Sankthans med kæmpebål

Vejret holdt sig heldigvis i skindet sankthansaften, så selv om der var fugt i luften, kom der godt blus på bålet. Foto: Peter Jessen

24. juni 2017: Vejret sankthansaften var traditionen tro ikke noget at skrive hjem om. Køligt, blæsende og med fugt i luften. Alligevel samlede sankthansbålet ved Hostrup Strand flere end 70 store og små – plus op til flere firbenede – til bålhygge og snak over en helt naturligt kold pils/vand. Der var endda deltagelse helt fra Norge. Og bålet var der ikke noget i vejen med. Det var som sædvanlig kæmpestort.

Se billederne fra sankthansaften her

Ny formand i 3’eren

24. juni 2017: Grundejerforeningen Hostrup Strand har fået ny formand, nemlig Johannes (Hajse) Henriksen. På generalforsamlingen den 3. juni blev der rokeret lidt rundt i bestyrelsen. Der var tre på valg: Jens Pedersen, Johannes Henriksen og Niels Hanghøj. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Lene Stejnicher valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen tæller desuden Bodil Felthausen og Martin Arberg, som ikke var på valg. Efterfølgende fik Johannes Henriksen overdraget formandsposten. Rundt regnet 60 deltog i generalforsamlingen. Under eventuelt blev det pålagt bestyrelsen at undersøge mulighederne for at etablere fibernet i området.

Naturvandring med forsteninger

Tirsdag aften 27. juni arrangerer Spøttrup Turistforening naturvandring ved Gyldendal med geolog Bo Schultz fra Fur Museum som guide. Vi mødes foran klubhuset på Gyldendal Havn og går herfra langs stranden, hvor Bo vil fortælle om skrænternes spændende geologiske historie, og hvor vi skal se og snakke om, hvad vi finder på stranden. Her er masser af millioner gamle forsteninger – alt fra forstenede søpindsvin og søliljestilke til forsteninger af kiselsvampe, der kan give de mest fantastiske farver og mønstre. Vi går forbi de maleriske fiskerhuse og skal selvfølgelig også kigge på den hyggelige havn og det flotte anlæg med søen oven for cafeteriet. Husk endelig børnene, naboen og kaffen.

Hajses orkester, Winds of Change, spiller ved sommerfesten.

Kom til sommerfest – nu (igen) med musik

Sæt et stort kryds ved lørdag den 22. juli. Da inviterer de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand nemlig igen til fælles sommerfest. Festen foregår i eftermiddagstimerne af hensyn til børn og familier, men med mulighed for at runde af med grill og medbragt mad, hvis vejret er til det. Og glæd dig så til, at der igen bliver musik ved festen. Se programmet HER.

41 lodsejere var mødt frem til årets generalforsamling i kystbeskyttelseslaget. Foto: Peter Jessen

Bidrag til kystbeskyttelsen sættes op

29. maj 2017: Udgifterne til vedligeholdelse af kystsikringen ved Hostrup Strand stiger, og det er baggrunden for, at bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand på generalforsamlingen den 26. maj bad om forsamlingens opbakning til, at bidraget pr. andel stiger fra 309 kr. til 500 kr. pr. år. Formelt set er det Skive Kommune, der fastlægger bidraget. Med et ja derfra kan forhøjelsen af bidraget træde i kraft fra 2018. Kystbeskyttelseslaget kom ud af 2016 med et underskud på 84.142 kr., fordi udgifterne til vedligeholdelse af anlægget stiger på grund af storme og højvande. (Referat fra generalforsamlingen følger senere).

Læs mere her

3. juni 2017: Referatet fra generalforsamlingen i kystbeskyttelseslaget er nu klart. Læs det HER 

Høj sol til arbejdet

Jens Frede Nielsen fordelte arbejdsopgaverne. Foto: Peter Jessen

29. maj 2017: Solen skinnede fra en skyfri himmel, da 25 arbejdsivrige voksne og et par unge hjælpere lørdag mødte op til grundejerforeningens fælles arbejdsdag, så arbejdsformanden, Jens Frede, var lige ved at komme  bekneb for opgaver. Alle tog fat med godt humør og nød både at få noget fra hånden, og at der var tid til en snak med naboerne.

Læs mere og se flere fotos fra arbejdsdagen her

38 var mødt op til årets generalforsamling i grundejerforeningen. Foto: Peter Jessen

Læs referatet fra generalforsamlingen

15. maj 2017: Tak for god ro og orden, lød det fra Mona Rimmen efter, at hun igen i år påtog sig hvervet som dirigent ved årets generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Hun styrede de 38 fremmødte sikkert gennem dagsordenen. Undervejs var der blandt andet debat om de fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej og om bestyrelsens planer om en udvidelse af ophalerpladsen til debat. Og så gik snakken selvfølgelig lystigt under kaffepausen midtvejs. Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen. Alt dette og mere til kan du læse om i referatet fra generalforsamlingen.

Find referat, budget etc. her

Der lyttes til beretningen.

Grønt lys til ophalerpladsen

15. maj 2017:Bestyrelsen arbejder med planer for en udvidelse af ophalerpladsen. Så betonrampen bliver halvanden meter bredere og dermed nemmere at benytte for de, der vil sætte deres båd i vandet. Skive Kommune er positiv over for idéen; men Kystdirektoratet skal først godkende projektet. Uden godkendelse ingen udvidelse, og selv om den endnu ikke foreligger, havde bestyrelsen sat projektet på budgettet for 2017 i forbindelse med foreningens generalforsamling. Entreprenørudgifterne er for 2017 sat til 50.000 kr. for at kunne rumme en eventuel udvidelse. Generalforsamlingen godkendte budgettet. Ingen ønskede spørgsmålet om ophalerpladsen til afstemning; men projektet fik et par kommentarer med på vejen. Dem kan du læse i referatet fra generalforsamlingen.

Der er muligvis flere fæ end feer ved vores lille bæk. Men den hedder altså: Febækken …

Febæk staves med ”e”

15. maj 2017: Bestyrelsen/Hostrup Strand Nyt fik for nylig et rigtig godt spørgsmål fra Sonja og Thomas Hjortsberg på Klokkelyngen: Hedder vores lille bæk Febæk eller Fæbæk? Det bliver stavet forskelligt. Febæk som i fe-støv eller Fæbæk med tanke på får og høveder? Redaktionen satte straks en lille undersøgelse i gang og lovede – om muligt – et svar på foreningens generalforsamling. Diverse offentlige myndigheder skriver det med ”e”. I en rapport skriver en arkæolog dog med ”æ”. Så hvilken stavemåde er den rigtige? Else Marie Lofstad Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv gav sig også til at hige og søge i gamle bøger, og hun nåede frem til følgende: ”Der findes intet, der taler for, at bækken hedder Fæbæk. Jeg har heller ikke kunnet finde nogle kort, hvor der står Fæbæk. På alle kommunens kort står der Febæk, så min konklusion er, at det rigtige navn er Febæk”, skriver hun. Fremover skriver vi derfor fra foreningens side også Febæk.

Hvad der i øvrigt blev snakket om på årets generalforsamling kan du læse her

Hjælp med opklaring af tyveriet

23. april 2017: Det var ikke mange børn, der nåede at få glæde af den nye babygynge på vores legeplads ved Havtjørnevej. Den er nemlig tyvstjålet. Det er sket på én af hverdagene efter påske. Tyveriet har krævet brug af værktøj og måske også en stige. Gyngen var spritny, indkøbt for omkring 2000 kroner i forbindelse med renoveringen af legepladsen. Hvis nogen har set noget eller nogen, der kan have forbindelse med tyveriet, må de meget gerne give grundejerforeningens bestyrelse et praj. Tyveriet vil blive meldt til politiet.

SENESTE: Tyveriet af babygyngen må være sket inden for døgnet fra torsdag 20. april  klokken cirka 18 til fredag ved 17-tiden, hvor tyveriet blev opdaget. Bestyrelsesmedlem Bent Mortensen kom til Hostrup Strand torsdag aften og er sikker på, at gyngen var på sin plads på det tidspunkt. Så hvem har bemærket noget mistænkeligt torsdag-fredag? Giv en fra bestyrelsen et tip. Stjæler man babygynger, kan man vel også finde på at stjæle andre ting, så det kunne være rart at få sagen opklaret … 

Afslag til Midsommerbål

10. april 2017: Planerne om at ændre sankthansbålet ved Hostrup Strand til en midsommerfest er kuldsejlet. Ganske enkelt, fordi bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har fået afslag på sin ansøgning om at brænde bål af ved Hostrup Strand lørdag den 24. juni.
Det var ellers meningen, at vi fremover ville flytte bålafbrændingen til den førstkommende lørdag efter sankthansaften for at give flere mulighed for at deltage; men det forhindres af afslagt fra Skive Kommune. Dermed er bålafbrændingen ved Hostrup Strand flyttet tilbage til selve sankthansaften, 23. juni kl. 20. Det sker der i øvrigt ikke så meget ved i år, da sankthansaften i 2017 falder på en fredag.

Læs mere her 

Vi lapper med granit

15. april 2017: Foreningens ”vejmand”, Jens Frede Nielsen, har over nogle måneder foretaget et forsøg. Nemlig med at lappe huller i vejene med knust granit. Det er faldet så heldigt ud, at bestyrelsen har besluttet fortsat at bruge knust granit. Der er indkøbt en ny portion, som nu ligger klar til at blive brugt. Vejene er generelt i fin stand efter kloakeringen, og vi forsøger os i en periode med ikke at skrabe dem. I stedet bliver hullerne fyldt op med knust granit, og på den fælles arbejdsdag lørdag den 27. maj, bliver én af opgaverne at køre rundt og udbedre eventuelle skader.
Den knuste granit var ét af punkterne på det seneste bestyrelsesmøde.

Læs referatet her

Knust granit har vist sig som et godt materiale til vejene.

Sæt kryds ved sommerfesten

3. april 2017: De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand inviterer igen til fælles sommerfest. I år bliver det lørdag den 22. juli. Festudvalget er ikke trådt sammen endnu; men på et fællesmøde de tre bestyrelser imellem var der enighed om at fortsætte efter samme model som i 2016. Det vil sige en festlig sammenkomst for hele familien, hvor vi begynder ved middagstid og hygger os omkring en pølsevogn og med forskellige aktiviteter. Sidste år mødte omkring 100 op i løbet af eftermiddagen, små som store. Har du en idé til festlighederne, så kontakt gerne formanden for Hostrup Teglgaard. Kontaktoplysningerne finder du øverst på siden under Bestyrelsen.
Hvad der i øvrigt blev drøftet på det omtalte fællesmøde kan du læse her.

Se bestyrelser og lag over skulderen

3. april 2017: Midt i marts holdt repræsentanter for bestyrelserne for de tre grundejerforeninger kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand deres årlige fællesmøde for at drøfte emner af fælles interesse. Som for eksempel kystbeskyttelse og den fælles sommerfest. Alle tre foreninger har desuden gang i spændende projekter for legepladser og fællesarealer. Du kan se, hvad projekterne går ud på ved at læse referatet fra mødet.
Læs det her

Store planer for “2’erens” legeplads

3. april 2017: Legepladsen bag det røde badehus på Kystvejen er under forvandling. Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (2’eren) begyndte allerede i 2016 en modernisering af legepladsen med nye, godkendte legeredskaber, og med et kontant tilskud fra Landbypuljen 2017 under Skive Kommune kommer der nu flere nye ting på pladsen. Blandt andet et madpakkehus.
Læs mere her.

Nu spørger vi Kystdirektoratet

3. marts 2017: Første skridt er taget til en eventuel renovering af ophalerpladsen. Med hjælp fra Vagn Lykke fra Lem har grundejerforeningen Hostrup Teglgaard sendt en ansøgning til direktoratet, hvor vi søger om tilladelse til at udvide slæbestedet med halvanden meter i bredden. Det betyder ikke, at foreningen har besluttet sig for at stå for en udvidelse; men uden en tilladelse fra Kystdirektoratet er der ingen grund til at gå videre med planerne.

Læs mere her

Forslag om renovering af ophalerpladsen

25. januar 2017: Skal vi gå i gang med en renovering af ophalerpladsen? Det spørgsmål har bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard taget op efter en henvendelse fra et medlem. Den nuværende betonrampe er smal, og en del bådejere bryder sig ikke om at bruge den. Bestyrelsen er enig om at få sagen undersøgt, og måske ender det med et projektforslag på generalforsamlingen i maj.

Læs mere her

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).

1 kommentar to Sankthans med kæmpebål

  1. Svend Erik Nielsen

    Kære bestyrelse

    Tillykke med et flot stykke arbejde med den nye hjemmeside – det har I gjort godt !
    med venlig hilsen
    Annelise & Svend Erik Nielsen, Slåenvej 3