Ny frist for forslag

6. maj 2019: Der skulle en ekstraordinær generalforsamling til for at få vedtaget tre ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. En vedtægtsændring kræver nemlig, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede, og da det ikke var tilfældet på den ordinære generalforsamling den 4. maj, var det nødvendigt med en ny generalforsamling.
Den blev som varslet afviklet søndag 5. maj. Her var seks parceller repræsenteret, og alle seks stemte for vedtægtsændringerne. Dermed er de vedtaget.
Der er tale om tre ændringer:

  • Fremover skal bestyrelsen indkalde til den ordinære generalforsamling i maj med mindst 3 ugers varsel
  • Fristen for medlemmer til at indsende forslag til generalforsamlingen er nu sat til 14 dage før datoen for generalforsamlingen
  • Bestemmelsen om, at nye medlemmer skal betale 25 kr. ved indmeldelse, falder væk

I praksis betyder de ændrede tidsfrister, at indkaldelsen til generalforsamlingen samtidig bliver en reminder til medlemmerne om, at de stadig kan nå at indsende forslag. Fristen på 14 dage giver stadig bestyrelsen mulighed for at sætte sig ind i de emner, som forslagene handler om.
Bestyrelsens forslag om at sløjfe indmeldelsesgebyret skyldes, at det ikke har nogen kontant funktion. Fra foreningens start blev gebyret givetvis indført for at få oparbejdet en kassebeholdning; men det behov er tiden for længst løbet fra.