå klar til leg inden påske. Det nye stativ kræver et større faldunderlag. Derfor skal der fjernes en del jord og fyldes grus på. Det arbejde står entreprenør Brian Pedersen for.

Million-garanti til kystsikring

14. december 2020: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand er nået et skridt tættere på at nå i mål med planerne om at udbygge kystsikringen ved Hostrup Strand. Skive Kommunes Økonomiudvalg med borgmester Peder Christian Kirkegaard har netop sagt ja til at give en kommunegaranti, så laget kan optage et lån i Kommunekredit på op til 10 mio. kroner. Projektet går som tidligere omtalt ud på at sikre en del af strækningen langs Kystvejen med granit og bølgebrydere for at dæmme op for det stadige slid på skråningerne og dermed fortsat sikre Kystvejen og de bagvedliggende sommerhuse og arealer mod at blive oversvømmet. Arbejdet kan dog ikke gå i gang, før lagets medlemmer har sagt ja ved en generalforsamling, og det er endnu uvist, hvornår corona-situationen tillader, at den kan blive holdt.

Affalds-“boblerne” står indtil videre her på Havtjørnevej. Foto: Claus Frandsen

Bobler på midlertid adresse

21. november 2020: Affaldsselskabet Nomi4S og grundejerforeningerne ved Hostrup Strand arbejder på at finde løsninger for den fremtidige håndtering af affald. Fra 1. juli 2021 skal affaldet sorteres i 10 fraktioner, og det kommer også til at gælde for sommerhusområder. I dag sorterer vi kun restaffald, papir og glas. Hvordan det kommer til at fungere ved Hostrup Strand og dermed i Hostrup Teglgaards område, er endnu uafklaret. Foreløbig er boblerne til henholdsvis papir og glas fjernet fra Teglgaard og står nu midlertidigt placeret på Havtjørnevej, få meter fra stikvejen ned til stranden. Det er sket for at få løst et akut problem med, at der blev smidt storskrald og andet affald ved den gamle affaldsstation.

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til:
GRFhostrupteglgaard@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

64 huse tilmeldt Nabohjælp

21. april 2021: 64 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er lige nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 99 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).