Kategori: Historie


Sager og bestyrelser i grundejerforeningen

Koncentrat af generalforsamlingerne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard siden foreningens stiftelse i 1970 2016: Ordinær generalforsamling 21. maj 2016 på Restaurant Gyldendal. Emner: Etablering af foreløbig to bump skal nedbringe hastigheden på Havtjørnevej. Renovering af foreningens legeplads med bl.a. faldunderlag og nyt klatretårn – etableres i forbindelse med den fælles arbejdsdag. Orientering om det gode samarbejde […]

Læs mere


På jagt efter ”gemt og glemt” ved Hostrup Strand

10. april 2013: Arkæologer følger i maskinernes spor, når arbejdet med at kloakere ved Hostrup Strand går i gang. Området ved Hostrup Strand og op mod Lem har været beboet af mennesker helt tilbage til oldtiden, så arkæologerne er spændt på, hvad der dukker op af jorden. –      Det er en slags skattejagt. Finder vi […]

Læs mere


Fakta om kystsikringen

Arbejdet indledt: Oktober 2004 Indvielse: 20. august 2005 Pris: 2.640.000 kroner plus moms (3.300.000 kroner incl. moms). Finansiering: 386 grundejere fra tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand betalte tilsammen 75 procent af anlægssummen. Spøttrup Kommune betalte 25 procent svarende til 660.000 kroner plus moms. Udgiftsfordeling på grundejerne: Alle 386 grundejere betalte et grundbidrag på 4400 kroner […]

Læs mere


Teglværkslandet

Limfjords-landet var teglværkernes land i gamle dage. Den lerholdige jord kombineret med den lette adgang til søtransport gav god grobund for teglindustrien, og da den var på sit højeste var der op imod 400 teglværker ved Limfjorden. En del af dem lå her ved den vestlige del af fjorden – og alene på de få […]

Læs mere


Hostrups historie

Det begyndte med en jagthytte Teglværkslandet Hostrup melder storm Historiske billeder Den nye kystsikring

Læs mere


Hostrups dåbsattest

Brøndum-sten kalder geologerne en type sten, som forekommer flere steder ved Hostrup Strand. Ved grundejerforeningens badebro finder vi en hel samling af de kæmpestore sten, som strandgæster benytter til at sidde på og børn til at lege og tegne på med kridtsten. Faktisk er de 22 millioner år gamle sten “Hostrup Strands dåbsattest”. Det er nemlig […]

Læs mere