Husk generalforsamlingen lørdag 6. maj

Husk, at det er lørdag 6. maj kl. 14.00, der er generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Vi har igen reserveret et lokale på Restaurant Gyldendal til mødet. Indkaldelse, beretning og regnskab er sendt ud pr. mail til de medlemmer, som er med på mail-systemet. Materialet kan også findes ved at klikke på linket under denne artikel. “Post-medlemmer” vil få materialet sendt pr. post.

Læs indkaldelse, beretning og regnskab for 2016 her

Hjælp med opklaring af tyveriet

23. april 2017: Det var ikke mange børn, der nåede at få glæde af den nye babygynge på vores legeplads ved Havtjørnevej. Den er nemlig tyvstjålet. Det er sket på én af hverdagene efter påske. Tyveriet har krævet brug af værktøj og måske også en stige. Gyngen var spritny, indkøbt for omkring 2000 kroner i forbindelse med renoveringen af legepladsen. Hvis nogen har set noget eller nogen, der kan have forbindelse med tyveriet, må de meget gerne give grundejerforeningens bestyrelse et praj. Tyveriet vil blive meldt til politiet.

SENESTE: Tyveriet af babygyngen må være sket inden for døgnet fra torsdag 20. april  klokken cirka 18 til fredag ved 17-tiden, hvor tyveriet blev opdaget. Bestyrelsesmedlem Bent Mortensen kom til Hostrup Strand torsdag aften og er sikker på, at gyngen var på sin plads på det tidspunkt. Så hvem har bemærket noget mistænkeligt torsdag-fredag? Giv en fra bestyrelsen et tip. Stjæler man babygynger, kan man vel også finde på at stjæle andre ting, så det kunne være rart at få sagen opklaret …

Generalforsamling i “Kystbeskyttelsen”

Lodsejerne i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand er indkaldt til den årlige generalforsamling fredag 26. maj i Lem Samlingshus kl. 19.00. Mødeindkaldelsen er sendt pr. mail til alle de lodsejere, som lagets bestyrelse eller bestyrelserne for en af de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand har mailadresse på. Øvrige lodsejere er orienteret pr. brev.

Se indkaldelse med dagsorden her

Afslag til Midsommerbål

10. april 2017: Planerne om at ændre sankthansbålet ved Hostrup Strand til en midsommerfest er kuldsejlet. Ganske enkelt, fordi bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har fået afslag på sin ansøgning om at brænde bål af ved Hostrup Strand lørdag den 24. juni.
Det var ellers meningen, at vi fremover ville flytte bålafbrændingen til den førstkommende lørdag efter sankthansaften for at give flere mulighed for at deltage; men det forhindres af afslagt fra Skive Kommune. Dermed er bålafbrændingen ved Hostrup Strand flyttet tilbage til selve sankthansaften, 23. juni kl. 20. Det sker der i øvrigt ikke så meget ved i år, da sankthansaften i 2017 falder på en fredag.

Læs mere her

Giv din vision med

20. april 2017: Medlemmerne af grundejerforeningerne ved Hostrup Strand er velkomne til at give deres besyv med om fremtiden for Lihme-området. Foreningerne har fået en invitation til at deltage i en visionsdag lørdag den 22. april 2017 kl. 9-12 i Lihme Medborgerhus.

Læs mere her

Å ja, den ka’ vi li’. Fæbækken. Eller Febækken …

Skal den vær’ med e eller æ?

20. april 2017: Hvordan staver vi egentlig navnet på vores lille bæk? Hedder den Febæk eller Fæbæk? Det er et godt spørgsmål, stillet af to af foreningens medlemmer, Sonja og Thomas Hjortsberg på Klokkelyngen. De lagde nemlig mærke til, at navnet bliver stavet med ”e” i bestyrelsens skriftlige beretning; men andre gavne står det med ”æ”. Så nu er foreningens forkvinde gået i gang med at ”hige og søge i gamle bøger” i håb om at have et svar klar til generalforsamlingen.

Læs mere her

Regnbue over Hostrup Strand

17. april 2017: Hej. Jeg sender lige en regnbue, som var at se over Hostrup Strand forleden, lyder det i en mail til Hostrup Strand Nyt. Her er den flotte regnbue. Foto: Theis N. Poulsen

Vi lapper med granit

15. april 2017: Foreningens ”vejmand”, Jens Frede Nielsen, har over nogle måneder foretaget et forsøg. Nemlig med at lappe huller i vejene med knust granit. Det er faldet så heldigt ud, at bestyrelsen har besluttet fortsat at bruge knust granit. Der er indkøbt en ny portion, som nu ligger klar til at blive brugt. Vejene er generelt i fin stand efter kloakeringen, og vi forsøger os i en periode med ikke at skrabe dem. I stedet bliver hullerne fyldt op med knust granit, og på den fælles arbejdsdag lørdag den 27. maj, bliver én af opgaverne at køre rundt og udbedre eventuelle skader.
Den knuste granit var ét af punkterne på det seneste bestyrelsesmøde.

Læs referatet her

Knust granit har vist sig som et godt materiale til vejene.

Nyt fra bestyrelsen

10. april 2017: Jens Frede Nielsen er begyndt på en liste over arbejdsopgaver til den fælles arbejdsdag lørdag den 27. maj. Henning Quist Nielsen er klar med et budget for 2017. Søren Poulsen mangler kun fire sjekler i, at legepladsen er klar til godkendelse. Bent Mortensen tager igen en tørn i festudvalget forud for sommerfesten ved Hostrup Strand den 22. juli, og Ingrid M. Schmidt er i gang med at forberede generalforsamlingen med skriftlig og mundtlig beretning. Der var med andre ord meget at snakke om, da bestyrelsen holdt møde.

Her kan du læse referatet

Sæt kryds ved sommerfesten

3. april 2017: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand inviterer igen til fælles sommerfest. I år bliver det lørdag den 22. juli. Festudvalget er ikke trådt sammen endnu; men på et fællesmøde de tre bestyrelser imellem var der enighed om at fortsætte efter samme model som i 2016. Det vil sige en festlig sammenkomst for hele familien, hvor vi begynder ved middagstid og hygger os omkring en pølsevogn og med forskellige aktiviteter. Sidste år mødte omkring 100 op i løbet af eftermiddagen, små som store. Har du en idé til festlighederne, så kontakt gerne formanden for Hostrup Teglgaard. Kontaktoplysningerne finder du øverst på siden under Bestyrelsen.
Hvad der i øvrigt blev drøftet på det omtalte fællesmøde kan du læse her.

Se bestyrelser og lag over skulderen

3. april 2017: Midt i marts holdt repræsentanter for bestyrelserne for de tre grundejerforeninger kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand deres årlige fællesmøde for at drøfte emner af fælles interesse. Som for eksempel kystbeskyttelse og den fælles sommerfest. Alle tre foreninger har desuden gang i spændende projekter for legepladser og fællesarealer. Du kan se, hvad projekterne går ud på ved at læse referatet fra mødet.
Læs det her

Store planer for “2’erens” legeplads

3. april 2017: Legepladsen bag det røde badehus på Kystvejen er under forvandling. Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (2’eren) begyndte allerede i 2016 en modernisering af legepladsen med nye, godkendte legeredskaber, og med et kontant tilskud fra Landbypuljen 2017 under Skive Kommune kommer der nu flere nye ting på pladsen. Blandt andet et madpakkehus.
Læs mere her.

Tjek lige vandregningen

20. marts 2017: Skive Vand har midt i marts sendt regninger ud til deres kunder for forbruget i 2016. Og det kan være en god idé lige at kigge tallene igennem en ekstra gang. I hvert fald én grundejer under Hostrup Teglgaard har nemlig fået en opgørelse med fejl. Han stod til at blive trukket for ét styk tanktømning. Selv om tanken jo for længst er nedlagt i forbindelse med, at hele området er blevet kloakeret. Skive Vand beklager fejlen og har straks rettet den, så han få en ny regning. Skive Vand ved ikke, om der er sket flere fejl og opfordrer derfor til, at vi lige alle tjekker vores regning, inden vi lægger den videre til betaling, Hvis der er anført en tanktømning, skal man henvende sig til Skive Vand og få den del af regningen ændret.

Nu spørger vi Kystdirektoratet

3. marts 2017: Første skridt er taget til en eventuel renovering af ophalerpladsen. Med hjælp fra Vagn Lykke fra Lem har grundejerforeningen Hostrup Teglgaard sendt en ansøgning til direktoratet, hvor vi søger om tilladelse til at udvide slæbestedet med halvanden meter i bredden. Det betyder ikke, at foreningen har besluttet sig for at stå for en udvidelse; men uden en tilladelse fra Kystdirektoratet er der ingen grund til at gå videre med planerne.

Læs mere her

Forslag om renovering af ophalerpladsen

25. januar 2017: Skal vi gå i gang med en renovering af ophalerpladsen? Det spørgsmål har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard taget op efter en henvendelse fra et medlem. Den nuværende betonrampe er smal, og en del bådejere bryder sig ikke om at bruge den. Bestyrelsen er enig om at få sagen undersøgt, og måske ender det med et projektforslag på generalforsamlingen i maj.

Læs mere her

Vera N ielsen i aktion med buske og skovl. Foto: Jens Frede Nielsen

Vera N ielsen i aktion med buske og skovl. Foto: Jens Frede Nielsen

Donér en busk

22. januar 2017: Hvis nogen skulle have nogle buske til overs fra deres sommerhushave, kan gevæksterne måske få nyt liv ved legepladsen. Her mangler der 20-25 planter. Forgængerne er ”druknet”, fordi området har stået under vand. Idéen kommer fra Vera Nielsen på Klokkelyngen, og hun er selv gået foran med et godt eksempel. Hun fik nogle buske i overskud, og de er nu plantet på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej.

Læs mere her

Foto: Jens Frede Nielsen

Foto: Jens Frede Nielsen

Vandet har ædt af kysten

20. januar 2017: Først gnavede stormen Urd og det højvande, der fulgte efter i juledagene, nogle pænt store bidder af kysten ved Hostrup Strand. Og så fulgte et unavngivent blæsevejr op ved at gøre endnu flere indhug i skråningerne langs Kystvejen. Derfor har Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand nu bedt entreprenør Brian Pedersen om at udbedre skaderne og dermed sikre Kystvejen. Han henter jorden i depotet ved Teglgårdvej, og som det ses på billedet skal der ret store mængder af jord til for at fylde ”hullerne” ud. Der er tale om overskudsjord fra kloakeringen i området.

3

Som det ses, er der sket skader på skråningerne langs Kystvejen. Foto: Jens Frede Nielsen

Urd kom forbi

28. december 2016: Hostrup Strand med sommerhuse og veje slap nådigt fra stormen Urd, som fløj hen over landet den 26. december. Lidt ravage nåede stormen dog at lave, i hvert fald indirekte. For vandstanden i Limfjorden steg og bølgerne gnavede i skrænterne langs Kystvejen, ligesom der skyllede en masse affald op ved Febækkens udløb, så vandet fra bækken ikke kan løbe ud i fjorden som normalt. Det betyder, at den lille vej mellem Havtjørnevej og Kystvejen er oversvømmet af vand fra bækken og derfor ikke er passabel. Grundejerforeningens vejboss, Jens Frede Nielsen, har taget kontakt til Skive Kommune og med dens accept bestilt entreprenør Brian Pedersen til at rense udløbet. Han tager også ”affaldet” med. Det bliver ordnet inden nytår , og så bliver det forhåbentlig snart igen muligt at skyde genvej mellem de to ”hovedfærdselsårer”.

Klipning sikrer udsigten

30. november 2016: Så har Jens Frede Nielsen og Egebjerg Maskinstation været i aktion forskellige steder rundt i området for at klippe til og rydde op i forskellige buskadser. Vi har fået ryddet op i noget af bevoksningen ude på engen, nederst på Klokkelyngen, på hjørnet af Havtjørnevej og Blåbærvej og ved stien mellem Brombærvej og Blåbærvej.

Foto: Jens Frede Nielsen

Maskinen fra Egebjerg Maskinstation kan klippe både lodret og vandret. (Foto: Jens Frede Nielsen)

Mails sparer os penge

28. april 2016: 99 af de i alt 121 medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard modtager i dag information fra foreningen pr. mail. Det har betydet en væsentlig besparelse på porto-kontoen.
10 grundejere får efter ønske fortsat information, bl.a. om de årlige generalforsamlinger, pr. brev.
Tilbage er 12 grundejere, som ikke har svaret på bestyrelsens henvendelse om, hvorvidt de ønsker informationerne på mail eller pr. brev. I år har bestyrelsen valgt, at disse 12 grundejere får indkaldelsen til foreningens generalforsamling 21. maj  i deres respektive sommerhus-postkasser.
Hvis du er en af dem, som stadig ikke er med på vores mailing-liste, men fremover gerne vil have informationerne sendt pr. mail, så send en mail til foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, henningquistnielsen@gmail.com, eller benyt kommentarfeltet nederst her på siden.
Husk i øvrigt at meddele det til grundejerforeningen, hvis du får ny mail-adresse.
Bestyrelsen

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

IMG_2784 nabohjaelp wa

a

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Husk generalforsamlingen lørdag 6. maj

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3