Sommerhuse til salg Takt & tone Hostrups historie Fotogalleri Støver det, kører du for stærkt! Pas på stråtage og brændestakke Redegørelse fra kystbeskyttelseslaget To omgange for en ændring
Learn More

""

Sommerhuse til salg...

Hvilke sommerhuse ved Hostrup Strand er til salg hos...

Takt & tone

Takt & tone...

Vis hensyn Tag hensyn til dine naboer og andre ved ikke at...

Hostrups historie

Hostrups historie...

Det begyndte med en jagthytte Teglværkslandet Hostrup...

Støver det, kører du for stærkt!

Støver det, kører du ...

Kører man for stærkt, når det støver? I så fald er...

Pas på stråtage og br...

Overhold sikkerhedsreglerne, når du fyrer skyts af...

Redegørelse fra kystbe...

Redegørelse for forholdene vedr. Hostrup Strand og...

To omgange for en ændr...

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter...

Referat af bestyrelsesm...

Referat bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard...

Archive for januar, 2013

Mange spørgsmål trænger sig på

23. januar 2013: Forberedelserne til en kloakering ved Hostrup Strand er i fuld gang, og går det som planlagt, vil de første gravemaskiner rulle ind i området om få måneder. Men inden da skal mange praktiske spørgsmål afklares, og der skal laves mere detaljeret tidsplan. Skive Vand ønsker...

Skive Vand undersøger jordbunden

20. januar 2013: I løbet af januar/februar bliver der lavet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene ved Hostrup Strand. Undersøgelserne er en del af forberedelserne til første del af en kloakering ved Hostrup Strand, fortæller ingeniør ved Skive vand, Erik Hansen. Undersøgelserne...

Møde om badebroernes fremtid

Møde om badebroernes fremtid 17. januar 2013: Skive Kommune har sendt indbydelser ud til et møde om den fremtidige drift af badebroer. Skive Kommune er involveret i driften af tolv badebroer spredt rundt ved Sallings kyster, og det er repræsentanter for de berørte grundejerforeninger og borgergrupper, der har modtaget...

Skrivebordsarbejdet skrider frem

13. januar 2013: Arbejdet med at få udbudsmaterialet for kloakeringen ved Hostrup Strand gjort klar skrider godt frem. Det fortæller Erik Hansen, der er ingeniør ved Skive Vand. Han mangler stadig en del arbejde ved skrivebordet, men i bedste fald regner Skive Vand med at være klar til en...