Hilsen til nye medlemmer

Kære xx
Velkommen som sommerhusejer ved Hostrup Strand og som medlem af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Bestyrelsen håber, at I vil finde jer godt til rette i området.

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er én ud af tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Vi omfatter vejene: Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej, Klokkelyngen, Hedelyngen, Revlingebakken og et par sommerhuse på Harevej.

Ifølge Byplanvedtægten for sommerhusområdet er enhver køber af en sommerhusgrund pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.

Det årlige kontingent er på 600 kroner, og pengene bliver fortrinsvist brug til at vedligeholde veje og fællesarealer i området.

I kan læse om foreningen og dens aktiviteter på hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk. På hjemmesiden finder I ud over aktuelt nyt blandt andet foreningens love, foreningens ”reglement”, Byplanvedtægten for området, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Desuden er der et afsnit om Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, som I også er en del af.

Vi kommunikerer fra bestyrelsens side via hjemmesiden og via mail, og derfor er det vigtigt, at vi får besked, hvis I skifter mailadresse. Det samme gælder adresseændringer. Indkaldelse til foreningens generalforsamling og lignende foregår også via mail og hjemmeside, med mindre andet er aftalt med den enkelte ejer.

I foreningens område har vi en frivillig ordning med ”nabohjælp”. Det er en liste med kontaktoplysninger på sommerhusenes ejere, så vi kan give hinanden besked, hvis vi ser noget ”mistænkeligt” i området. Det kan være tegn på indbrud, stormskader etc. Alle lodsejere under grundejerforeningen kan komme med på listen, som er tilgængelig på hjemmesiden. Kun de tilmeldte kan tilgå listen ved hjælp af en kode. Hvis du vil med på listen, kræver det en skriftlig tilkendegivelse via det medsendte tilmeldingsskema.

Vi står selvfølgelig gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål inden for vores område. Bestyrelsens kontaktoplysninger fremgår på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
xx