Møde om badebroernes fremtid

17. januar 2013: Skive Kommune har sendt indbydelser ud til et møde om den fremtidige drift af badebroer. Skive Kommune er involveret i driften af tolv badebroer spredt rundt ved Sallings kyster, og det er repræsentanter for de berørte grundejerforeninger og borgergrupper, der har modtaget invitationen.

Mødet finder sted den 7. februar.

Baggrunden for mødet er en politisk beslutning om at halvere kommunens udgifter til badebroer fra 600.000 kroner til 300.000 kroner. Dén besparelse har været undervejs i flere år, men usikkerhed omkring, hvordan de resterende penge skal bruges, har trukket sagen i langdrag.

Tidligere har det været fremme, at kommunen helt ville droppe tilskud til de badebroer, der kun bliver brugt af de lokale beboere/sommerhusgæster. Så de 300.000 kroner skulle fordeles mellem de broer, der har turistmæssig betydning eller trækker folk fra et stort opland. Dermed burde vores badebro ikke være i ”farezonen”; men det vil mødet formentlig afklare.

I dag er fordelingen mellem Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og Skive Kommune den, at foreningen betaler 12.000 kr. årligt til driften.

Dagsordenen for mødet har tre punkter:
1. Velkomst
2. Belysning af den udfordring vi står overfor
3. Hvordan kommer vi videre, hvilke løsningsmodeller kan vi tage i anvendelse.

De badebroer, der bliver drevet i samarbejde med Skive Kommune ligger ved:
Lyby Strand, Sundsøre, Eskov Strandpark, Junget Strand, Færkerodde på Fur, Glyngøre, Harrevig, Ny Mølle, Knud Strand, Vadum Strand, Ålbæk Strand og Hostrup Teglgaard.

Repræsentanter for bestyrelsen for Hostrup Teglgaard deltager selvfølgelig i mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *