Kystsikring i millionklassen

8. marts 2020: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand arbejder med planer for en hård kystsikring på skråningen langs Kystvejen, fra svinget ved Teglgaardvej til Rådyrslugten. I alt cirka 1000 meter. Prisen bliver et beløb i millionklassen. Hvis Skive Kommune nikker ja, ligger den endelige beslutning hos de 385 grundejere, der har anparter i kystsikringen.

Læs mere om sagen her

Take-away i en corona-tid

24. marts 2020: Den aktuelle situation omkring corona ændrer manges  planer for øjeblikket. Det gælder også for Toke Jensen, der driver Café & Restaurant Gyldendal. Egentlig skulle startskuddet til den nye sæson lyde i påsken; men nu bliver det med weekend-åbent allerede fra 27. marts, fortæller han. Selve restauranten må han ikke åbne for gæster; men han må lave mad og sælge den som Take Away og To Go. Desuden salg af is.
– Vi laver en mindre del af menukortet, så følg med på Facebook og på vores hjemmeside, siger han med henvisning til www.gyldendalhavncafeogrestaurant.dk

Corona lukker genbrugspladser

13. marts 2020: Risikoen for spredningen af Corona-virus får også praktisk betydning for sommerhusejere ved Hostrup Strand. Affaldsselskabet Nomi4S har nemlig besluttet at lukke genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner. Det betyder, at vi ikke kan køre affald til Kaastrup, Skive og til genbrugspladsen ved Vinderup. Lukningen gælder foreløbig fra fredag den 13. marts til og med den 29. marts. Indsamling af storskrald stopper også fra og med fredag den 13. marts.
Den almindelige indsamling af affald fortsætter dog som hidtil. Det betyder, at mad- og restaffaldsbeholdere, papir- og emballagebeholdere, miljøstationer og genbrugsøer bliver tømt planmæssigt.

Fællesmøde aflyst

13. marts 2020: Fællesmødet lørdag 14. marts mellem repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand er udsat til “corona-frie” tider. De tre foreninger  har tradition for at mødes en gang om året for at drøfte emner og udfordringer af fælles interesser. Hvornår årets møde, hvor der blandt andet den fælles sommerfest 2020 skal drøftes, kan holdes, vides ikke.

Fri bane for vandet

Efter opgravning af bækken strømmer vandet strømmer nu igen ud i fjorden fra den oversvømmede eng ved stranden. Foto: Jens Frede Nielsen

2. marts 2020: Vand, vand og atter vand sætter sit præg på hele landet efter måneders regn og møgvejr. Det gælder i høj grad også ved Hostrup Strand, hvor vandet siden februars storme har stået højt på engen, så blandt andet tværvej og sti til stranden, ved bådophalerpladsen, har stået under vand. Grundejerforeningens ihærdige vejansvarlige, Jens Frede Nielsen, har fået tilladelse af Skive Kommune til at rense bækken op for at lette vandets vej ud i fjorden. Manøvren fik vandet til at synke næsten en meter i Fæbækken!
Samtidig har entreprenør Brian Pedersen travlt med at køre jord på skrænterne med to vogne for at rette op på skaderne efter fjordens gnaven. Jens Frede fik entreprenøren til at lægge det opgravede grus fra bækken rundt om ophalerpladsen, så området dér nu igen ser pænt ud.

Jord og grus fra opgravningen af bækken er blevet brugt til at fylde op ved bådophalerpladsen. Foto: Jens Frede Nielsen

Forslag på vej om forstærket kystsikring

20. februar 2020: Når bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand den 29. maj byder velkommen til årets generalforsamling, håber den at være klar med et forslag om etablering af en hård kystbeskyttelse langs Kystvejen ved Hostrup Strand. Bestyrelsen har allerede sendt en ansøgning til Skive Kommune for at få en afklaring på, om kommunen er indstillet på at godkende en yderligere sikring af strækningen; men den endelige beslutning bliver truffet på generalforsamlingen.

Læs en orientering fra kystbeskyttelseslagets formand her

Nye affalds-tider fra marts

20. februar 2020: Mandag 9. marts sætter affaldsselskabet Nomi4S den nye affaldsordning for Hostrup Strand i gang. I stedet for det gamle stativ med papirsække har alle husstande nu en affaldsbeholder af plastic, og den bliver fra uge 11 tømt året igennem. Den næste ændring kan blive, at vi skal sortere husholdningsaffaldet i to fraktioner: Madaffald og restaffald.

Læs mere om det her

17. februar, efter storm nummer to i februar, var der denne udsigt på Kystvejen: Høj vandstand og skum på både vej og strandeng. Foto: Ingrid M. Schmidt

Fjorden æder igen af skrænterne

11. februar 2020: Blæst og vand slider på kysten ved Hostrup Strand. Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt har taget billederne herunder efter stormen 9. februar. De viser, at vandet står ind over stranden og allerede har skyllet en del af skrænterne væk. På grund af højvandet kan vandet fra Febækken ikke løbe ud i fjorden, og dermed stiger vandstanden også på engarealerne. ”Genvejen” fra Havtjørnevej til Kystvejen står delvist under vand.
DMI melder fortsat om blæsende vejr. Den kraftige og langvarige vind bliver ved med at sende vand ind i Limfjorden. Vandstanden vil komme op på mellem 1.3 og 1.8 m over normalen, og den ventes først at aftage natten til torsdag.

Eftervirkningerne af stormen går ud over skrænterne ved Hostrup Strand. Foto: Jens Frede Nielsen

“Genvejen” er i øjeblikket kun farbar for biler i waders. Foto: Jens Frede Nielsen

Fjorden har taget en pæn bid af skrænterne. Foto: Ingrid M. Schmidt

Der venter kystbeskyttelseslaget en reparationsopgave. Foto: Ingrid M. Schmidt

Vandstanden i fjorden kan komme op på 1,8 meter over normalen. Foto: Jens Frede Nielsen

Sækken bliver til en plastic-beholder

12. februar 2020: Så er de nye “faste” affaldsbeholdere kommet. De står ved indkørslerne til de sommerhuse, der hidtil har haft et affaldsstativ med papirsæk, og venter på at blive kørt ind på grunden. I forbindelse med, at affaldsselskabet Nomi4S skifter beholderne, ændrer de også tidspunkterne for tømning, så der fremover bliver hentet affald ved sommerhuset hele året rundt. Planerne for de centralt placerede undergrundscontainere er foreløbig udskudt.

Tømning hele året rundt – læs her

Sæt krydser i kalenderen nu

Så er der sat dato på en række af årets møder og arrangementer ved Hostrup Strand. Foreløbig gælder det fire krydser i kalenderen. Følg med her på hjemmesiden og få flere informationer om de enkelte arrangementer, efterhånden som datoerne nærmer sig.
2. maj 2020 kl. 14: Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
16. maj kl. 10: Grundejerforeningens fælles arbejdsdag
29. maj kl. 19: Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
23. juni: Sankthansfest ved Hostrup Strand
Inden længe kommer der også en dato for den årlige sommerfest, hvor alle tre grundejerforeninger er involveret.

Veje og stier får en overhaling

2. februar 2020: Vinterens store mængder af nedbør sætter sit præg på veje og stier ved Hostrup Strand, også inden for Hostrup Teglgaards områder. Det skal der gøres noget ved i den kommende tid, og bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at sætte forskellige arbejder i gang. Vejene skal skrabes, og flere stier bliver renoveret. Det gælder blandt andet stien fra Havtjørnevej ned til Kystvejen, den første del af stien fra Revlingebakken ned mod Hedelyngen og stien fra Brombærvej til Blåbærvej.
”Veje og fællesarealer” var blot ét af punkterne på bestyrelsens dagsorden.

Du kan læse hele referatet fra mødet her

Sådan arbejder vi med data

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har formuleret foreningens privatlivspolitik, som det kræves i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Grundejerforeningen håndterer ikke personfølsomme oplysninger.

Læs her, hvordan vi behandler dine data

Hjertestarter i 2’erens madpakkehus

Sådan ser den ud, hjertestarteren.

Vores naboer i “to’eren” – Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard – har anskaffet en hjertestarter.
Den er opsat i “Madpakkehuset” på foreningens legeplads. Beslutningen om at investere i en hjertestarter blev taget på foreningens generalforsamling her i foråret – og bestyrelsen var hurtig på aftrækkeren. Få dage efter var hjertestarteren på plads.

Linket her henviser til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

Hvad, hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er:
Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (“To’eren”)
Grundejerforeningen Hostrup Strand (“Tre’eren”).