Kystsikring med forhindringer

20. august 2005 blev der flaget for den nye kystsikring ved Hostrup Strand. (Foto: Peter Jessen)

Lørdag 20. august 2005 var der fest ved Hostrup Strand. Et par hundrede lodsejere og andre interesserede var mødt op ved legepladsen ved Kystvejen for at indvi den nye kystsikring med taler, musik, kajakroning og festligt samvær.

Projektet havde været mange år undervejs. Det havde været vedtaget, lagt i mølpose og taget fem igen, men endelig i slutningen af 2004 gik arbejdet i gang. Fra Norge blev en skibsladning granitblokke fragtet til Struer Havn med skib og herfra med lastbiler til Hostrup Strand, og de store maskiner fra VG Entreprenører i Lemvig gik i gang med de første arbejder på kysten.

Det var endt med et projekt, bestående af to gange to bølgebrydere, placeret parallelt med kysten nogle meter ude i vandet. Mellem de to gange to bølgebrydere af store blokke skulle placeres et depot af reserveblokke til efterfølgende udbedring af bølgebryderne, hvis det blev nødvendigt. Depotet kom til at virke som en ekstra bølgebryder, sådan at kyststrækningen mellem Hjortestien og Harevej blev sikret med fem bølgebrydere . Kysten bag blokkende og videre østpå hen imod Fæbækken blev sikret med fiberdug og store sted, ligesom kysten bag blokkene skulle fodres med sand, pumpet ind ude fra bunden af Venø Bugt.

Orkanen der åd Kystvejen

Et efter Hostrup-forhold kæmpeprojekt, som i januar 2005 blev forsinket af en orkan og højvande, som åd store dele af Kystvejen. Nogle steder var der blot en halv meter tilbage af vejen. Hvis vandet var brudt igennem, ville det være nået ind til de bagvedliggende sommerhuse. Skaderne fra orkanen viste, at en sikring af kysten var påkrævet.

I de følgende måneder blev vejen genopbygget, og arbejdet med kystsikringen fortsatte foråret og sommeren igennem. I juli kom den længe ventede sandpumper og begyndte indpumpningen af sand til kysten. Det var et arbejde, som blev fulgt af mange interesserede inde på land.

Sideløbende med kystsikringsprojektet arbejdede et kystforskønnesesudvalg med en forskønnelse af området i form af blandt andet trætrapper ned til stranden, borde og bænke, parkeringspladser og tilplantning. Med støtte fra EU investerede Spøttrup Kommune i en ny, stor, handicapvenlig badebro ved Grundejerforeningen Hostrup Teglgaards bådophalerplads.

Lodsejerne betaler

20. august 2005 skinnede solen fra en skyfri sensommerhimmel, da den nye kystsikring omsider kunne indvies.

Anlægget har kostet 3,3 millioner kroner incl. moms. Af dette beløb betalte kommunen 25 procent og står altså som medejer af anlægget. Resten af pengene er betalt af de 386 lodsejere, som skønnes at have gavn af kystsikringen. Størst indskud har de lodsejere betalt, som har huse, der er direkte truet af fjorden.

Inden projektet gik i gang var oprettet et laug – Kystbeskyttelseslauget Hostrup Strand – som skal stå for driften og vedligeholdelsen af kystsikringen. Medlemmerne, det vil sige de førnævnte lodsejere og nu Skive Kommune, betaler til arbejdet i form af et årligt bidrag, som trækkes via ejendomsskatten. Laugets budget dækker blandt andet et beløb til en årlig sandfodring på cirka 3000 kubikmeter sand.

Borgmester Peder Christensen fra det daværende Spøttrup Kommune klipper snoren til den nye kystsikring. (Foto: Peter Jessen)