Tjek lige vand-regningen!

Vandpumpe20. marts 2017: Skive Vand har midt i marts sendt regninger ud til deres kunder for forbruget i 2016. Og det kan være en god idé lige at kigge tallene igennem en ekstra gang. I hvert fald én grundejer under Hostrup Teglgaard har nemlig fået en opgørelse med fejl. Han stod til at blive trukket for ét styk tanktømning. Selv om tanken jo for længst er nedlagt i forbindelse med, at hele området er blevet kloakeret. Skive Vand beklager fejlen og har straks rettet den, så han få en ny regning. Skive Vand ved ikke, om der er sket flere fejl og opfordrer derfor til, at vi lige alle tjekker vores regning, inden vi lægger den videre til betaling, Hvis der er anført en tanktømning, skal man henvende sig til Skive Vand og få den del af regningen ændret.

Nu spørger vi Kystdirektoratet

3. marts 2017: Første skridt er taget til en eventuel renovering af ophalerpladsen. Med hjælp fra Vagn Lykke fra Lem har grundejerforeningen Hostrup Teglgaard sendt en ansøgning til direktoratet, hvor vi søger om tilladelse til at udvide slæbestedet med halvanden meter i bredden. Det betyder ikke, at foreningen har besluttet sig for at stå for en udvidelse; men uden en tilladelse fra Kystdirektoratet er der ingen grund til at gå videre med planerne.

Læs mere her

Trænger sommerhuset til en energirenovering?

Trænger sommerhuset til en energirenovering?

Giv sommerhuset et energitjek

26. februar 2017: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har sat en kampagne i gang for energiforbedringer af sommerhuse i Skive Kommune. Det gælder også sommerhuse ved Hostrup Strand. I kampagnen indgår både informationsmøder og en konkurrence.

Læs mere her

Forslag om renovering af ophalerpladsen

25. januar 2017: Skal vi gå i gang med en renovering af ophalerpladsen? Det spørgsmål har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard taget op efter en henvendelse fra et medlem. Den nuværende betonrampe er smal, og en del bådejere bryder sig ikke om at bruge den. Bestyrelsen er enig om at få sagen undersøgt, og måske ender det med et projektforslag på generalforsamlingen i maj.

Læs mere her

Vera N ielsen i aktion med buske og skovl. Foto: Jens Frede Nielsen

Vera N ielsen i aktion med buske og skovl. Foto: Jens Frede Nielsen

Donér en busk

22. januar 2017: Hvis nogen skulle have nogle buske til overs fra deres sommerhushave, kan gevæksterne måske få nyt liv ved legepladsen. Her mangler der 20-25 planter. Forgængerne er ”druknet”, fordi området har stået under vand. Idéen kommer fra Vera Nielsen på Klokkelyngen, og hun er selv gået foran med et godt eksempel. Hun fik nogle buske i overskud, og de er nu plantet på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej.

Læs mere her

Kig bestyrelsen over skulderen

25. januar 2017: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har holdt sit første møde i 2017. På dagsordenen stod blandt andet regnskabet for 2016, et forslag om renovering af ophalerpladsen og sidste nyt om undergrundscontainere ved Hostrup Strand. Læs referatet fra mødet og få det hele med.

Læs referatet her:

090516 GRF sankthansNye tider for sankthansfesten

25. januar 2017: I 2016 var det et forsøg. Det faldt positivt ud, og nu har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard besluttet at gøre det til en fast tradition: Vi flytter sankthansfesten! Fremover fejrer vi sankthans/midsommer ved Hostrup Strand den første lørdag efter sankthansaften. I 2017 bliver det lørdag den 24. juni. På den måde håber vi, at endnu flere får mulighed for at deltage i en hyggelig aften ved stranden med bål, fællessang og masser af nabosnak.

Foto: Jens Frede Nielsen

Foto: Jens Frede Nielsen

Vandet har ædt af kysten

20. januar 2017: Først gnavede stormen Urd og det højvande, der fulgte efter i juledagene, nogle pænt store bidder af kysten ved Hostrup Strand. Og så fulgte et unavngivent blæsevejr op ved at gøre endnu flere indhug i skråningerne langs Kystvejen. Derfor har Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand nu bedt entreprenør Brian Pedersen om at udbedre skaderne og dermed sikre Kystvejen. Han henter jorden i depotet ved Teglgårdvej, og som det ses på billedet skal der ret store mængder af jord til for at fylde ”hullerne” ud. Der er tale om overskudsjord fra kloakeringen i området.

Det kolde gggys!

22. januar 2017: Er du viking eller drømmer om at blive det, så kan du nu springe ud i det kolde gggys sammen med andre vikinger. Søndag 5. februar klokken 11 er der stiftende generalforsamling i Gyldendal Vinterbaderforening “Gyldenspjæt”. Det foregår i Gyldendal Bådelaugs lokaler – og, hvem ved, måske i fjorden …

Datoer til din kalender

3. januar 2017: Med det nye år har de fleste af os taget en ny og forholdsvis ubeskrevet kalender i brug. Her er et par datoer, som kan være gode at få skrevet ind: Lørdag den 6. maj kl. 14: Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Vi har igen reserveret et lokale på Restaurant Gyldendal. Grundejerforeningens fælles arbejdsdag er planlagt til lørdag den 27. maj fra kl. 10. Her er alle velkomne til at give en hånd med til vedligeholdelse af vore fællesarealer.

3

Som det ses, er der sket skader på skråningerne langs Kystvejen. Foto: Jens Frede Nielsen

Urd kom forbi

28. december 2016: Hostrup Strand med sommerhuse og veje slap nådigt fra stormen Urd, som fløj hen over landet den 26. december. Lidt ravage nåede stormen dog at lave, i hvert fald indirekte. For vandstanden i Limfjorden steg og bølgerne gnavede i skrænterne langs Kystvejen, ligesom der skyllede en masse affald op ved Febækkens udløb, så vandet fra bækken ikke kan løbe ud i fjorden som normalt. Det betyder, at den lille vej mellem Havtjørnevej og Kystvejen er oversvømmet af vand fra bækken og derfor ikke er passabel. Grundejerforeningens vejboss, Jens Frede Nielsen, har taget kontakt til Skive Kommune og med dens accept bestilt entreprenør Brian Pedersen til at rense udløbet. Han tager også ”affaldet” med. Det bliver ordnet inden nytår , og så bliver det forhåbentlig snart igen muligt at skyde genvej mellem de to ”hovedfærdselsårer”.

Der er gang i byggeriet på den nye udstykning ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

Der er gang i byggeriet på den nye udstykning ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

Byggeaktivitet på Ibsensvej

15. december 2016: Hostrup Strand ligger vinterstille hen; men oppe bagved, på Ibsensve,j er der aktivitet. Der er gang i byggeriet på den nye udstykning mellem Febækken og Agertoften. I alt er der nu bygget eller byggeaktivitet på seks af de 33 grunde. Ejeren af udstykningen, Arne Bisgaard, er selv én af bygherrerne og er nu ved at få bygget et stort sommerhus til udlejning oppe på ”toppen”. Hostrup Strands udsendte reporter, Jens Frede Nielsen, følger byggeriet fra sine stuevinduer og lagde vejen forbi for at tage et billede af arbejdet.

Klipning sikrer udsigten

30. november 2016: Så har Jens Frede Nielsen og Egebjerg Maskinstation været i aktion forskellige steder rundt i området for at klippe til og rydde op i forskellige buskadser. Vi har fået ryddet op i noget af bevoksningen ude på engen, nederst på Klokkelyngen, på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej og ved stien mellem Brombærvej og Blåbærvej.

Foto: Jens Frede Nielsen

Maskinen fra Egebjerg Maskinstation kan klippe både lodret og vandret. (Foto: Jens Frede Nielsen)

Mails sparer os penge

28. april 2016: 99 af de i alt 121 medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard modtager i dag information fra foreningen pr. mail. Det har betydet en væsentlig besparelse på porto-kontoen.
10 grundejere får efter ønske fortsat information, bl.a. om de årlige generalforsamlinger, pr. brev.
Tilbage er 12 grundejere, som ikke har svaret på bestyrelsens henvendelse om, hvorvidt de ønsker informationerne på mail eller pr. brev. I år har bestyrelsen valgt, at disse 12 grundejere får indkaldelsen til foreningens generalforsamling 21. maj  i deres respektive sommerhus-postkasser.
Hvis du er en af dem, som stadig ikke er med på vores mailing-liste, men fremover gerne vil have informationerne sendt pr. mail, så send en mail til foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, henningquistnielsen@gmail.com, eller benyt kommentarfeltet nederst her på siden.
Husk i øvrigt at meddele det til grundejerforeningen, hvis du får ny mail-adresse.
Bestyrelsen

“Nye” fuglearter ved Hostrup Strand

Påfugl - "ny" fugleart ved Hostrup Strand ... Foto: Peter Jessen

Påfugl – “ny” fugleart ved Hostrup Strand … Foto: Peter Jessen

19. april 2016: Listen over observerede fuglearter ved Hostrup Strand er vokset med ni. Det skyldes Kaare Hasløv, Revlingebakken, som har sendt redaktionen denne mail:
“Jeg vil i første omgang gerne tilføje: Fjordterne, sildemåge, svartbag, toppet skallesluger, rødrygget tornskade, bomlærke, ringdrossel, påfugl (! – en bortløber …), traner (overflyvende). Regner I Geddal og Diget/Vigområdet med, for så er der en del flere?
Tak for fuglemeldingen.
Og nej. Geddal Enge m.v. regnes ikke med. Listen omfatter kun observationer ved Hostrup Strand.

Se listen over Hostrups fuglearter – foreløbig 98 – nederst på denne side.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

IMG_2784 nabohjaelp wa

K

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Tjek lige vand-regningen!

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3