Støver det, kører du for stærkt!

Kører man for stærkt, når det støver? I så fald er farten nok lidt for høj her på Kystvejen …

I et sommerhusområde på Nordfyn har de opsat skilte, hvor der står: “Støver det, kører du for stærkt!”

Måske var det en idé med lignende skiltning ved Hostrup Strand. I hvert fald støver det jævnligt efter bilerne – og hastigheden er et fast tilbagevendende debatemne på generalforsamlingerne i grundejerforeningerne.

Et ønske om en nedsættelse af fartgrænsen fra 30 til 20 km i timen skal vi ikke regne med myndighedernes opbakning til. Det fremgår af en korrespondence, bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har haft med Skive Kommune. Bestyrelsen henvendte sig i efteråret 2009 til kommunen med fartproblematikken og fik at vide, at politiet arbejder på at få lavet ens retningslinier for hele politikredsen – men myndighederne vil fremover ikke arbejde med hastighedsbegrænsninger på under 30 km/t. Derfor får vi ikke noget ud af at søge om en nedsættelse.

Bestyrelsen vil dog fortsat holde øje med problemet, og for at tydeliggøre fartgrænsen  har man rykket et 30 km-skilt på Havtjørnevej frem til nedkørslen til Kystvejen, så ingen bilister kan være i tvivl om hastighedsgrænsen.

Hvis der viser sig behov for yderligere skiltning, skal foreningen selv betale udgiften – men kommunen er gerne behjælpelig  med indkøb og opsætning.