Kategori: Kystsikring


Generalforsamling Kystbeskyttelseslaget – referat

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Fredag den 25. maj kl. 19 i Lem Samlingshus Ved Ingrid M. Schmidt, Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Velkomst: Laugets formand, Søren Daniel Kristensen, bød velkommen til de 11 fremmødte foruden tre repræsentanter for bestyrelsen: Søren Daniel Kristensen (SDK) selv, Svend Vestergaard Jensen (SVJ) og Jens Peder Hedevang (JPH). Søren […]

Læs mere


Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget 2018

Årsberetning for året 2017 ved formand Søren Daniel Kristensen: Årsberetningen for 2017 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2017 i Kystsikringslaget regi. Præsentation af bestyrelsen: Søren Poulsen, Hostrup Teglgaard Svend Blæsbjerg, Hostrup Strand Jens Peter Hedevang, Skive Kommune – Formand Teknik og Miljø i Skive kommune Svend Vestergaard-Jensen, Hostrup Hovedgaard – næstformand for Kystbeskyttelseslaget […]

Læs mere


Referat af årets generalforsamling i kystbeskyttelseslaget

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Fredag den 26. maj. 2017 kl. 19 i Lem Samlingshus Valg af dirigent. Formanden årsberetning Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning Forelæggelse af budget for det efterfølgende år, herunder bestyrelsens forslag til forhøjelse af bidrag Indkommet forslag: ”Det foreslås at udgifterne fordeles over basis anparten, altså den alle betaler […]

Læs mere


Opbakning til bestyrelsen

  29. maj 2017: Der var bred opbakning til bestyrelsen ved den netop overståede generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. 41 var mødt op, og de var enige med bestyrelsen om nødvendigheden af at sætte bidraget op. Alle nikkede også ja til at bestyrelsen kan undersøge muligheden for en ny form for biologisk kystsikring. Ingen stemte […]

Læs mere


Referat fra “kyst-generalforsamling” 2016

Referat fra den ordinær generalforsamling I Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Fredag den 27. maj 2016 kl. 19:00 i Lem Samlingshus Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år. 5. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Svend […]

Læs mere


Referat af generalforsamlingen 2016

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag 21. maj kl. 14 på Rest. Gyldendal Formanden, Ingrid M. Schmidt, bød velkommen til alle 46 fremmødte (27 stemmeberettigede, da hver husstand kun har én stemme), og mødet begyndte med fællessang: Blæsten går frisk. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen, Multebærvej, […]

Læs mere


En ekstra sikring af kysten koster penge

28. marts 2016: Bestyrelsen Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand arbejder på at finde en mere holdbar løsning for kystsikringen end sandfodring. Som formanden Søren Daniel Kristensen udtrykker det: – Vi bruger alle vore penge på sandfodring! Det går an i øjeblikket, hvor laget har nem adgang til billig jord takket være overskydende jord fra Kloakeringsarbejdet ved Hostrup […]

Læs mere


Kystbeskyttelseslag får ny formand

30. maj 2015: Kystbeskyttelseslaget  Hostrup Strand får ny formand. Det blev oplyst ved lagets generalforsamling fredag 29. maj i Lem Forsamlingshus, hvor 25 medlemmer var mødt frem. Søren Vestergaard-Jensen trådte til som formand for godt et år siden ved Niels Jørgen Hyldgaards død. Ved sidste års generalforsamling blev Søren Daniel Kristensen så valgt ind i bestyrelsen, og dermed var […]

Læs mere


120 meter på prøve ved kystsikringen

20. marts 2015: – Det kan virke molboagtigt hele tiden at skulle fylde jord på skrænterne! Ordene er Svend Blæsbjergs. Han sidder i bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Og netop den gentagne påfyldning af jord efter rækken af storme og højvander er baggrunden for, at lagets bestyrelse arbejder med planer om at iværksætte et forsøg […]

Læs mere


Generalforsamling i kystbeskyttelseslaget 2015

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Fredag 29. maj 2015 kl. 19 i Lem Samlingshus  Antal fremmødte: 25 Velkomst ved formand Svend Vestergaard  Dagsorden: Valg af dirigent. Forelæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning Forelæggelse af budget for det efterfølgende år Indkomne forslag – Bestyrelsens forslag til en ny udvidet Kystsikring – Indkomne forslag […]

Læs mere