Hostrup gør klar til sommerfest

Lørdag 20. juli 2019. Bemærk dig lige datoen. Da skal du nemlig til fest – årets fælles sommerfest ved Hostrup Strand, arrangeret af de tre samarbejdende grundejerforeninger. Festen foregår klokken 14-18 og er for alle – voksne og børn, sommerhusejere og gæster. Arrangørerne har bestilt godt vejr til dagen, men skulle det kikse, er der for en sikkerheds skyld bestilt et stort festtelt, så vi kan krybe i ly for regn eller i skygge for en brændende sol. I teltet kommer vi i øvrigt i selskab med festorkestret, Kølkær Old Stars.
Der vil som sædvanlig blive mulighed for at købe en griller, vand og øl – i år fra Geddal Gårdbryggeri, og til børnene vanker der gratis popcorn og slush-ice. Og så kan man jo glæde sig til det årlige festfyrværkeri af et amerikanske lotteri med vanvittige gevinster. Vi ses den tyv’ne!

Se fest-plakaten HER

Bålet blev for stort i år

Årets sankthansbål var rekordstort – og også for stort, mener arrangørerne. Foto: Peter Jessen

3. juli 2019: Årets sankthans-bål ved Hostrup Strand var flot – og rekord-stort. Det var også for stort, mener bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, der står som arrangør og dermed ansvarshavende for sankthansfesten.
Traditionen tro var alle sommerhusejere i området velkomne til at køre grenaffald hen til ”hullet” ved ophalerpladsen; men i år skete det i ekstrastore mængder. Der kom så meget træ, at det flere gange var nødvendigt med assistance fra en entreprenør for at få bålet skubbet sammen, og det endte med at blive to sammenhængende bål.
Problemet er, at så stort et bål kan være svært at styre. Heldigvis var vindretningen rigtig om aftenen den 23. juni, så røgen blæste ud over vandet. Og omgivelserne var tilpas fugtige til, at ilden ikke kunne brede sig i de forkerte retninger. Så alt gik som planlagt og ønsket, og det bliver en flot og stemningsfuld sankthansaften.
Men belært af erfaringerne vil bestyrelsen næste år henstille til både medlemmer og naboer ved Hostrup Strand, at vi hver især kun kører grenaffald i mindre mængder til bålet. Altså i trailerfulde og ikke i lastbil-omfang. Og vel at mærke grenaffald og ikke egentlige stammer, som er alt for længe om at brænde. I år lykkedes det at på forhånd at trække nogle af de store stykker ud.
Sankthansbålet var et af emnerne på bestyrelsens seneste møde.

Læs referatet HER

Sommerklipning

Til sommerklipningen blev benyttet den store plæneklipper … Foto: Peter Jessen

3. juli 2019: Så er græsset langs vejene, på engen, langs Febækken og andre af grundejerforeningens fællesarealer blevet slået. Det sker hvert år efter sankthans, og igen var det entreprenør Henning Pedersen, der stod for arbejdet.

Tjek på legepladsen

3. juli 2019: Legepladsen ved Havtjørnevej har haft sit årlige besøg af en certificeret legepladsinspektør. Grundejerforeningen har en aftale med firmaet Dalpin, Dansk Legeplads Inspektion. Deres godkendelse er afgørende for, at de forsikringsmæssige forhold er i orden, hvis der skulle ske nogen noget på legepladsen. Inspektionen gav i år anledning til tre anmærkninger:  Gynge m. bildæk hængte for lavt – det er nu løftet. Bildækket er ved at være slidt – det vil blive skiftet snarest. Kædeled øverst på gynge skal ”dækkes af” – det er sket.
Legepladsen var et af punkterne på bestyrelsens seneste møde.

Du kan læse referatet fra bestyrelsesmødet HER

Spil med i Hostrup Match 2019

Golfspillende medlemmer af de fire grundejerforeninger ved Hostrup Strand mødes igen i sommer til den årlige Hostrup Match. Det sker
fredag 19. juli i Harre Vig Golfklub, og alle kan spille med i dysten, som – ud over at hjemføre Hostrup-mesterskabet og sætte sig på diverse præmier og dagens pokal – går ud på at styrke sammenholdet blandt grundejerforeningerne, skabe nye relationer og have en god dag med golf. Matchen afvikles som en såkaldt Stableford match – golf-folket ved besked …

Læs om Hostrup Match 2019, og hvordan du tilmelder dig – HER

I år med heks og trompet

Dikte og Magnus med den flotte heks.

23. juni 2019: I det smukkest tænkelige sankthans-vejr blev heksen i år sendt af sted til Bloksbjerg – og det var vel at mærke en ægte heks, der blev futtet af i bålet ved Hostrup Strand. Familien Magnus, Dikte, Heidi og Claus havde nemlig været i det kreative hjørne og troppede op med en vaskeægte overraskelse – en flot, hjemmegjort heks, som blev sat på bålet, inden fyrmester Jens Frede Nielsen fra grundejerforeningen satte ild til foretagendet. Også en anden af aftenens bålfest-deltagere medbragte en overraskelse, nemlig sin trompet. Så i år blev “Midsommersangen” – og inden dén “Blæsten går frisk” – sunget for fuld musik, leveret af jazzmusikeren Per Vindum.
Initiativet – både heksen og trompetmusikken – blev hyldet med klapsalver af båldeltagerne, som talte flere end i rigtig mange år.
Som sædvanlig var det Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, som stod for sankthans-aften ved Hostrup Strand.

Se billeder fra årets sankthansbål ved Hostrup Strand HER

26 smøgede ærmerne op

En række arbejdsopgaver blev løst i sommerhusområdet, da grundejerforeningen holdt fælles arbejdsdag. Bl.a. blev der repareret bomme langs Kystvejen.

2. juni 2019: “Det er utroligt, hvad 26 mand kan nå, når de arbejder koncentreret sammen i bare et par timer,” konstaterede Ingrid M. Schmidt, formand for Grundejerforeningen Hostrup ‘Teglgaard, efter foreningens årlige fælles arbejdsdag lørdag 1. juni. En væsentlig del af ideen med arbejdsdagen er hygge og snak med naboerne og nye sommerhusfolk – men der bliver også klaret en hel masse arbejde til gavn og glæde for områdets fællesarealer. Denne gang f.eks. renovering af en sti-trappe, planering af et areal efter rydning af buskads, skiltevask, reparation af bomme ved stranden, vedligeholdelse af borde/bænkesæt og mere til.

Se billederne fra arbejdsdagen HER

Klagesag trækker i langdrag

5. juni 2019: Den klagesag, som grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har rejst i forbindelse med byggeri af store sommerhuse på Ibsenvej, bliver tidligst afgjort i Planklagenævnet i løbet af 2020. Det meddeler Nævnenes Hus. Klagen gælder Skive Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelse af et af de store udlejningshuse på udstykningen, nemlig Ibsenvej 9. Den blev indsendt i juni 2018, og har altså foreløbig ventet på en afgørelse i et år. Af et brev fra Nævnenes Hus fremgår det, at bunken af klagesager er stor, og Ibsenvej ligger ikke øverst.; men med Finansloven for 2019 er der afsat midler, så sagsbehandlingstiderne i løbet af fire år kan blive reduceret ”til gavn for borgere og virksomheder”, som det skrives.

Han erstatter Blæsbjerg på kysten

27. maj 2019: Kristen Drongstrup er nyt medlem af bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. På årets generalforsamling i laget blev han indvalgt i stedet for Svend Blæsbjerg, som havde bedt om udtræde af personlige grunde. Kristen Drongstrup, der repræsenterer Grundejerforeningen 3, er valgt for to år. Bestyrelsens formand, Søren Daniel Kristensen, indledte sin beretning med en tak til Svend Blæsbjerg for hans store interesse og indsats for arbejdet omkring kystbeskyttelsen, lige siden den blev etableret ved Hostrup Strand.

Læs referatet fra generalforsamlingen og se regnskab og budget HER

Man ta’r en (velvoksen) ostehøvl …

14. maj 2019: Gangstien mellem Klokkelyngen og Revlingebakken har et stykke tid trængt til en gennemgribende renovering. Det har den fået nu – ved hjælp af en ordentlig bunke grus og en god del maskin- og man power. Stien skulle dermed være tydeligt markeret og fuldt farbar uden søstøvler, også efter smatvejr.
Arbejdet er udført af entreprenør Brian Pedersen med hjælp fra grundejerforeningens “vejformand”, Jens Frede Nielsen.
Som det fremgår af billederne, blev stien først gravet ud, på det højeste sted ned i ca. 50 cm’s dybde. Den overskydende jord blev derefter fordelt på stien, så den nu skråner jævnt. Til slut blev der lagt et ca. 15 cm tykt lag grus på. Så nu skal stien bare “gås til”…

Først skal der skrabes og skrælles …
Skrællet og klar til den videre proces.
Og så lidt ekstra maskin-power og en stor ladning grus. Bemærk den lille, motoriserede trillebør med larvefødder. Sådan én skal på ønskesedlen til jul …
… og så bliver stien til at gå på i al slags vejr. Fotoserie: Jens Frede Nielsen

“Betændt sag” fra Hostrup Strand

14. maj 2019: Hostrup Strand er ikke det eneste sted, hvor opførelsen af store sommerhuse giver anledning til konflikter. Det fremgår af et stort forsknings- og udviklingsprojekt, InnoCoast, fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen har identificeret 213 større konflikter i kystszonen, og nogle af dem bliver beskrevet i en artikel i magasinet “Byplan Nyt”. Her bliver sagen fra Ibsenvej kaldt for “betændt”.

Du kan læse artiklen HER.
(Den står på side 34)

Fuld opbakning til bestyrelsen

6. maj 2019: 39 mødte op til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, som traditionen tro blev holdt på Rest. Gyldendal. Aage Dahl svang dirigentstokken punkt for punkt, og bestyrelsen fik opbakning til sit arbejde. Både i det forløbne år og fremadrettet. Det gælder blandt andet samarbejdet med renovationsselskabet Nomi4S om etablering af undergrundscontainere i området.

Læs referatet – og se billeder – fra generalforsamlingen her.
Se alt materiale vedr. de to generalforsamlinger her.

Formand Ingrid M. Schmidt aflægger mundtlig beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Vedtægter med nye frister

6. maj 2019: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har fået ”nye” vedtægter. I anførselstegn, fordi der er tale om ændringer af tre paragraffer. I praksis betyder det ændrede tidsfrister for indkaldelse til generalforsamling og for indsendelse af forslag. Og nye medlemmer skal ikke længere betale et indmeldelsesgebyr. Vedtægtsændringerne blev besluttet enstemmigt på foreningens ordinære generalforsamling lørdag 4. maj og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling søndag 5. maj.

Læs mere om de ”nye” vedtægter her.
Læs referat af ekstraordinær generalforsamling her.

Christina Fiig fra Revlingebakken blev på generalforsamlingen nyvalgt til grundejerforeningens bestyrelse. Foto: Peter Jessen

Ny i grundejerforeningens bestyrelse

6. maj 2019: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har fået et nyt medlem af bestyrelsen. Det er Christina Fiig, der overtager den ledige plads efter Bent Mortensen. Han havde forud for årets generalforsamling meddelt, at han ikke ville genopstille. Christina Fiig har sommerhus på Revlingebakken. Ingrid M. Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen. Også på suppleantposterne er der et nyt navn, nemlig Claus Rysbjerg Frandsen, Klokkelyngen. Svend Erik Nielsen, Blåbærvej blev genvalgt som 1. suppleant.

Læs referatet fra generalforsamlingen her.
Se alt materiale vedr. de to generalforsamlinger her.

Husk årsmødet i kystsikringen

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand indkalder lodsejerne til den årlige generalforsamling fredag 24. maj kl. 19.00.
Som det plejer at være, foregår generalforsamlingen i Lem Samlingshus. Medlemmer, der har forslag, som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indgive forslaget skriftligt til formanden for laget senest 10. maj.
Årsberetning og årsregnskab for 2018 vil blive lagt ud her på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Læs mødeindkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen HER

Affaldet går under jorden

3. april 2019: Nu er der udsigt til, at de første undergrundscontainere til affald snart kommer til Hostrup Strand.
Det skyldes dels en henvendelse fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, dels en ny plan fra Nomi4S omkring afhentning af affald i sommerhusområderne.
Måske kommer vi allerede her i 2019 til at sige farvel til affaldssækken/beholderen på egen grund for i stedet i at skulle bringe affaldsposerne til en container på Havtjørnevej eller Teglgaardvej.

Du kan læse mere om affaldscontainerne ved at klikke  HER

HedeDanmark rydder op efter fældningsarbejdet. Foto: Jens Frede Nielsen

Oprydning

12. april 2019: HedeDanmark har været forbi Hostrup Strand til en afsluttende oprydning efter træfældningskampagnen. Så nu er der ryddet og pænt igen i tidligere bevoksninger i alle tre grundejerforeningers områder, melder Jens Frede Nielsen fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

Krydser til kalenderen

Her får du en stribe datoer, som er vigtige at få krydset af i kalenderen for 2019:

  • 24. maj kl. 19: Lem Samlingshus: Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
  • 1. juni kl. 10: Fælles arbejdsdag i grundejerforeningen
  • 23. juni kl. 19: Sankthansfest ved Hostrup Strand
  • 20. juli: Sommerfest ved Hostrup Strand

Opdateret velkomst

8. april 2019: Bestyrelsen har opdateret den skriftlige velkomst-hilsen, som nye medlemmer af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard får tilsendt. Hvis du – ligesom din nye nabo – gerne vil være opdateret omkring foreningens virke, kan du læse med HER.

Opdateret reglement

8. april 2019: Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent til grundejerforeningen? Hvor skal vi melde adresseændring? Og hvordan kommer vi med i Nabohjælpsordningen?  Spørgsmål som disse og mange andre kan man få svar på i det såkaldte reglement for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Bestyrelsen har netop givet reglementet en opdatering. Læs det HER

Omkring 15 læs grus er her i det tidlige forår kørt på vejene, som herefter bliver skrabet, så de er klar til de kommende strabadser. Foto: Jens Frede Nielsen

Vejene får en omgang grus

3. april 2019: Økonomien er fortsat god i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og bestyrelsen besluttede derfor på sit seneste møde at budgettere med et underskud for 2019. Pengene skal blandt andet bruges til at gruse vejene. Gennem en årrække har det ikke været nødvendigt at bruge større beløb på vejene, fordi de har været i så god stand efter kloakeringen; men nu er de sunket flere steder og trænger til at blive rettet op. Derfor indeholder budgettet blandt andet penge til 160 kubikmeter grus. Du kan læse mere om de økonomiske overvejelser, og hvad bestyrelsens ellers tog stilling til på mødet ved at læse referatet. For eksempel om forberedelserne til en opdatering af foreningens vedtægter.

Klik her

Klar bane for store sommerhuse

28. februar 2019: Skive Byråd har nu vedtaget en lokalplan for den nye sommerhusudstykning på Ibsensvej. Dermed er det nu gjort muligt at bygge sommerhuse på op til 375 m² i en del af området. Hverken protester eller høringssvar har formået at sætte en stopper for planerne om at opføre et større antal store sommerhuse til udlejning på arealet. Kun en enkelt sti er sløjfet som ønsket af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.
Planklagenævnet har endnu ikke taget stilling til grundejerforeningen Hostrup Teglgaards klage vedrørende Skive Kommunes dispensation fra den første lokalplan til opførelse af et stort sommerhus på Ibsenvej.

Læs om sagen her

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).