Kategori: Foreningen


Referat af bestyrelsens møder i 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde 18. januar 2019 kl. 10 Nyt fra formanden Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig: Hvis vi har spørgsmål ang. stier etc. kan vi henvende os til projektleder Anne Navrbjerg, 9915 7721 akna@skivekommune.dk   Økonomi Vi kom ud af 2018 med et underskud på 7.219,34. Det er mindre end forventet/budgetteret, fordi udvidelsen af ophalerpladsen […]

Læs mere


Byråd får kritiske spørgsmål

24. maj 2018: Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på sit seneste møde givet dispensation til opførelse af to store sommerhuse. I forvejen ligger der to, og byggefirmaet Skanlux har planer om op til ti huse med plads til 20+ i hvert hus. Det har givet anledning til protester fra såvel grundejerforeningens Hostrup Teglgaard som en […]

Læs mere


Protest-brev til Skive Kommune

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Att. Skive Byråd                                                                                              […]

Læs mere


Høj sol til arbejdet

29. maj 2017: Solen skinnede fra en skyfri himmel, da 25 arbejdsivrige voksne og et par unge hjælpere lørdag mødte op til grundejerforeningens fælles arbejdsdag, så arbejdsformanden, Jens Frede, var lige ved at komme  bekneb for opgaver. Alle tog fat med godt humør og nød både at få noget fra hånden, og at der var tid […]

Læs mere


Referat fra generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Lørdag den 6. maj 2017 kl. 14 på rest. Gyldendal Fremmødte: 38, heraf stemmeberettigede: 21 Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt bød velkommen med en tak for opbakningen til vort fælles arbejde omkring grundejerforeningen og orienterede kort om eftermiddagens program. Fællessang: Blæsten går frisk Herefter blev generalforsamlingen indledt: Valg […]

Læs mere


Indkaldelse til generalforsamling 2017

Hostrup den 12. april 2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Restaurant Gyldendal Lørdag den 6. maj 2017 kl. 14 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet […]

Læs mere


Buske får nyt liv

22. januar 2017: Vera Nielsen har været i gang med planter og skovl i den lille bevoksning mellem Blåbærvej og legepladsen. I forbindelse med kloakeringen (gen)plantede Skive Vand arealet med forskellige buske mod, at Grundejerforeningen så fremover står for pasningen. En del af planterne gik imidlertid gået ud, fordi arealet i perioder har stået under […]

Læs mere


Babygyngen er ved at mørne i gummiet

21. november 2016: Legepladsinspektør Poul Adamsen fra Dansk Legepladsinspektion har været på besøg ved Hostrup Strand for at se nærmere på legepladsen for Hostrup Teglgaard efter, at den i sommer er blevet renoveret og moderniseret. Det var også Dansk Legepladsinspektion, som rådgav os i forbindelse med moderniseringen af legepladsen. Bestyrelsen satte arbejdet i gang i […]

Læs mere


Referat af generalforsamlingen 2016

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag 21. maj kl. 14 på Rest. Gyldendal Formanden, Ingrid M. Schmidt, bød velkommen til alle 46 fremmødte (27 stemmeberettigede, da hver husstand kun har én stemme), og mødet begyndte med fællessang: Blæsten går frisk. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen, Multebærvej, […]

Læs mere


Opfordring: Hold din hund i snor ved Hostrup Strand

26. april 2016: Langt de fleste hunde er søde og velopdragne; men det kan være angstprovokerende, når en hund uden snor kommer løbende imod én. Og det er ubehageligt, når der pludselig står en fremmed hund inde i ens have. Derfor opfordrer bestyrelserne for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand alle hundeejere til at holde […]

Læs mere