Nye tider for affaldet

13. marts 2022: Affaldsselskabet Nomi4S er klar med en plan for den fremtidige sortering af husholdningsaffald fra sommerhusene ved Hostrup Strand. Efter påske går selskabet i gang med at etablere fem ny affaldsstationer i området, hver især med nedgravede containere til henholdsvis papir/pap, plast, glas og metal. Restaffaldet bliver fortsat hentet ved sommerhusene. Det vil også gælde for madaffald, når vi begynder at sortere det fra.

De nye affaldsstationer kommer til at ligge ved Teglgaardvej, Dådyrvej, Øster Hærupvej, Contortavej og Vester Hærupvej. Ved Dådyrvej kommer der på grund af beliggenheden nær legepladsen ud over de fire nævnte containere også én til restaffald. Alle de nødvendige dispensationer fra kystbeskyttelseslinjen er på plads.

For sommerhusejerne under Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard betyder det altså i praksis, at vi fremover kan aflevere det sorterede husholdningsaffald ved Teglgaardvej, hvor de fleste af os kører til og fra området. Pladsen bliver anlagt med fliser rundt om containerne, og der bliver en vigeplads med græsarmeringssten, så vi kan parkere bilen, mens vi læsser af, uden at genere trafikken på vejen.

Arbejdet med at anlægge de fem affaldsstationer ved Hostrup Strand går i gang efter påske, og Nomi4S regner med, at det sammenlagt vil tage tre-fire uger. Stationerne står dermed klar, inden sommersæsonen for alvor går i gang.

Nye spande

Vi får fortsat hentet restaffald og madaffald ved sommerhusene året igennem, efter den samme turnus som nu. Det vil sige 26 tømninger i løbet af året: Hver uge i højsæsonen, hver 14. dag i ydersæsonen og en gang om måneden i november-marts.

Når vi skal i gang med at sortere madaffaldet fra, vil den nuværende spand (190 liter) blive byttet ud med én på 240 liter, med plads til begge typer affald. Det sker dog først efter efterårsferien. Nomi4S udleverer gratis affaldsposer til madaffaldet.

De sommerhusejere, der ikke kan nøjes med en spand på 240 liter, kan lave individuelle aftaler med Nomi4S. Det gælder både størrelsen på spanden/containeren og antal tømninger.

Grundejerforeningen vil i løbet af foråret, sammen med Nomi4S, sørge for at fortælle grundigt om den nye affaldssortering. Både her på hjemmesiden og ved at rundsende diverse informationsmaterialer.

Ordningen med at få hentet storskrald ved sommerhuset fortsætter som hidtil.

Vi kan også fortsat få udleveret en rød kasse til miljøfarligt affald.