Bestyrelsen holder møde

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard holder møde mandag den 26. februar. Foreningens medlemmer er selvfølgelig altid velkomne til at komme med bidrag til dagsordenen. Det kræver bare en mail eller et opkald til et af bestyrelsens medlemmer. Se kontaktoplysninger øverst på hjemmesiden.

a

Sidste frist 1. april

Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er i år planlagt til lørdag den 12. maj. Husk at eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Stoppet af kystdirektoratet

SVAR 28. januar 2018: Til kommentaren “Om igen med skrænterne” har vi modtaget dette svar fra kystbeskyttelseslaget:

Søren Daniel Kristensen – formand for kystbeskyttelseslaget.

Det er med interesse vi har læst Hr. Gøransson’s indlæg og den nedladende kommentar om molbohistorier.
Det vidner tydeligt om manglende indsigt i vores problemstilling mht. kystbeskyttelse ved Hostrup Strand.
Vi har årligt på vores generalforsamling gjort rede for situationen, som det også fremgår af referater fra generalforsamlinger, bragt her på siden.
Vi har forgæves forsøgt i adskillige år at få lov til at lave hård kystsikring, men er hver gang blevet stoppet af  Kystdirektoratet, senest i foråret 2016. Den eneste mulighed har indtil nu været at beskytte og vedligeholde den nuværende kyststrækning med lerholdig jord og sandfodring. Det er naturligvis ikke optimalt, men eneste mulighed for at bibeholde Kystvejen indtil nu!
Imidlertid har regeringen og Folketinget som bekendt vedtaget en ændring af lov om kystsikring, som udvider formålsbestemmelserne i loven. I foråret forventes en yderligere  ændring der lægger ansvaret ud til kommunerne. Vi er meget optimistisk i bestyrelsen mht.  fremtidig hård kystsikring, og vi har en meget positiv dialog med Skive Kommune.
Bestyrelsen vil i den kommende periode komme med et oplæg og foreløbigt budget til fremtidig kystsikring, forhåbentlig til den årlige generalforsamling, fredag den 25. maj 2018.

Kystbeskyttelseslaget for Hostrup Strand
Søren Daniel Kristensen
Formand

Om igen med skrænterne

John A. Gøransson har sendt dette indlæg om skrænterne langs Kystvejen:

KOMMENTAR 15-01-2018: Håber andre læser dette – Men Godt Nytår til alle sommerhusejere i Hostrup.
Har tidligere gjort opmærksom på, at opfyld med jord og ler i specielt udsatte områder lang strandskråningerne ved Kystvejen, Hostrup -ikke er omkostningerne værd –
alt er inden nytår delvist skyllet i fjorden igen.
Vi må ud fra hensyn, omkostninger og almen interesse tænke langsigtet –
så find venligst frem til – med professionel hjælp – hvad der kan og bør gøres i strandskråningen langs Kystvejen, Hostrup.
Molbohistorier hørte vi om i skolen – men i dag ved vi vel alle godt bedre ?!

Sæt krydser i kalenderen

7. januar 2018: Så har vi taget hul på et nyt år, og i hvert fald tre datoer bør have et særligt stort kryds. Lørdag den 12. maj holder vi generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, og lørdag den 2. juni mødes vi til den fælles arbejdsdag. Den 23. juni fejrer vi traditionen tro sankthans, og i år er det en lørdag. Bestyrelsen holder møde igen mandag den 26. februar. Hvis du har noget på hjerte i den forbindelse, så give et af medlemmerne et praj. Kontaktoplysningerne finder du øverst her på hjemmesiden.

Tiltrængt forbedring

John A. Gøransson har sendt dette indlæg om planerne for ophalerpladsen:

KOMMENTAR 01-01-2018: Vi har ikke længere selv båd i sommerhusområdet ….
og kan alligevel ikke være modstander af en forbedret ophalerplads ved det Røde Badehus …. tiltrængt, som vi ser det med sommerhus tæt på .
Måske flere så benytter ophalerpladsen frem for bådsætning i Gyllendal –
et sted, der bestemt også er helt okay.
Fint, at jer i grundejerforeningen har opnået tilskud – tak for det !!

Dette var engang et smukt, 3 meter højt grantræ … Foto: Den bestjålne

Hærværk i have

7. januar 2018: Det var et trist syn, der mødte Ester og Søren Poulsen, da de her efter nytår kom til Hostrup for at nyde naturen og stilheden i nogle dage. Ukendte gerningsmænd har fældet og stjålet en tre meter høj nordmannsgran fra deres have på Brombærvej. Det er sket mellem den 17. december og den 4. januar.  
– Nogen syntes åbenbart, at vores juletræ skulle pynte i deres stue. Det er ærgerligt, for det var ikke meningen, at træet skulle fældes – og da slet ikke af andre end os selv, siger Søren Poulsen.  Han har ikke selv nogen idé om, hvem tyven kan være. Sagen er meldt til politiet. 

Udvidelsen af rampen på bådophalerpladsen skal gøre det nemmere at bakke ned til vandet med båden. Foto: Peter Jessen

Arbejdet går i gang til foråret

22. november 2017: Nu er alle formaliteter på plads for udvidelse af ophalerpladsen ved Hostrup Strand. Jens Frede Nielsener er tovholder for projektet og gennemgik det hele på bestyrelsens møde den 18. november. Kystdirektoratet har givet dispensation til byggeriet, Skive Kommune har nikket ja med en lejeaftale, og Landsbyfonden har bevilget 20.000 kroner til udvidelsen. I grundejerforeningen havde vi budgetteret med, at arbejdet kunne gå i gang i 2017. De penge står ubrugte hen og kan overføres til 2018. Arbejdet med at udvide rampen med halvanden meter beton i bredden kan gå i gang til foråret, når der er lavvande og frostfrit.
Ophalerpladsen var blot ét af punkterne på bestyrelsens seneste møde.

Læs referatet her

Hegn bliver friseret

22. november 2017: Hvert andet år står grundejerforeningen Hostrup Teglgaard for en beskæring af buske og træer langs vejene. Så vi hele tiden er sikre på, at renovationsbilen og andre store køretøjer kan passere. Vi risikerer også, at rabatter og dræn bliver ødelagt, hvis (last)bilerne bliver nødt til at trække ud i siden på grund af strittende grene. Beskæringen vil foregå omkring 1. marts. Udgiften bliver betalt af grundejerforeningens kasse. Maskinen klipper det, der gror og hænger uden for matriklen; men skulle nogen langs ruten ønske at få klippet mere, kan det lade sig gøre for egen regning. Det kræver, at Jens Frede Nielsen får et praj i løbet af vinteren. Mere info her på siden, når tiden nærmer sig.
Beskæringen var ét af emnerne på bestyrelsens seneste møde.

Læs referatet her

Guide til sortering af affald

22. november 2017: Er du ind imellem i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald fra sommerhuset. Så har Nomi4S udarbejdet en guide, der måske kan hjælpe dig på vej. Guiden beskriver kort, hvordan vi kan sortere vort affald og skille os af med det på en korrekt måde. Den indeholder også information om priser, beholdere, adgangskrav og adresser på genbrugspladserne.

Du finder den her 

20.000 kr. på vej til rampen

17. oktober 2017: Landsbyudvalget under Skive Kommune har behandlet grundejerforeningens ansøgning om et tilskud til udvidelse af rampen på ophalerpladsen. Afgørelsen lyder helt kontant, at vi får et tilskud til arbejdet på 20.000 kroner.

Læs artiklen her

 

Hygge og snak ved sommerfesten. Foto: Peter Jessen

Super sommerfest i Hostrup

23. juli 2017: Glade mennesker, herlige unger, fantastisk festvejr, lækre grillpølser og et band i topform. Så har man de væsentligste ingredienser til en god fest, og årets sommerfest ved Hostrup Strand blev da også en  rigtig superfest. Flere end 200 voksne og børn mødte frem for at deltage i løjerne, og der blev talt både tysk og svensk og selvfølgelig en masse dansk. Undervejs blev der brug for både armkræfter og boldøje. Førstnævnte i tovtrækningskonkurrencen, og sidstnævnte i en nervepirrende spændende dåsekastningskonkurrence. På “scenen” spillede Hajses veloplagte band, Wind of Change, medrivende 60’er- og 70’er-musik, og til “ølhuset” – hvor der altså også blev skænket andet ud end øl – var der permanent kø. Øllet var lokalt specialøl fra Geddal Gårdbryggeri, og den gode brygger, Niels Sangill, måtte to gange af sted efter ekstra forsyninger. Over 100 liter øl blev der skænket ud. Festen foregik på Grundejerforening 2’s nye, flotte legeplads. Festen var arrangeret af de tre samarbejdende grundejerforeninger ved Hostrup Strand.

Se billederne fra sommerfesten her   

Dispensation til udvidelse

3. juli 2017: Kystdirektoratet giver Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard dispensation til udvidelse af slæbestedet. Så hvis ikke der indkommer klager over projektet inden for de næste fire uger, kan bestyrelsen gå videre med arbejdet omkring en modernisering af ophalerpladsen.

Læs mere her

Foreningens historie på fem minutter

strandhus_TH19. maj 2015: Cirka en hyldemeter med mapper og papirer, siden grundejerforeningen blev stiftet i 1970, havde efterhånden hobet sig op hos skiftende formænd for foreningen. Nu har bestyrelsen ryddet ud i papirvældet. Tilbage er en håndfuld mapper med de vigtigste og de nyeste dokumenter. Bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen i maj i år, Orla Sidelmann, benyttede oprydningen til at sammenfatte, hvad der har været på tapetet gennem  årene – og hvem der har siddet i bestyrelsen. Det er interessant læsning. Bl.a. kan man udlede, at bestyrelsesarbejde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er et mande-anliggende. Blandt de mange bestyrelsesmedlemmer siden 1970 har kun været fem kvinder …

Interessant læsning her

Ny mailadresse?

Hvis du skifter mailadresse, så husk at sende din nye mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan sende oplysninger og materiale til dig pr. mail. Brug eventuelt kommentarfeltet nederst på nyhedssiden – eller send en mail til hostrupstrandnyt@gmail.com

sp2Hvad gør vi hvornår og hvordan?

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælp-ordningen? Det er nogle af de mange praktiske spørgsmål,  du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”: Grundregler og beslutninger. Find “reglementet” og andre oplysninger om foreningen ved at klikke på “Grundejerforeningen” oppe i topbjælken her på hjemmesiden. Eller: Læs dem her

62 tilmeldt Nabohjælp

14. april 2015: 61 af medlemmerne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har nu tilmeldt sig den nye ordning med Nabohjælp. Dermed er der en god og brugbar telefonliste klar den dag, hvor uheldet er ude, og en sommerhusejer gerne skal have besked hurtigst muligt. Læs mere her

Hjælp med at tælle fuglearter

Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Både i sommerhushaverne og ved kysten. Hostrup Strand Nyts fugleobservatører har gennem årene observeret 98 fuglearter ved Hostrup Strand. Men der er helt sikkert flere. Hvis du har “nye” arter til listen, så send redaktionen en mail.

Se listen over fuglearter ved Hostrup Strand her

Naboerne

nabostjernerGrundejerforeningen Hostrup Teglgaard er en af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vore naboforeninger er: nærmest på os “2’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard (se dens hjemmeside her) og længst fra os “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand (dens hjemmeside er her).