Lokalplan på politikernes bord

2. februar 2019: Så er forslaget til en ny lokalplan for sommerhusudstykningen på Ibsenvej klar til at blive behandlet i Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Det er på udvalgets dagsorden tirsdag den 5. februar. Forslaget har været i offentlig høring i otte uger, og der er kommet tre høringssvar: Et fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard (omtalt andetsteds på hjemmesiden), et fra to af de nærmeste naboer til udstykningen og et fra en sommerhusejer på Grævlingevej. Formålet med at ændre den eksisterende lokalplan for området er at give mulighed for byggeri af en række store sommerhuse til udlejning, og alle tre høringssvar udtrykker modstand så stor en koncentration af udlejningshuse. Det giver dog ikke anledning til væsentlige ændringer i forslaget. Kun en enkelt sti er sløjfet som ønsket af grundejerforeningen.

Du kan læse oplægget til tirsdagens møde her

Vejene skal have en omgang grus

22. januar 2019: Økonomien er fortsat god i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og bestyrelsen har derfor på sit seneste møde besluttet at budgettere med et underskud for 2019. Pengene skal blandt andet bruges til at gruse vejene. Gennem en årrække har det ikke været nødvendigt at bruge større beløb på vejene, fordi de har været i så god stand efter kloakeringen; men nu er de sunket flere steder og trænger til at blive rettet op. Derfor indeholder budgettet blandt andet penge til 160 kubikmeter grus. Du kan læse mere om de økonomiske overvejelser, og hvad bestyrelsens ellers tog stilling til på mødet ved at læse referatet. For eksempel om forberedelserne til en opdatering af foreningens vedtægter.

Klik her

Bent Mortensen

Ledig plads i bestyrelsen

22. januar 2019: Bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard skal have et nyt medlem. Bent Mortensen, Multebærvej, har nemlig besluttet ikke at genopstille til valget ved den ordinære generalforsamling den 4. maj 2019. Han vil gerne have tid til andre gøremål. Bent Mortensen har siddet i bestyrelsen i to perioder, det vil sige fra maj 2015, og han har blandt andet trukket et stort læs som foreningens repræsentant i festudvalget for den årlige fælles sommerfest ved Hostrup Strand. Bent meddelte sin beslutning ved det seneste bestyrelsesmøde.

Du kan læse et referat her

Monster-maskinen i aktion ved Hostrup Strand. Knusningsmaskinen klarer træer med en diameter op til 1,20 meter. Foto: Jens Frede Nielsen

Monster-maskine knuser træet

21. januar 2019: HedeDanmark har mandag påbegyndt træknusningen efter de seneste ugers træfældningskampagne ved Hostrup Strand. Knusningen sker med en megamaskine.
– Jeg har aldrig set noget lignende! beretter Jens Frede Nielsen fra grundejerforeningens bestyrelse.
– De knuser direkte ned i lastbilen – cirka 60 tons på en halv time.
På førstedagen ventede HedeDanmark-folkene at kunne nå ti træk eller cirka halvdelen af den fældede mængde træ. Flisen køres til Thyborøn varmeværk.
Knusningsmaskinen kan klare træer på op til 1,20 meter i diameter!

Hård kystsikring stadig på dagsordenen

14. januar 2018: Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand håber på, at der i løbet af foråret kommer en afklaring med Skive Kommune om muligheden for at få lov til at etablere en hård kystsikring.

Læs mere her

Farvel til det tunge artilleri

HedeDanmarks store skovmaskine køres væk efter udført arbejde i simmerhusområdet. Foto: Jens Frede Nielsen

17. december 2018: Så er trækampagnen ved Hostrup Strand slut. HedeDanmark har transporteret den store skovningsmaskine væk, og tilbage er blot nogle store træbunker. Og nogle sommerhusveje, som , beretter Jens Frede Nielsen, grundejerforeningens vejmand, “ikke er væsentligt skadet”. Han har dog i skrivende stund endnu ikke været rundt overalt for at besigtige området.

Vi protesterer mod ny lokalplan

12. december 2018: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu sendt et høringssvar til Skive Kommune i forbindelse med forslaget til en ny lokalplan for sommerhusudstykningen på Ibsenvej. Indholdet er helt i tråd med den kritik, foreningen tidligere har givet udtryk for i forbindelse med kommunens dispensationer til byggeri af store sommerhuse i området.
Du kan læse høringssvaret her 

Byggeriet af store sommerhuse bliver ikke stillet i bero. Foto: Jens Frede Nielsen

Nej til opsættende virkning

12. december 2018: Planklagenævnet har nu taget stilling til den ene af grundejerforeningen Hostrup Teglgaards henvendelser vedrørende Skive Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelse af et sommerhus på Ibsenvej. Nemlig om, hvor vidt grundejerforeningens klage skal have opsættende virkning for dispensationen og dermed for byggeriet. Svaret er nej: Planklagenævnet afviser at tillægge klagen opsættende virkning, som det hedder. En klage har normalt ikke opsættende virkning, og nævnet mener ikke, at der er grund til at ”fravige hovedreglen” i den aktuelle sag. Nævnet vil senere tage stilling til selve klagen.

Maskinerne arbejder

Som det ses af billedet her, er der røget en del træer under fældningsaktionen. Foto: Jens Frede Nielsen

5. december 2018: HedeDanmarks folk er fortsat i gang med at fælde, knuse og rodfræse ved Hostrup Strand, men nu kan de begynde at kunne se en ende på arbejdet, i hvert fald i Hostrup Teglgaards område. Det fortæller skovfoged John Milther: – Vi mangler stort set kun at knuse og rodfræse nogle steder. En uges tid mere, så fortsætter vi længere mod vest, forklarer han.
På grund af det fugtige vejr har maskiner og mandskab været nødt at afbryde arbejdet i perioder for så at løse opgaver andre steder. I alt har omkring 60 sommerhusejere fordelt rundt i de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand deltaget i projekt ”Hvor blev Limfjorden af?” for at få ryddet op på grunden og få en bedre udsigt til fjorden. 

Byrådet sender ny lokalplan i høring

5. november 2018: Politikerne i Skive Byråd har nu sagt ja til et forslag til ny lokalplan for sommerhusudstykningen på Ibsensvej ved Hostrup Strand. Lokalplanen tillader byggeri af store sommerhuse på op til 375 kvadratmeter. Lokalplanforslaget skal dog i høring,før det kan blive endelig godkendt.

Læs mere her

HedeDanmark har taget fat på efterårets fældningsprojekt ved Hostrup Strand. Her i en have på Havtjørnevej. Foto: Jens Frede Nielsen

Maskiner skaber udsigt

30. oktober 2018: HedeDanmark er begyndt at fælde træer og buske ved Hostrup Strand. Rundt regnet 60 sommerhusgrunde er foreløbig med i projekt ”Hvor blev Limfjorden af?”. Og flere kan nå at melde sig, hvis man har træer eller buskads – vel at mærke på egen grund – man gerne vil have de effektive HedeDanmark-folk og deres store maskiner til at fjerne.

Læs mere her

De fældede træer opmagasineres midlertidigt på et areal ved Havtjørnevej. Foto: Jens Frede Nielsen

Se bestyrelsen over skulderen

20. oktober 2018: Veje og fællesarealer, økonomi og Ibsensvej var nogle af punkterne på bestyrelsens møde i oktober. 

Du kan læse et referat her

Plan baner vej for 13 storhuse

5. oktober 2018: Nu er forslaget til en ny lokalplan for udstykningen på Ibsensvej klar til at lande på politikernes bord. Medlemmerne af Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har lokalplanen på dagsordenen på sit næste møde, tirsdag den 9. oktober. Den nye lokalplan lægger op til, at der på arealet mod øst kan bygges 13 sommerhuse på op til 375 kvadratmeter.

Læs mere her

Plads til 18 store sommerhuse

5. september 2018: Skive Kommune er nu for alvor gået i gang med at undersøge mulighederne for at få opført store sommerhuse rundt om ved kommunens kyster. Forvaltningen for ”Teknik, Miljø og Udvikling” har lavet en oversigt over, hvor de store sommerhuse kan passes ind, og den liste kigger politikerne i både Teknik- & Miljøudvalget og Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget på. Hostrup Strand er med blandt de “egnede” områder. Her er der plads til 18 nye, store sommerhuse, mener forvaltningen.

Læs mere her

Ved Hostrup Strand kan der opføres 18 store sommerhuse, mener Skive Kommune.

Dialog på tværs af skel

26. august 2018: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard fastholder sin klage over Skive Kommunes ageren i sagen om opførelse af store udlejnings-sommerhuse til udlejning på Ibsensvej; men det forhindrer ikke en dialog på tværs af skellene ved Hostrup Strand. Medlemmer af bestyrelsen og nogle af de nærmeste naboer har været til møde med repræsentanter for firmaet Skanlux, som står for byggeriet.

Læs mere her

Stor interesse for træfældning

15. august 2018: Udsigten til Fjorden bliver bedre ved Hostrup Strand. Det tør folkene fra HedeDanmark godt love efter, at de har været rundt hos 40 sommerhusejere for at give tilbud på fældning. Arbejdet går i gang i løbet af efteråret.

Læs mere her

Solid opbakning til bestyrelsen

7. juli 2018: Der var stor opbakning til bestyrelsen og dens kamp mod opførelsen af en række store udlejningshuse på Ibsensvej, da medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard mødtes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. juli i Lem Samlingshus. Grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt, gav på bestyrelsens vegne en detaljeret orientering om hele sagens forløb. Fra midten af marts, hvor bestyrelsen ad omveje fik kendskab til planerne om opførelse af otte-ti store udlejningssommerhuse på udstykningen, over en klage til Planklagenævnet og indsigelser over for kommunen til i dag, hvor kommunen fastholder dispensationen til opførelse af to store sommerhuse ud over de, der allerede er bygget. Bestyrelsen mener fortsat, at dispensationerne strider imod lokalplanen for området og afventer nu afgørelsen i Planklagenævnet. Orienteringen gav anledning til mange kommentarer fra de fremmødte. Flere udtalte deres bekymring for, hvad så mange og så store udlejningshuse kan komme til at betyde for sommerhuslivet ved Hostrup Strand. Og salen rundt lød der ikke mindst kritiske røster over for den måde Skive Kommune har håndteret hele sagen på. Enkelte påpegede dog også betydningen af udlejningshuse i forhold til udviklingen af turismen i Skive Kommune.
Bestyrelsen ønskede med den ekstraordinære generalforsamling at give en orientering om sagens forløb og foreningens engagement i den, også økonomisk. Bestyrelsen har set sig nødsaget til at få advokatbistand undervejs, og det koster.  – Vi kom hultertilbulter ind i sagen og følte, at vi hoppede fra ture til tue. Vi har brug for at høre jeres mening om sagen og vil gerne have jeres opbakning. Både i forhold til de penge, vi allerede har brugt og for at have et vist økonomisk råderum, hvis vi igen får brug for at trække på advokaten, forklarede Ingrid M. Schmidt.
Den opbakning fik bestyrelsen. 47 deltog i den ekstraordinære generalforsamling. Heraf var der 23 stemmeberettigede, da hver matrikel har én stemme. Dertil kom otte fuldmagter. Dermed blev der afgivet 37 stemmer. De 34 stemte ja til, at bestyrelsen inden for en vis ramme kan bruge af foreningens midler til juridisk bistand, 3 stemte nej.
Referatet af generalforsamlingen bliver sendt til foreningens medlemmer.

Sådan arbejder vi med data

26. juni 2018: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Store emner på bestyrelsens bord

18. juni 2018: Skive Kommunes dispositioner på Ibsensvej, EU’s krav til foreningens privatlivspolitik og vejrgudernes indflydelse på sankthansfesten. Emnerne var store og fyldt med udfordringer på bestyrelsens seneste møde.

Læs referatet fra bestyrelsesmødet her

Kulfilter skal tage den dårlige lugt

31. maj 2018: Nu er problemet med dårlig lugt omkring pumpestationen på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej forhåbentlig løst. Skive Vand har installeret et kulfilter i anlægget. Kulfiltre bruges til fjernelse af de svovlbrinter, der kan opstå i forbindelse med et kloakanlæg.

Læs artiklen her

Protest mod store sommerhuse

24. maj 2018: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og en række sommerhusejere på Blåbærvej og Brombærvej er gået til kamp mod opførelsen af flere store sommerhuse på den nye udstykning på Ibsensvej, nordøst for Havtjørnevej. Både naboerne og bestyrelsen for grundejerforeningen har sendt protest-breve til Skive Byråd.

Læs mere om sagen og se grundejerforeningens protestbrev her

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

17. maj 2018: Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Godt samarbejde ved Hostrup Strand

20. marts 2018: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand fortsætter det gode samarbejde, på tværs af ”grænserne”. Det står fast efter endnu et vellykket fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer fra de tre foreninger. På dagsordenen stod blandt andet erfaringsudveksling og fælles projekter. For eksempel den traditionsrige sommerfest. Det er planen, at den igen skal løbe af stablen en lørdag i juli og efter samme koncept som sidste år. Altså som et familiearrangement i dagtimerne med pølsevogn, musik og forskellige aktiviteter for små og store. Forberedelserne er gået i gang. Dem kan du læse om i referatet fra Fællesmødet.

Læs referatet her

Udsigten, der blev væk

20. marts 2018: Hvor blev Limfjorden af? spørger bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Strand (3’eren). Mange store træer i området tager udsigten, og derfor undersøger bestyrelsen nu, om der er interesse blandt medlemmerne for at indgå et samarbejde med HedeDanmark om fældning. I første omgang deltager en repræsentant fra HedeDanmark ved Hostrup Strands generalforsamling pinselørdag. Hvis projektet kommer i gang, vil der givetvis også være andre sommerhusejere i området, som har interesse i at være med. Så ved Fællesmødet for bestyrelserne for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand aftalte deltagerne at holde hinanden orienteret ud fra devisen om, at jo flere der er med, desto billigere bliver det for den enkelte at få fældet træer.

Læs referatet fra fællesmødet her 

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).