Badebroernes bagland protesterer mod besparelse

11. februar 2013: Bølgerne gik højt, da badebroernes fremtid forleden var på dagsordenen.

Et flertal i Skive Byråd har pålagt politikerne i teknik- og miljøudvalget, at de skal spare 300.000 kroner på driften af badebroer. Det er en halvering af budgettet. Skive Kommune driver i dag tolv badebroer rundt ved Sallings kyster i samarbejde med grundejerforeninger, borgerforeninger og lignende.

Det var baggrunden for, at repræsentanter for de tolv badebroers ”bagland” torsdag den 7. februar var inviteret til et møde om den fremtidige drift af broerne. Mange var mødt op i den gamle byrådssal. Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard var repræsenteret ved Niels Jørgen Hyldgaard og Ingrid M. Schmidt.

Spareplanerne har været kendt gennem et par år. Hidtil er det dog lykkedes teknik- og miljøudvalget at finde pengene, men nu går den ikke længere, forklarede Anders Bøge (SF), der er formand for udvalget. Han deltog i mødet sammen med sine to udvalgskolleger, Jens Peder Hedegaard (V) og Dorthe Dalsgaard (V), og de kom virkelig til at stå for skud i den næsten to timer lange debat.

Kent Alex Larsen, der er teamleder for Landskab og grønne Områder i Skive Kommune lagde tallene på bordet. Det koster rundt regnet 425.000 kroner om året at sætte badebroerne op og tage dem ned. Dertil kommer udgifterne til reparationer og udskiftning af ødelagte dele. Så de 300.000 kroner, der er tilbage på budgettet, rækker ikke til driften af alle tolv badebroer.

Flere muligheder har været nævnt omkring besparelserne. For eksempel at droppe det kommunale tilskud til halvdelen af broerne og så fordele pengene blandt de resterende.

På baggrund af de kontante fakta blev debatten sluppet løs, og bordet rundt tog mange ordet. Alle med en stærk kritik af Skive Byråd for besparelsen.

Det er ganske enkelt et tåbeligt sted at spare, sagde Alex Lind, der driver en café ved Knud Strand, hvor badebroen er med til at trække turister og gæster til. Han regnede på den omsætning, som 3000 sommerhusejere og turister giver Skive Kommune: – Besparelsen er fjendsk over for de, der prøver at skaffe omsætning til området, lød hans kritik.

Og den blev bakket op af repræsentanter fra blandt andre Thise Borgerforening, Eskov Strandpark, Junget Strand, Ålbæk Strand, Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og flere turistforeninger.

De mange talere gav udtryk for, at de har svært ved at se argumentet for en besparelse på 300.000 kroner på badebroer, når Skive Kommune samtidig har vedtaget en meget ambitiøs vækstplan for udvikling og turisme langs Sallings kyster. Med en sådan besparelse lever Skive Kommune ikke op til sine visioner på turistområdet, lød kritikken.

Det er en om’er, som Søren Vester fra Thise Borgerforening udtrykte det: – Broer er med til at give oplevelser.  Vi skal se mulighederne i dem. Skive Kommune kunne for eksempel markedsføre sig som ”broernes land” og udvikle så mange forskellige broer som muligt. Det her er visionsløst!

Alle bordet rundt nikkede, også politikerne!

Anders Bøge: – Det kan vi ikke være uenige om, men flertallet i Skive Byråd mener noget andet. De fastholder besparelsen på de 300.000 kr. Så jeg har brug for inspiration til, hvad vi kan byde ind med af nye vinkler for at få det her løst.

Nogen løsning kom der ikke på mødet; men de fremmødte blev enige om at indkalde til et nyt møde med politikerne i Skive Byråd og én repræsentant for hver af de tolv badebroer. Andre udvalg end teknik- og miljø har en interesse i badebroerne. Blandt dem kultur- og fritidsudvalget og udvalget for turisme, erhverv, klima og energi.

Mødet vil blive indkaldt hurtigst muligt, da badesæsonen snart står for døren.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *