Husk generalforsamling i “kystsikringen”

Husk, at det er på fredag 25. maj kl. 19.00, der er generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Mødet foregår i Lem Samlingshus. Indkaldelsen til mødet er udsendt pr. mail eller post til lodsejerne – men du kan også se den HER

Læs referat fra generalforsamlingen

21. maj 2018: Det officielle referat fra årets generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er nu klar og er lagt på hjemmesiden. Læs det HER

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

17. maj 2018: Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Generalforsamling for fuld musik

Nu med musik: Årets nyskabelse ved generalforsamlingen stod grundejerforeningens kasserer Henning Quist Nielsen, for. Han havde medbragt sin klarinet og sørgede for musikledsagelse til de to obligatoriske sange – Blæsten går frisk og Du danske sommer … Foto: Peter Jessen 

12. maj 2018: Årets generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard havde samlet omkring 35 deltagere på Restaurant Gyldendal, og de blev vidner til og deltagere i op til flere nyskabelser på generalforsamlingen.
En af nyskabelserne var, at der for første gang var musikalsk akkompagnement til de obligate to sange – vores nationalsang her ved Hostrup Strand, “Blæsten går frisk”, og “Du danske sommer”. Foreningens kasserer, Henning Quist Nielsen, havde nemlig medbragt sin klarinet og spillede til begge sange. Stor tak for det!

Kampvalg om suppleantposterne

Den anden nyskabelse kom under valg – ikke til bestyrelsen, for her var der genvalg uden modkandidater til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg – men da der skulle vælges to bestyrelsessuppleanter, blev Anette Christensen fra Revlingebakken foreslået, og da begge de “regerende” suppleanter var klar til genvalg, skulle der en skriftlig afstemning til for at få valgt suppleanter.
Ovenikøbet måtte der hele to afstemninger til, fordi Svend Erik Nielsen fra Blåbærvej i første runde fik 16 stemmer og dermed blev valgt som 1. suppleant, mens Anette Christensen og Christina Fiig, Revlingebakken, begge fik 15 stemmer. Ved omvalget mellem de to kvinder fik Anette Christensen 10 stemmer, mens Christina Fiig med 14 stemmer løb med sejren og pladsen som 2. suppleant. 
– Kampafstemning om suppleantposterne – det lover godt for fremtiden. Det er dejligt at vide, at der er nogle, som er klar til at gå ind og gøre et stykke arbejde i bestyrelsen. Jeg håber, de vil stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen næste år, siger grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt.

Brain-storming over ostemadder

Generalforsamlingen forløb i øvrigt i stor fordragelighed og med god og hyggelig snak over borde og ostemadder – blandt andet næret af en tredje nyskabelse ved årets generalforsamling, nemlig en opfordring fra bestyrelsen om at komme med ideer til nye arbejdsopgaver og projekter til bestyrelsen at tage fat på.
Brain-stormingen resulterede i en stribe større og mindre forslag.
Blandt de større var et forslag fra Orla Sidelmann om opførelse af en grill-hytte eller et halvtag på foreningens legeplads ved Havtjørnevej til afløsning for fredags-mødestedet ved stranden. 
Jens Frede Nielsen benyttede lejligheden til at udsende en “prøveballon” – om anskaffelse af en flishugger, som medlemmerne kan låne. En maskine af god kvalitet kan anskaffes til 25.000-30.000 kroner, nævnte han.
Fra flere deltagere i generalforsamlingen blev der nikket samtykkende til forslaget. Men bliver anskaffelsen ikke til noget, kan bestyrelsen jo i stedet organisere en ordning, hvor man kan gå sammen om at hyre en mand med en flishugger i en weekend i foråret, foreslog Kaj Rimmen fra Multebærvej.
Forslaget om at anskaffe en flishugger var udløst af, at foreningens sankthansbål de seneste år er vokset helt vildt. Kan en flis-hugger være med til, at vi bare kan halvere sankthansbålet, vil meget være nået, bemærkede Jens Frede Nielsen.
Andre forslag drejede sig om rydning af buskads på engen, udarbejdelse af kort over travestier, at forhøre sig hos Skive Vand for at få gjort noget ved lugtgener fra kloak-pumperne ved legepladsen, anlæggelse af pétanque-bane m.m.
Ingrid M. Schmidt takkede for forslagene, som alle vil blive drøftet i bestyrelsen.
Foreningens økonomi er god med en kassebeholdning på cirka 200.000 kroner. Regnskabet endte med et mindre overskud, til gengæld blev der vedtaget et budget for 2018 med et mindre underskud.
Et egentligt referat af generalforsamlingen vil blive lagt her på hjemmesiden, så snart det er klart.

Der lyttes, mens grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt, aflægger den mundtlige beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Materiale fra generalforsamlingen: 
Indkaldelse til generalforsamling
Skriftlig beretning for 2017
Årsregnskab 2017
Balance pr. 31.12.2017

Broen oppe til en ny badesæson

Så er badebroen sat op til den nye sæson ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

8. maj 2018: “Nu er badebroen sat op, og jeg har klippet lidt græs  så der er klar til, at folk kan nyde livet – vejret til det er her jo allerede!” lyder det i en sommerlig forårsmelding fra bestyrelsens bestyrer af de grønne områder, Jens Frede Nielsen – som var på pletten med trimmer og kamera, da brosjakket fra Skive Kommune satte badebroen op til den nye sæson.

Lokum på afveje

Skal man, så skal man af med sit gamle wc … Foto: Ingrid M. Schmidt

28. april 2018: Et toilet kom for nylig på afveje ved Hostrup Strand. Det blev nemlig læsset af ved affaldscontainerne på Teglgaardvej, og der hører det under ingen omstændigheder hjemme. Udtjente toiletter skal vi som sommerhusejere selv skal fragte til én af genbrugspladserne under Nomi4S. De tre nærmeste i forhold til Hostrup Strand ligger i Kåstrup, Vinderup (Tværmosevej) eller Skive (Oddervej). Her kan vi de fleste dage året rundt komme af med alskens affald, og et toilet hører hjemme i containeren til Deponi. Seks gange i løbet af året er det desuden også muligt at få hentet storskrald ved sommerhuset.
Nomi4S har udarbejdet en guide specielt til sommerhusejere i Skive Kommune. Den kan du (gen)læse her og få svar på mange spørgsmål omkring sortering af affald – find den HER

 

Husk lige at rydde op efter os

20. marts 2018: Så har bevoksningen langs vejene fået en forårs-studsning. Grundejerforeningen havde hyret en entreprenør til at køre rundt i området sammen med Jens Frede Nielsen for at få træer og buske klippet ind, så grenene ikke generer færdslen på vejene. Dels kan grene give ridser i lakken, dels kan de tvinge trafikken ud i siderne og på den måde være med til at ødelægge rabatter og dræn. Nu ligger der en del grenaffald rundt omkring, og det er den enkelte grundejer, der skal rydde op ud for sin matrikel. Tre sommerhusejere tog mod tilbuddet om – for egen regning – at få klippet ekstra på deres grund nu, da maskinen alligevel var i gang.

Godt samarbejde ved Hostrup Strand

20. marts 2018: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand fortsætter det gode samarbejde, på tværs af ”grænserne”. Det står fast efter endnu et vellykket fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer fra de tre foreninger. På dagsordenen stod blandt andet erfaringsudveksling og fælles projekter. For eksempel den traditionsrige sommerfest. Det er planen, at den igen skal løbe af stablen en lørdag i juli og efter samme koncept som sidste år. Altså som et familiearrangement i dagtimerne med pølsevogn, musik og forskellige aktiviteter for små og store. Forberedelserne er gået i gang. Dem kan du læse om i referatet fra Fællesmødet.

Læs referatet her

Udsigten, der blev væk

20. marts 2018: Hvor blev Limfjorden af? spørger bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Strand (3’eren). Mange store træer i området tager udsigten, og derfor undersøger bestyrelsen nu, om der er interesse blandt medlemmerne for at indgå et samarbejde med HedeDanmark om fældning. I første omgang deltager en repræsentant fra HedeDanmark ved Hostrup Strands generalforsamling pinselørdag. Hvis projektet kommer i gang, vil der givetvis også være andre sommerhusejere i området, som har interesse i at være med. Så ved Fællesmødet for bestyrelserne for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand aftalte deltagerne at holde hinanden orienteret ud fra devisen om, at jo flere der er med, desto billigere bliver det for den enkelte at få fældet træer.

Læs referatet fra fællesmødet her 

Udfordring på golfbanen

Er du til golf, så smid golfsættet i bilen og kør til Harre Vig Golfklub fredag den 20. juli. Da er det nemlig tid til de årlige Hostrup Strand-mesterskaber, hvor golfspillere fra de fire grundejerforeninger ved Hostrup og Gyldendal mødes til en match.
De fire foreninger, som er inviteret, er Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgard, Hostrup Strand og Gyldendal Grundejerforening.
Matchen er både en individuel match og en holddyst mellem grundejerforeningerne. Der skal dog være mindst tre foreninger repræsenteret med hver mindst tre spillere.

Læs mere om matchen og tilmelding her

Foto: Ingrid M. Schmidt

Vandstanden ekstremt lav 

18. marts 2018: Der var en gang for ikke specielt længe siden, at nogen havde planer om at tømme Venø Bugt for vand for at indrage området til landbrugsområde. Besøger man Hostrup Strand her i marts under dagene med “sibirisk kulde”, ser aktionen omsider ud til at ville lykkes. I hvert fald er vandstanden i bugten ekstremt lav. Jens Frede Nielsen fra bestyrelsen erindrer ikke, at han nogensinde  har set den lavere. Og han har ellers boet i området altid. Forklaringen på vandmanglen er mange dag med til tider kraftig østenvind, der har presset vandet ud af bugten.

Fra ophalerpladsen set mod vest. Stranden er lige nu meget bred – og bemærk revlen, som normalt ikke kan ses. Foto: Ingrid M. Schmidt

Aha. Sådan ser der ud under vores badebro. Beslagene her er til at klikke stolperne ned i til badebroen. Hvis badebroen var sat op, ville den nu stå inde på land. Foto: Ingrid M. Schmidt

Bølgebryderne til kystbeskyttelsen ligger nu oppe på land.Foto: Ingrid M. Schmidt Foto: Ingrid M. Schmidt

Udvidet rampe klar

7. marts 2018: Så kan bådfolket og andre, der har brug for en rampe til at komme i vandet ved Hostrup Strand, godt begynde at glæde sig til sommerens aktiviteter til vands. Rampen ved ophalerpladsen er nemlig blevet udvidet med halvanden meter i bredden, så det bliver nemmere at komme både til og fra vandet med bil og båd.

Læs mere og se billederne fra arbejdet her

Rampen på bådophalerpladsen er blevet udvidet til den kommende sejlsæson. Foto: Jens Frede Nielsen

Kalender for skraldet

3. marts 2018:Renovationsselskabet Nomi4S har plottet datoerne ind for, hvornår de henter skrald ved Hostrup Strand i løbet af sommerhalvåret 2018. Første afhentning sker tirsdag den 27. marts og så med 14 dages mellemrum indtil begyndelsen af maj. Derefter sker det hver tirsdag ind til og med uge 39. I oktober kører renovationsbilen igen kun hver 14. dag. Nomi4S har en meget fin og informativ hjemmeside. Den finder du på www.nomi4s.dk. Her kan du finde kalenderen under ”Min side” plus masser af oplysninger, tips og tricks omkring sortering af affald. Du kan også få hentet storskrald på matriklen. Ellers skal du selv køre storskraldet til genbrugspladsen i enten Vinderup, Kaastrup eller Skive. Storskrald må under INGEN omstændigheder stilles ved containerne på Teglgaardvej. 

Sidste frist 1. april

Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er i år planlagt til lørdag den 12. maj. Husk at eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april. 

Sæt krydser i kalenderen

7. marts 2018: Så er det forår, og når du alligevel har kalenderen fremme for at tjekke, om det kan være rigtigt, så sæt lige FIRE X’ER i den: 

  • Lørdag 12. maj holder vi generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. 
  • Lørdag 2. juni mødes vi til den fælles arbejdsdag.
  • Lørdag 23. juni fejrer vi traditionen tro sankthans.
  • Fredag 25. maj er der generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget.

Indlæg: Tiltrængt forbedring

John A. Gøransson har sendt dette indlæg om planerne for ophalerpladsen:

KOMMENTAR 01-01-2018: Vi har ikke længere selv båd i sommerhusområdet ….
og kan alligevel ikke være modstander af en forbedret ophalerplads ved det Røde Badehus …. tiltrængt, som vi ser det med sommerhus tæt på .
Måske flere så benytter ophalerpladsen frem for bådsætning i Gyllendal –
et sted, der bestemt også er helt okay.
Fint, at jer i grundejerforeningen har opnået tilskud – tak for det !!  

Hygge og snak ved sommerfesten. Foto: Peter Jessen

Super sommerfest i Hostrup

23. juli 2017: Glade mennesker, herlige unger, fantastisk festvejr, lækre grillpølser og et band i topform. Så har man de væsentligste ingredienser til en god fest, og årets sommerfest ved Hostrup Strand blev da også en  rigtig superfest. Flere end 200 voksne og børn mødte frem for at deltage i løjerne, og der blev talt både tysk og svensk og selvfølgelig en masse dansk. Undervejs blev der brug for både armkræfter og boldøje. Førstnævnte i tovtrækningskonkurrencen, og sidstnævnte i en nervepirrende spændende dåsekastningskonkurrence. På “scenen” spillede Hajses veloplagte band, Wind of Change, medrivende 60’er- og 70’er-musik, og til “ølhuset” – hvor der altså også blev skænket andet ud end øl – var der permanent kø. Øllet var lokalt specialøl fra Geddal Gårdbryggeri, og den gode brygger, Niels Sangill, måtte to gange af sted efter ekstra forsyninger. Over 100 liter øl blev der skænket ud. Festen foregik på Grundejerforening 2’s nye, flotte legeplads. Festen var arrangeret af de tre samarbejdende grundejerforeninger ved Hostrup Strand.

Se billederne fra sommerfesten her    

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).