Kategori: Ingen kategori


Borgermøde om brugsens fremtid

April 2019: ”Hvor er Dagli’ Brugsen Lihme om fem år? Skal byen udvikles eller afvikles?” Det er nogle af de spørgsmål, der er på dagsordenen, når bestyrelsen bag Brugsen i Lihme torsdag 25. april holder et borgermøde. Blandt de inviterede er ikke kun Brugsens medlemmer på egnen. Alle interesserede i Lihme og omegn, alle sommerhusejere […]

Læs mere


Nye planer for affaldet

3. april 2019: Affaldsselskabet Nomi4S har trukket Hostrup Strand ud af bunken, når det gælder etablering af miljøstationer med nedgravede beholdere til affald. Også kaldet undergrundscontainere. Så måske kommer vi allerede her i 2019 til at sige farvel til affaldssækken/beholderen på grunden for så i stedet i at skulle bringe affaldsposerne til en container på […]

Læs mere


Gå væk fra bygninger og brændestakke

En del vælger at fejre nytår i sommerhus ved Hostrup Strand. Til dem skal lyde denne opfordring: Vær nu forsigtig ved brug af fyrværkeri, så der ikke sker skade på hverken personer, bygninger eller bevoksning. Her et par vigtige regler: Overhold den sikkerhedsafstand, der står angivet på fyrværkeriet. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 […]

Læs mere


Grundejerforeningens klage over lokalplan

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive                                                                                                                           Herning 11. dec. 2018 På vegne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard fremsendes hermed indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 298, Sommerhusområde ved Ibsenvej, Hostrup Strand. Indsigelse og bemærkninger: Som naboer til udstykningen på Ibsenvej er vi imod gennemførelse af Lokalplan nr. 298, fordi vi frygter for konsekvenserne ved […]

Læs mere


Du kan stadig nå at være med

30. oktober 2018: – Vi blev lidt forsinket i forhold til den oprindelige plan, men nu er vi i gang, lyder det fra skovfoged John Milther fra HedeDanmark.   I praksis betyder det, at hans kollega Allan Krog har taget fat på det forberedende arbejde rundt i sommerhusområdet, og han er begyndt at fælde de træer, […]

Læs mere


Limfjorden kommer tilbage

12. oktober 2018: I løbet af få dage dumper der en besked i mailboksen hos de op mod 60 sommerhusejere ved Hostrup Strand, som har meldt sig til projekt ”Hvor blev Limfjorden af?”. Afsender er skovfoged John Milther fra HedeDanmark: – Vi regner med at gå i gang med fældningen i slutningen af uge 42, […]

Læs mere


Flere kvadratmeter og ny bebyggelsesprocent

5. oktober. 2018: Politikerne i Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg skal på sit næste møde, tirsdag den 9. oktober, tage stilling til et forslag til en ny lokalplan for sommerhusområdet på Ibsensvej ved Hostrup Strand. Helt i tråd med de dispensationer, Skive Kommune allerede har givet i området, lægger den nye lokalplan op til, at der […]

Læs mere


Hostrup blandt de egnede steder til store sommerhuse

5. september 2018: Skive Kommune har omkring 30 sommerhusområder. De er meget forskellige, men for store grupper af turister er der ikke mange muligheder for at leje sig ind. Det vil byrådet gerne have gjort noget ved, og derfor er jagten gået ind på grunde, der kan egne sig til store udlejningshuse. Forvaltningen for Teknik, Miljø […]

Læs mere


Uenighed hindrer ikke dialog

26. august 2018: Opfattelsen af, hvordan opførelse af en række store sommerhuse til udlejning  på Ibsensvej vil påvirke omgivelserne ved Hostrup Strand, er vidt forskellige alt efter hvilke øjne, der ser; men uenighed forhindrer ikke, at der kan være en dialog på tværs af skel. Det er baggrunden for, at repræsentanter for byggefirmaet Skanlux, bestyrelsen […]

Læs mere


Limfjorden kommer tilbage!

18. august 2018: Lørdag den 11. august blev en travl dag for John Milter og Allan Krog fra HedeDanmark. De besøgte rundt regnet 40 sommerhusejere ved Hostrup Strand for at give tilbud på fældning af træer og buskadser. Det sker i forbindelse med et samarbejde med de tre grundejerforeninger i området. Sommerhusejerne havde på forhånd meldt […]

Læs mere