Kategori: Udstykning


Enigt byråd bag ny lokalplan

  28. februar 2019: Det er et enigt byråd, der har nikket ja til Lokalplan nr. 298 og Kommuneplantillæg nr. 23 for området ved Ibsensvej. Dog gik Arne Bisgaard (V) af habilitetsgrunde uden for døren, da sagen blev behandlet. Han ejer området, hvor udstykningen finder sted. Forslaget har været i offentlig høring i otte uger, […]

Læs mere


Politisk enighed om forslag til ny lokalplan

5. november 2018: Alle 27 politikere i Skive Byråd bakker op om et forslag til en ny lokalplan for området omkring Ibsensvej ved Hostrup Strand. Det står fast efter byrådets seneste møde, hvor lokalplanforslaget var på dagsordenen. Hvis forslaget ender med at blive godkendt, bliver det tilladt for grundejerne på en del af udstykningen at […]

Læs mere


Flere kvadratmeter og ny bebyggelsesprocent

5. oktober. 2018: Politikerne i Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal på sit næste møde, tirsdag den 9. oktober, tage stilling til et forslag til en ny lokalplan for sommerhusområdet på Ibsensvej ved Hostrup Strand. Helt i tråd med de dispensationer, Skive Kommune allerede har givet i området, lægger den nye lokalplan op til, at der […]

Læs mere


Hostrup blandt de egnede steder til store sommerhuse

5. september 2018: Skive Kommune har omkring 30 sommerhusområder. De er meget forskellige, men for store grupper af turister er der ikke mange muligheder for at leje sig ind. Det vil byrådet gerne have gjort noget ved, og derfor er jagten gået ind på grunde, der kan egne sig til store udlejningshuse. Forvaltningen for Teknik, Miljø […]

Læs mere


Uenighed hindrer ikke dialog

26. august 2018: Opfattelsen af, hvordan opførelse af en række store sommerhuse til udlejning  på Ibsensvej vil påvirke omgivelserne ved Hostrup Strand, er vidt forskellige alt efter hvilke øjne, der ser; men uenighed forhindrer ikke, at der kan være en dialog på tværs af skel. Det er baggrunden for, at repræsentanter for byggefirmaet Skanlux, bestyrelsen […]

Læs mere


INDKALDELSE

Hostrup den 18. juni 2018 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Lem Samlingshus Fredag 6. juli 2018 kl. 17 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Orientering om planerne for opførelse af store sommerhuse på Ibsensvej og bestyrelsens hidtidige ageren i sagen. Debat og beslutning om foreningens strategi i den fortsatte sag. […]

Læs mere


Byråd får kritiske spørgsmål

24. maj 2018: Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på sit seneste møde givet dispensation til opførelse af to store sommerhuse. I forvejen ligger der to, og byggefirmaet Skanlux har planer om op til ti huse med plads til 20+ i hvert hus. Det har givet anledning til protester fra såvel grundejerforeningens Hostrup Teglgaard som en […]

Læs mere


Protest-brev til Skive Kommune

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Att. Skive Byråd                                                                                              […]

Læs mere