Mundtlig beretning

16. juli 2020: Formandens mundtlige beretning ved generalforsamlingen 19. juli 2020 i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard:

 

Mundtlig beretning for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaards virke i 2019
Aflægges ved foreningens generalforsamling søndag den 19. juli kl. 10

Præsentation af bestyrelsen:
Søren Poulsen, næstformand
Henning Quist Nielsen, kasserer
Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
Christina Fiig
og Ingrid M. Schmidt, formand

Bestyrelsens beretning for foreningens virke i 2019 kommer ad hele tre omgange i år. Først rundsendte vi den skriftlige beretning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Nu gælder det så den mundtlige beretning med en opdatering for nogle af punkterne suppleret med lidt om, hvad bestyrelsen aktuelt arbejder med. Også den bliver udsendt skriftlig, så vi kan nøjes med en kort fremlæggelse ved selve generalforsamlingen.
Indholdet kan deles i tre afsnit: Før, under og ”efter” corona.

Før corona:

 • Ny affaldsordning ved Hostrup Strand: På matriklen har affaldsselskabet Nomi4S skiftet den gamle affaldsbeholder skiftet ud med en ny: En plastikbeholder på 190 liter, der bliver tømt året rundt. Alt efter årstid en gang om ugen, hver 14. dag eller en gang om måneden. Det ser ud til, at ordningen med de nye beholdere virker til alles tilfredshed. I hvert fald har hverken Nomi4S eller bestyrelsen fået klager.
  Med de nye beholdere er containerne til husholdningsaffald ved Teglgaardvej fjernet. De er overflødige, når vi får hentet affald på matriklen året rundt. Her står nu kun to ”bobler”: Én til papir og én til glas. Desværre dumper nogle stadig deres husholdnings- og andet affald på pladsen. Vi håber, at det holder op efterhånden, som folk finder ud af, at containerne er fjernet permanent.
  Projektet omkring undergrundscontainere ligger p.t. stille. Nomi4S har søgt Kystdirektoratet om dispensation/tilladelse til at placere containerne på pladsen ved Teglgaardvej, foreløbig uden at få svar. Det er fortsat holdningen hos både bestyrelsen og Nomi4S, at undergrundscontainerne vil være en god løsning for området. Blandt andet, fordi vi så slipper for at få den tunge renovationsbil ind i området om vinteren, hvor de våde veje er udsatte.
 • Ibsenvej: Byggeriet af store sommerhuse på den nye udstykning på Ibsenvej fortsætter. Alt imens vores klagesag over dispensationen til opførelse af ét af de første store udlejningshuse stadig ligger i en bunke hos Planklagenævnet i Nævnenes Hus i Viborg. Her har klagesagen nu rundet de to år. Seneste melding er, at ”Klagen er under behandling. Klagen er blevet tildelt en sagsbehandler, og sagsbehandlingen er påbegyndt.” Nævnet har tidligere oplyst, at man forventer at kunne færdigbehandle sagen i 2020! Så vi afventer fortsat.

Under corona:

 • Corona-nedlukningen har selvfølgelig også sat sit præg på bestyrelsens arbejde:
  * Vores sædvanlige mødevirksomhed har været indstillet; men heldigvis er vi vant til at arbejde godt sammen via mail og telefon, så arbejdet bliver gjort.
  * Det samme gælder samarbejdet med de to andre grundejerforeninger og kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand: Det årlige fællesmøde i marts for de fire bestyrelser blev aflyst; men vi er i god kontakt. Senest omkring den forestående udrulning af fibernet i området.
  * Den ordinære generalforsamling blev udskudt og ender nu med at blive afviklet lidt utraditionelt ved et udendørs arrangement. Det er ikke optimalt, og det bliver næppe lige så hyggeligt, som når vi mødes på Gyldendal; men fra bestyrelsens side vil vi gerne have formalia bragt i orden, så vi ved, at vi har medlemmernes opbakning til vores arbejde og de projekter, vi sætter i gang hen over året.
  * Den fælles arbejdsdag blev aflyst. Den springer vi simpelthen over i år. Nogle af opgaverne bliver løst løbende ved frivillig hjælp.
  * Sankthansbålet blev aflyst, og dermed også muligheden for at komme af med det grønne affald i ”hullet”. Beslutningen og beskeden kom tidligt ud, og den blev heldigvis respekteret af alle, så vi ikke står med en (stor) bunke grene, som vi ikke har tilladelse til at brænde af.
  * Og endelig er den fælles sommerfest ved Hostrup Strand aflyst.
  Så alt i alt går vi i år glip af mange fælles oplevelser ved Hostrup Strand. Lad os håbe, at vi kan tage revanche i 2021.

”Efter” corona:

 • Aktuelle projekter: Bestyrelsen har ikke planlagt store enkelt-projekter i år; men mange bække små gør som bekendt alligevel en store å. Stierne er et aktiv for vores område, og i år har vi blandt andet ”tørlagt” den resterende del af stien mellem Revlingebakken og Klokkelyngen. Stien blev i foråret skrabet og forsynet med grus. Også stien mellem Havtjørnevej og Kystvejen er gjort gangbar.
  Borde og bænke ved ophalerpladsen og shelterpladsen er blevet sprøjtet med eddike mod algevækst, og én af bænkene ved Kystvejen er blevet forsynet med nyt træværk.
 • Køb & Salg: Ejendomsmæglerne melder et øget salg af sommerhuse i år. Det mærker vi også ved Hostrup Strand, hvor en række sommerhuse har fået nye ejere. Det er glædeligt at se. Velkommen til jer alle. Vi håber, at I falder godt til.
 • Fibernet: Sommerens helt store nyhed er energiselskabet Norlys’s beslutning om at rulle fibernet ud ved Hostrup Strand. Udrulningen sker allerede i august-september, og projektet adskiller sig fra andre ved, at Norlys gør arbejdet for egen regning og risiko. Der er altså ikke krav om forhåndsbinding. Det står den enkelte sommerhusejer helt frit at tilmelde sig eller ej, og da der er tale om et såkaldt ”åbent net” bliver det også muligt at vælge mellem forskellige udbydere af internettjenester og tv. Vi vil løbende orientere om projektet på hjemmesiden.

 

Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen.
Tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde.
Og tak til alle, der giver et nap med på forskellig måde. Ingen nævnt, ingen glemt.

 

PS:

 • Husk – det er venligt
  … ikke at starte motorsaven eller plæneklipperen før kl. 9, at holde en middagspause fra 12 til 14 og at køre maskinparken i garage kl. 18! Håndværkere er selvfølgelig en undtagelse.
  … ikke at køre på knallerter og mountainbikes på stierne. Eller ride til hest. Stierne er beregnet på gående trafik.
  …at holde hunden i snor, når I bevæger jer uden for matriklen. Det er de færreste af os, der kan være sikre på, at vores firbenede ven altid holder sig ved siden af os.
  … ikke at genere naboerne med afbrænding af haveaffald. I Skive Kommune er det forbudt at brænde haveaffald af i et sommerhusområde. Kør affaldet til Kaastrup, Skive eller Vinderup.
 • Husk at give enten kassereren eller formanden besked, når I skifter mailadresse eller får nyt telefonnummer. Så vores informationer og indkaldelser når frem til de rette.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *