Nye planer for affaldet

Sådan ser det underjordiske affaldsanlæg ud ved Vile Vestermark. Snart skal også affaldet ved Hostrup Strand under jorden. Foto: Peter Jessen

3. april 2019: Affaldsselskabet Nomi4S har trukket Hostrup Strand ud af bunken, når det gælder etablering af miljøstationer med nedgravede beholdere til affald. Også kaldet undergrundscontainere. Så måske kommer vi allerede her i 2019 til at sige farvel til affaldssækken/beholderen på grunden for så i stedet i at skulle bringe affaldsposerne til en container på Havtjørnevej eller Teglgaardvej.

Undergrundscontainerne har været på vej siden 2013 efter, at Skive Byråd traf en principbeslutning om, at de skal etableres i alle kommunens sommerhusområder. Det er siden sket i 18 sommerhusområder, blandt andet i Vadum og Aalbæk.

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaards bestyrelse er i dialog med Nomi4S omkring etableringen, og sidste nyt er, at selskabet er gået i gang med at søge de nødvendige tilladelser hos forskellige myndigheder. Den første instans, Skive Kommune, har nikket ja. Næste instans er Kystdirektoratet.

Planen er, at der skal anlægges en stor station for affald på Teglgaardvej, der hvor de tre grønne affaldscontainere står i dag. Her skal der så graves syv beholdere ned: Tre til dagrenovation, 1 til plast/metal, 1 til papir, 1 til pap og 1 til glas. Desuden skal der være en station med én nedgravet container til husholdningsaffald ”inde” i sommerhusområdet. Det kunne være på Havtjørnevej, ”nabo” til pumpestationen.

Hvis undergrundscontainerne bliver en realitet, betyder det, at Nomi4S ikke længere henter husholdningsaffald på den enkelte matrikel. Det skal den enkelte sommerhusejer selv bringe ned til undergrundsstationen. Til gengæld bliver det lettere at komme af med plast, metal og pap, og vi slipper for, at renovationsbilen skal køre ind på de mindre sommerhusveje.

Der er lagt op til ændringer på affaldsområder, uanset om undergrundscontainerne bliver indført eller ej. For Nomi4S forventer, at den nuværende sækkeordning under alle omstændigheder bliver helt udfaset i sommerhusområderne fra efteråret 2019 og erstattet af faste beholdere.

Derefter er det planen at ændre ordningen, så de nuværende 26 tømninger bliver fordelt ud over hele året. Selvfølgelig med hovedvægt på sommermånederne, men også med tømninger hen over vinteren. Sandsynligvis med én tømning pr. måned. Til gengæld bliver vintertømningspladserne, som den på Teglgaardvej, nedlagt.

Bestyrelsen i Hostrup Teglgaard har hele tiden bakket om op en løsning med undergrundscontainere, og holdningen hos skiftende generalforsamlinger har også været positiv.

Blandt fordelene er:

  • at renovationsbilen ikke længere skal ind på sommerhusvejene
  • en velindrettet affaldsstation
  • en større affaldskapacitet
  • ingen overfyldte containere på Teglgaardvej
  • ingen lugtgener på sommerhusgrunden
  • færre problemer med ræve
  • bedre sortering
  • ingen krav til placering af affaldsbeholder på grunden

Ulempen er selvfølgelig, at afstanden til undergrundscontainerne er længere end ud til indkørslen; men de bliver placeret på steder, hvor vi naturligt kommer forbi, når vi kører/går/cykler ud af området, og erfaringen i andre sommerhusområder er, at man hurtigt vænner sig til at tage posen med. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *