Bade-advarsel ophævet ved Hostrup Strand

17. august 2016: Så må der igen bades ved Hostrup Strand. Skive Kommune har ophævet advarslen mod badning ved stranden. Advarselsskiltet er fjernet, og ifølge Skive Folkeblad var de vandprøver, der blev taget i sidste uge, fine. Advarslen kom op, fordi en tidligere måling havde vist et for højt antal colibakterier i badevandet ved Hostrup Strand og flere andre strande ved fjorden. Skive Kommune tager med mellemrum prøver af vandet ved kommunens badestrande.

Ingrid Schmidt fra Grundejerforening 1 bød velkommen på de tre grundejerforeningers vegne. Foto: Peter Jessen

Ingrid Schmidt fra Grundejerforening 1 bød velkommen på de tre grundejerforeningers vegne. Foto: Peter Jessen

Sommerfest i ny form en succes

7. august 2016: Årets fælles sommerfest for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand havde fået en helt ny form. Aftenfesten med festtelt, musik og sang var blevet til en strandfest under åben himmel henover fire eftermiddagstimer lørdag 6. august. Og at dømme efter fremmødet blev nyskabelsen en en succes. Omkring 100 sommerhusfolk, store som små, skønnes at have lagt vejen forbi festpladsen, hvor der blev disket op med grillpølser, læskende drikke og andet godt og hygget ved borde og på plæne på Grundejerforening 2’s legeplads. Det ellers hårdt kritiserede sommervejr holdt sig heldigvis på måtten – selv om en strid vind forhindrede det planlagte indslag med prøvesejlads med kano og kajak. De tre grundejerforeninger vil nu evaluere på festen og afgøre, om succesen skal gentages næste år.

Asta og Ingrid forsynede festdeltagerne med grillede pølser, slush-ice og andet godt. Foto: Peter Jessen

Asta Mortensen (t.v.) og Ingrid Fogh Albertsen forsynede festdeltagerne med grillede pølser, slush-ice og andet godt. Fire fustager fadøl og 150 pølser – plus det løse – skulle der til for at stille sult og tørst. Foto: Peter Jessen

Kræfterne blev prøvet af ved en rask gang tovtrækning. Foto: Peter Jessen

Kræfterne blev prøvet af i den velkendte olympiske disciplin tovtrækning. Foto: Peter Jessen

I tovtrækning gælder alle kneb ... Foto: Peter Jessen

Som ved OL gælder alle kneb (på nær statsdoping) … Foto: Peter Jessen

Plænehygge. Foto: Peter Jessen

Plænehygge. Foto: Peter Jessen

Ingrid Schmidt, formand for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og Inga Meldgaard stod for det amerikanske lotteri. Foto. Peter Jessen

Ingrid og Inga fra “1’eren” stod for det amerikanske lotteri. Foto. Peter Jessen

Næ, en hel pose chips komme rop af præmiesækken. Foto: Peter Jessen

Næ, en hel pose chips kommer op af præmiesækken. Foto: Peter Jessen

Et sæbeboblepusteaggregat finder en ejer. Foto: Peter Jessen

Et sæbeboblepusteaggregat finder en ejer. Foto: Peter Jessen

En bakke flødeboller er kommet op af præmiesækken. Foto: Peter Jessen

En bakke flødeboller er kommet op af præmiesækken. Foto: Peter Jessen

Sæbeboblesjov. Foto: Peter Jessen

Sæbeboblesjov. Foto: Peter Jessen

Prøv en tur ud på Limfjorden med pagaj

10. august 2016: Har du lyst til at prøve at sejle i kajak på fjorden, så byder chancen sig i Spøttrup Havkajakklub. Klubben mødte op med tre både ved årets sommerfest ved Hostrup Strand forleden, men da det blæste en halv pelikan, måtte de desværre blive på land. Det var simpelthen for risikabelt at sejle ud. Havkajakklubben med base på Gyldendal Marina byder dog på prøveture hver mandag aften til alle, der har lyst. Kontakt Erik Viller Jørgensen, som var med i Hostrup, på telefon 2056 3070. Eller Kis Stampe på 2335 2301.

Tove ta’r temperaturen

5. august 2016: Grundejerforeningen har denne sommer lanceret en ny service til glæde for badedyrene ved Hostrup Strand – nemlig en daglig melding om badevands-temeperaturen. Den nye service skyldes kvinden på billedet, Tove Hansen, der har påtaget sig at tage temperaturen på vandet og notere resultatet på en lille tavle ved redningsposten. (Foto: Jens Frede)

5. august 2016: Grundejerforeningen har denne sommer lanceret en ny service til glæde for badedyrene ved Hostrup Strand – nemlig en daglig melding om badevands-temeperaturen. Den nye service skyldes kvinden på billedet, Tove Hansen, der har påtaget sig at tage temperaturen på vandet og notere resultatet på en lille tavle ved redningsposten. (Foto: Jens Frede)

Svend Erik Nielsen skruer bolte i et af de to "bump", som grundejerforeningen har bekostet på Havtjørnevej. Foto: Jens Frede Nielsen

Svend Erik Nielsen skruer bolte i et af de to “bump”, som grundejerforeningen har bekostet på Havtjørnevej. Foto: Jens Frede Nielsen

Fartbump og nyt legetårn

8. juli 2016: Så er et hyppigt efterspurgt ønske om fartbump på Havtjørnevej realiseret. Og samtidig har de yngste gæster i sommerhusområdet fået et nyt tårn at boltre sig i på legepladsen. Både bump og tårn blev monteret af det trofaste, frivillige arbejdssjak. Jens Frede Nielsen og Søren Poulsen fra bestyrelsen fik kyndig assistance af Svend Erik Nielsen klarede opgaven, som de efterhånden har klaret mange opgaver i fællesskabets interesse. En stor tak til dem for indsatsen.
Og så er det bare at håbe, at de to fartbump virker, og at ungerne vil flokkes om legetårnet.

Jens Frede leverede maskinkraften, da det nye legetårn skulle opstilles.

Jens Frede leverede maskinkraften, da det nye legetårn skulle opstilles.

Søren og Svend Erik snakker om, hvordan tingene skal sættes sammen.

Søren og Svend Erik snakker om, hvordan tingene skal sættes sammen. Foto: Jens Frede Nielsen

Rotte-invasion gennem wc’et

Rotte-mumiet her fandt Knud Mose bag køkkenskabet.

Rotte-mumiet her fandt Knud Mose bag køkkenskabet.

28. juni 2016: Knud Mose, der har sommerhus ved Hostrup Strand, fik sig en ubehagelig overraskelse, da han kom for at åbne sommerhuset efter vinteren. Rotter var rykket ind og havde haft sommerhuset for sig selv i flere måneder, og det kunne ses!
Rotterne kom ind fra kloaksystemet via husets toilet. Det kunne de gøre, fordi vandlåsen i wc-kummen var løbet tør.
Ingeniør Erik Hansen, Skive Vand, opfordrer andre sommerhusejere til at sikre, at vandlåsene ikke tørrer ud.

Rottespærre

Desuden  kan man overveje at få monteret en rottespærre i skelbrønden. Så er man sikker på, at rotter i hvert fald ikke kan komme fra kloaksystemet og ind på ens egen matrikel.
Jens Frede Nielsen fra grundejerforeningens bestyrelse har undersøgt, hvad det vil koste at få sådan en spærre etableret, og entreprenør Brian Pedersen tilbyder at gøre det for 2350 kroner plus moms pr. brønd.

Læs mere om rotte-sagen og rådene hera

Sankthansbål-finalen 2016, set fra overvågningsposten. Ipad-foto: Peter Jessen

Sankthansbål-finalen 2016, set fra overvågningsposten. Ipad-foto: Peter Jessen

Sankthans-finale med blå blink

26. juni 2016: Årets sankthansfest ved Hostrup Strand blev på flere måder noget anderledes end alle de foregående. For det første havde bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard besluttet at udskyde sankthansaften til lørdag – 25. juni – for at give flere chance for at være med. Og for det andet fik bålfesten en spektakulær finale, efter at folk forlængst var gået hjem. En flok unge mennesker, som var taget til stranden for at få en midnatsdukkert, blev nemlig forundrede over at se natlige flammer ved stranden – og ringede for en sikkerheds skyld 112 … Så godt midnat ankom brandvæsnet med blå blink og slukkevand.
Formanden for grundejerforeningen, Ingrid M. Schmidt – der holdt et vågent øje med det uddøende bål fra en indendørs udkigspost – hastede ned til stranden og kunne forsikre indsatslederen om, at der var kontrol med flammerne, og at foreningen havde indhentet tilladelse fra Skive Kommune og brandberedskabet til at brænde et forsinket sankthansbål af ved stranden.
Indsatslederen konstaterede da også, at alt var i orden – men når brandfolk tilkaldes over alarmcentralen, må de ikke nøjes med at tage ud og lade vandet
være vand og flammer være flammer – men skal slukke ilden. Så det gjorde de.

60 til bål

Inden da havde vi haft en god “sankthansaften”, hvor cirka 60 hostruppere  trodsede regnen og var mødt op, bevæbnet med paraplyer, for at ønske hinanden fortsat god sommer og synge med på både den om fædrenes gravhunde og den om blæsten, der går frisk over Limfjordens vande. Det var faktisk rigtig hyggeligt – trods det våde vejr. Rigtig god sommer ved Hostrup Strand!

Fortroppen ønskes velkommen af grundejerformand Ingrid M. Schmidt (med bolsjestribet paraply). Foto: Peter Jessen

Fortroppen ønskes velkommen af grundejerformand Ingrid M. Schmidt (med bolsjestribet paraply). Foto: Peter Jessen

Jens Frede medbragte tændstikker ... Foto: Peter Jessen

Jens Frede medbragte tændstikker … Foto: Peter Jessen

Og så var der gang i det hidtil næststørste bål ved Hostrup Strand. Foto: Peter Jessen

Og så var der gang i det hidtil næststørste bål ved Hostrup Strand. Foto: Peter Jessen

Midsommersangen blev sunget til regndråbetrommen på paraplyerne. Foto: Peter Jessen

Midsommersangen blev sunget til regndråbetrommen på paraplyerne. Foto: Peter Jessen

Årets sankthansbål havde samlet omkring 60 hostruppere. Foto: Peter Jessen

Årets sankthansbål havde samlet omkring 60 hostruppere. Foto: Peter Jessen

Kystbeskyttelseslagets generalforsamling

23. juni 2016: Redaktionen af Hostrup Strand Nyt har nu modtaget referatet af årets generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand og nu også regnskab 2015  og driftsbudget 2016.

Læs det her

Arbejdsholdet ved den fælles arbejdsdag - eller det meste af det, for der stødte at par stykker til, efter at billedet var taget. Foto: Peter Jessen

Arbejdsholdet ved den fælles arbejdsdag – eller det meste af det, for der stødte at par stykker til, efter at billedet var taget. Foto: Peter Jessen

Det arbejdende folk

12. juni 2016: Årets fælles arbejdsdag i grundejerforeningen fik endnu en gang stor opbakning. 27 hostruppere var mødt op med energi og opsmøgede ærmer, og det blev der god brug for. Legepladsen skulle have den helt store tur, et hold gik på strandengen for at fælde træer og buske, og borde og bænke ved stranden fik en rensning. Det blev knoklet igennem i det perfekte arbejdsvejr, og bagefter vankede der røde pølser og en pils/vand hos Inga og Svend Erik på Blåbærvej 2.

Se billederne fra arbejdsdagen her

Formand Ingrid M. Schmidt gav en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Formand Ingrid M. Schmidt gav en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Fuldt hus til generalforsamling

22. maj 2016: Formanden for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard gav en stor tak til de fremmødte på årets generalforsamling for deres opbakning til bestyrelsens arbejde. Generalforsamlingen på Restaurant Gyldendal samlede 46 deltagere, som havde et par hyggelige timer, hvor de fik en ajourføring om bestyrelsens arbejde og nærmeste planer. Debatten udeblev. I stedet var der fuld tilslutning til bestyrelsens arbejde. En enkelt deltager stillede spørgsmålet, hvorfor bestyrelsen i budgettet for 2016 kalkulerer med et underskud i stedet for at sørge for dækning via de årlige indtægter. Kasserer Henning Quist Nielsen kunne svare, at årsagen først og fremmest er, at foreningen gennem de seneste år på grund af kloakeringsprojektet har sparet mange penge på vejvedligeholdelse. Derfor er der penge i foreningskassen bl.a. til  en planlagt forbedring af legepladsen for skønsmæssigt 50.000 kroner.
Af samme grund blev der vedtaget uændret kontingent i 2016.
Tre fra bestyrelsen var på valg og blev genvalgt.

I øvrigt: Den fælles arbejdsdag finder i år sted lørdag den 11. juni. Formanden, Ingrid M. Schmidt, opfordrede alle til at møde op. Der vil være arbejdsopgaver nok til alle – og bagefter vanker der øl/sodavand og røde pølser hos Inga og Svend Erik på Blåbærvej 2, lovede hun.
Giv i øvrigt bestyrelsen et praj, hvis du har lagt mærke til ”fejl & mangler” på vore fællesarealer, som bør stå på dagens arbejdsseddel.

Læs referatet af generalforsamling her

Næstformand Søren Poulsen sidder i bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og han orienterede om status for lagets planer om en forstærkning af kystbeskyttelsen. Foto: Peter Jessen

Næstformand Søren Poulsen sidder i bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget, valgt fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og han orienterede på generalforsamlingen om status for lagets planer om en forstærkning af kystbeskyttelsen. Foto: Peter Jessen

Læs indkaldelse til generalforsamlingen her

Læs bestyrelsens beretning for 2015 her

Se årsregnskabet 2015 her

Se balance aktiver/passiver 2015 her

Se bestyrelsens budgetforslag for 2016 her

Klokkelyngen tørlagt

14. maj 2016: I et stykke tid har der været problemer med vand på vejen på Klokkelyngen. Men nu skulle Klokkelyngen være tørlagt igen, takket være herrerne og maskinerne på billedet. De har renoveret drænet, så vandet bedre kan løbe væk fra den lille dam, under vejen og ned mod Fæbækken. I aktion på billedet er tre generationer - entreprenørerne Brian og Henning Pedersen og 3. generation, Nicklas. Foto: Jens Frede Nielsen

14. maj 2016: I et stykke tid har der været problemer med vand på vejen på Klokkelyngen. Men nu skulle Klokkelyngen være tørlagt igen, takket være herrerne og maskinerne på billedet. De har renoveret drænet, så vandet bedre kan løbe væk fra den lille dam, under vejen og ned mod Fæbækken. I aktion på billedet er tre generationer – entreprenørerne Brian og Henning Pedersen og 3. generation, Nicklas. Foto: Jens Frede Nielsen

Det støver stadig

"Dæmp farten, det støver" lyder opfordringen på skilte, som "2'eren" har fået opsat ved Kystvejen. Budskabet gælder for hele sommerhusområdet. Foto: Ingrid M. Schmidt

“Dæmp farten, det støver” lyder opfordringen på skilte, som “2’eren” har fået opsat ved Kystvejen. Budskabet gælder såmænd ikke bare for Kystvejen, men for hele sommerhusområdet. Foto: Ingrid M. Schmidt

Kommentar:

Apropos støv ... Foto: Svend Erik Nielsen

Dette billede passer vist godt til skiltet med “Det støver” … Foto: Svend Erik Nielsen

Nye i spidsen for Hostrup Hovedgaard

9. maj 2016: Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (2’eren) har fået ny formand. Efter en årrække på posten ønskede Kenn Lund Andersen ikke genvalg. Det samme gjaldt bestyrelsesmedlem Claus Bjerre. I stedet valgte forsamlingen Per Vindum, Harevej 12 og Jørgen Fogh Jensen, Hjortestien 9. Sammen med Margit Krogh, Egernvej 5, udgør de nu bestyrelsen. Hun har overtaget formandsposten, Jørgen Fogh Jensen er foreningens nye kasserer og Per Vindum tager sig af sekretær-arbejdet. Fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard siger vi tak til de afgåede for et godt samarbejde.

Vis hensyn – hold din hund i snor

GRF hund i snor26. april 2016: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand opfordrer alle hundeejere til at holde deres hund i snor, når de færdes ved Hostrup Strand. For at tage hensyn til de mange, der ikke bryder sig om at møde en fritløbende hund.

Læs mere om den fælles opfordring her

Mails sparer os penge

28. april 2016: 99 af de i alt 121 medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard modtager i dag information fra foreningen pr. mail. Det har betydet en væsentlig besparelse på porto-kontoen.
10 grundejere får efter ønske fortsat information, bl.a. om de årlige generalforsamlinger, pr. brev.
Tilbage er 12 grundejere, som ikke har svaret på bestyrelsens henvendelse om, hvorvidt de ønsker informationerne på mail eller pr. brev. I år har bestyrelsen valgt, at disse 12 grundejere får indkaldelsen til foreningens generalforsamling 21. maj  i deres respektive sommerhus-postkasser.
Hvis du er en af dem, som stadig ikke er med på vores mailing-liste, men fremover gerne vil have informationerne sendt pr. mail, så send en mail til foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, henningquistnielsen@gmail.com, eller benyt kommentarfeltet nederst her på siden.
Husk i øvrigt at meddele det til grundejerforeningen, hvis du får ny mail-adresse.
Bestyrelsen

“Nye” fuglearter ved Hostrup Strand

Påfugl - "ny" fugleart ved Hostrup Strand ... Foto: Peter Jessen

Påfugl – “ny” fugleart ved Hostrup Strand … Foto: Peter Jessen

19. april 2016: Listen over observerede fuglearter ved Hostrup Strand er vokset med ni. Det skyldes Kaare Hasløv, Revlingebakken, som har sendt redaktionen denne mail:
“Jeg vil i første omgang gerne tilføje: Fjordterne, sildemåge, svartbag, toppet skallesluger, rødrygget tornskade, bomlærke, ringdrossel, påfugl (! – en bortløber …), traner (overflyvende). Regner I Geddal og Diget/Vigområdet med, for så er der en del flere?
Tak for fuglemeldingen.
Og nej. Geddal Enge m.v. regnes ikke med. Listen omfatter kun observationer ved Hostrup Strand.

Se listen over Hostrups fuglearter – foreløbig 98 – nederst på denne side.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

IMG_2784 nabohjaelp wa

K

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Bade-advarsel ophævet ved Hostrup Strand

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3