Kategori: Natur


Indsigelse

Til Skive Kommune Natur & Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive                                                                                                                            Den 20. juni 2013 Indsigelse i forbindelse med Forslag til reguleringsprojekt i Febæk Som lodsejer gør Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard hermed indsigelse mod det udsendte forslag til et reguleringsprojekt for Febækken. Grundejerforeningen står som lodsejer og dermed som den primære udgiftstager for den planlagte udskiftning af […]

Læs mere


Havmølle-faren er drevet over

2. juli 2012: Faren for, at der skulle sættes fem-seks store havvindmøller op i Venø Bugt, er drevet over. Energistyrelsen har offentliggjort en rapport med 16 kystnære områder, som anses for at være egnede til opstilling af havvindmøller, og Venø Bugt er ikke blandt de 16. Et flertal i Folketinget indgik tidligere på året en […]

Læs mere


Febækken skal måles op

8. maj 2012: I løbet af maj vil et par medarbejdere fra Skive Kommune skridte Febækken af og foretage en række opmålinger af vandløbet. Det sker i forbindelse med, at kommunen prøver at finde en løsning på det dårlige afløb fra bækken  ud i fjorden. Det handler med et fagudtryk blandt andet om Febækkens vandføringsevne! […]

Læs mere


Forslag om havvindmøller i Venø Bugt

2. maj 2012: Fem-seks havvindmøller kan være på vej i Venø Bugt. I hvert tilfælde ligger der hos Energistyrelsen under Klima- og Miljøministeriet et konkret forslag til opsætning af en vindmøllepark i bugten. Forslaget er aktuelt i forbindelse med det nyligt indgåede Energiforlig mellem Folketingets partier, undtagen Liberal Alliance. Partierne er blandet andet enige om, […]

Læs mere


Fuglene ved Hostrup Strand

August 2014: Fuglelivet er rigt ved Hostrup Strand. Det ved alle, som har sommerhus i området. Men hvor mange arter kan vi egentlig opleve ved Hostrup? Det håber vi på Hostrup Strand Nyt, at du vil være med til at tælle op. Antallet af observerede fuglearter er i øjeblikket på 99. Tre fuglearter repræsenteret på […]

Læs mere


Limfjorden

Vidste du, at: Limfjorden er Danmarks største fjordområde Den samlede vandflade på Limfjorden, Venø Bugt medregnet, er 1500 kvadratkilometer Skal man gå hele fjorden rundt, kommer man til at gå 1000 kilometer. Og så skal man endda gå lige i vandkanten … Limfjorden modtager hvert år 2,7 kubikkilometer ferskvand fra det omgivende land Fjorden tilføres […]

Læs mere


Får og geder omkring os …

10. oktober 2011: Skive Kommune vil gerne have et naturplejeprojekt sat i værk på strandengen mellem Havtjørnevej og Kystvejen ved Hostrup Strand. Naturplejen skal udsatte dyr klare – formentlig en flok får. 7. oktober 2011 blev holdt et møde på strandengen med berørte lodsejere, repræsentanter fra grundejerforeningerne og kommunen – og alle var enige om, at […]

Læs mere


Nye udsigtspunkter

14. februar 2012: Der er mange gode grunde til at glæde sig til sommer ved Hostrup Strand. Én af dem er, at der bliver nye gåtur-muligheder med flotte udsigtspunkter. Bestyrelsen har besluttet at rydde en sti op på det fællesareal, der ligger syd for Teglgaardvej/øst for containerpladsen. Altså lige ved indkørslen til sommerhusområdet. Arealet er i […]

Læs mere