Arbejdet går i gang i 2013

1. november 2012: Der står endnu ingen startdato i kalenderen hos Skive vand, når det gælder første etape af kloakeringen ved Hostrup Strand.

Det fremgik, da repræsentanter for de tre grundejerforeninger – Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Strand (3’eren) – torsdag den 1. november holdt et møde med Skive Vand i skikkelse af ingeniør Erik Hansen.

De tre foreninger var repræsenteret ved Jens Frede Nielsen (1), Claus Bjerre (2) og Martin Arbjerg (3) foruden Ingrid M. Schmidt (Hostrup Strand Nyt).

Det ligger fast, at første etape af kloakeringen omfatter sommerhusene på Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej.

Det ligger også fast, at arbejdet får i gang i 2013, men ikke hvornår. Skive Vand regner med at være klar til at sende opgaven i licitation i december eller januar. Dermed kan arbejdet gå i gang sidst på vinteren eller først på foråret.

Erik Hansen regner med, at arbejdet sammenlagt vil tage tre-fire måneder, men af hensyn til ferieperioderne bliver det nødvendigt at splitte arbejdet op i flere omgange. Derfor kan vi nå helt ind i 2014, før de sidste rør er lagt ned. Og først når det er sket, bliver sommerhusene koblet på nettet.

Når kloaknettet er etableret, får grundejerne en frist på tre måneder til at få gjort tilslutningen klar på egen grund.

I løbet af oktober har en landmåler været rundt i området for at måle op. Det arbejde munder blandt andet ud i tegning for hver matrikel, hvoraf det fremgår, hvor Skive vand foreslår skelbrønden placeret. Den tegning bliver sendt ud til grundejeren.

Tegningen er et skrivebordsarbejde, som Erik Hansen udtrykker det. Det kan meget vel være, at grundejeren af forskellige – praktiske – ønsker skelbrønden placeret et andet sted. Det kræver normalt blot en snak mellem grundejer og Skive Vand. Eneste krav er normalt, at skelbrønden bliver placeret ca. 1 meter fra vejskel.

Resten af arbejdet på den enkelte grund er et spørgsmål mellem grundejeren og den kloakmester, der skal udføre arbejdet.

I den forbindelse har bestyrelsen for Hostrup Teglgaard drøftet muligheden for at vi som foreningen indhenter tilbud hos et par kloakmestre. For eksempel hos den entreprenør, der får arbejdet for Skive Vand og hos et eller to firmaer mere. For på den måde at sikre os en god pris på arbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *