Det hele begyndte med en jagthytte …

Huset her var det allerførste sommerhus ved Hostrup Strand. Det blev bygget i 1930'erne som jagthytte for ejeren, gdr. Ingvard Ladefoged. (Foto: Peter Jessen)

Af Peter Jessen 

Hostrups sommerhus-historie begynder i 1930’erne.
Da byggede gårdejer Ingvard Ladefoged, som havde gård på Øster Hærup Strandvej og jord ned til Venø Bugt, en jagthytte til sig selv nede ved stranden.
Huset ligger der endnu. Det er det stråtækte hus, der ligger lige bag grundejerforening 2’s legeplads.
Jagthytten blev hurtigt et populært udflugtssted for gårdejerens jægervenner og bekendte blandt det bedre borgerskab i Skive. De holdt af at komme ud og nyde naturen og stilheden ved vandet og spurgte, om de kunne låne huset.
Det førte til, at Ingvard Ladefoged lod opføre endnu tre huse ved stranden – Sikavej 1 og Hjortestien 3 og 5.
Dermed var grundstenen til sommerhusområdet ved Hostrup Strand lagt

Det enkle liv

I de følgende år spirede sommerhustanken i Danmark, og det satte gang i udstykningerne af sommerhusgrunde.
Målt efter nutidens priser på sommerhusgrunde kan prisen på en grund dengang lyde rørende billig. Sidst i 1950’erne kunne en ubebygget sommerhusgrund erhverves for 1500 kroner, og en grund med hus kunne fås for 3250 kroner. Men så var det heller ikke stort, og el og rindende vand måtte man tænke sig til. Vand kunne hentes i spande i en brønd ved stranden.
Husene fik først lagt el og vand ind i løbet af 1960’erne, og det var også i den periode, det for alvor begyndte at tage fart med danskernes sommerhuskøb.
Inden Ingvard Ladefoged byggede sin jagthytte, lå det meste af det kuperede område ved Hostrup Strand hen med lyng, græsmark, skov og krat. Der var enkelte huse langs med kysten – blandt andet Marens Hus, som langt senere er revet ned og erstattet af et nyt, moderne sommerhus helt ud til vandet lige ved Kystvejen.
I baglandet lå flere småejendomme, som typisk var ejet af fiskere eller teglværksarbejdere, som supplerede indtægterne med lidt husdyrhold.

Fire teglværker

Limfjordsområdet var kendt for sine mange teglværker. Der er kendskab til omkring 400 teglværker ved fjorden, og Salling tegnede sig for sin del. På strækningen fra Hostrup Hovedgaard til havnen ved Gyldendal har der ligget hele fire teglværker, af hvilke tre i nogle år var i drift samtidig.
Et af teglværkerne lå i området i hjørnet af Teglgårdvej og Kystvejen og kom til at lægge jord til den første udstykning i den østlige del af området og navn til grundejerforening 1 – Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.
Teglværkerne ved Hostrup Strand er i sig selv et stykke historie. Det første af dem, ved Hostrup Hovedgaard, blev etableret så tidligt som omkring 1780, og det sidste teglværk, som også var det største, lukkede og slukkede så sent som i 1971 ved Gyldendal.
Langs hele stranden finder man stadig spor af teglværksproduktionen i form af kasserede teglsten eller stykker af tegl, som fra teglværket i Gyldendal blot smed i vandet eller ved stranden. Strøm og bølger fordelte dem så langs hele stranden.
Et af husene ved Kystvejen, nemlig det lille, gule hus med det røde bliktag – Wesths hus – er faktisk bygget af teglsten, som blev samlet op på stranden. Huset blev opført i 1950’erne af den daværende forstander for Optagelseshjemmet Bustrup, Hans Rømer Westh, og er stadig i familiens eje.

Teltpladsen

Inden vi fortsætter med udstykningen fra Hostrup Teglgaard, skal vi lige dvæle ved det grønne areal, hvor grundejerforening 2 har legeplads. Her var der nemlig i nogle år en primitiv teltplads, som blev drevet af FDM. Den blev lukket i 1953, da FDM åbnede en ny, større campingplads i Glyngøre.
På hjørnet af Sikavej og Kystvejen lå dengang også en lille købmandsbod og en iskiosk med Rønbjerg Is.
På den anden side Kystvejen, helt ned til stranden ligger et lille, rødt træhus. Det er et badehus, som Ingvard Ladefoged lod bygge til sin unge plejedatter, Eva, så hun havde et sted at klæde om under badeturen.
Sammen med sin mand, Arne Poulsen, overtog Eva i øvrigt senere gården på Øster Hærup Strandvej og drev den videre. Det var også her, de åbnede en lille købmandsbutik med forsyninger til sommerhusfolket.

Kapløbet

I 1960’erne og 1970’erne kom der for alvor fart i sommerhusudstykningerne over hele landet. Velstanden havde bidt sig fast, og danskerne ville ud på landet, når de havde fri.
Blandt dem, som udnyttede den nye dille til nogle hurtige fortjenester, var den kendte entreprenør Thorkild Kristensen. Han købte det meste af  jorden fra Hostrup Teglgaard og lavede her det første sommerhusområde i den østlige del af området ved Hostrup Strand. Det var omkring 1970, og salget af grundene foregik ved, at Thorkild Kristensen kom med en campingvogn og stillede den op ved den nye udstykning som et mobilt salgskontor. Herefter kunne interesserede købere komme og bese grundene, udvælge sig dén, de ønskede at købe, og gå hen til Thorkild Kristensen i campingvognen og klare det med papirerne.
Der var stort rykind og et veritabelt kapløb om at komme først hen og sikre sig de bedste grunde.
Området lå i øvrigt ubevokset og ubeskyttet hen, så nybyggerne fik hurtigt lært at synge med på ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Der ventede dem et stort arbejde med at få plantet til med træer og andet, som ad åre kunne give læ. Men som enhver kan forvisse sig om ved et besøg i Hostrup, var det alle anstrengelser værd.

Hjælp os

Så meget om Hostrups sommerhushistorie nu.
Hvis nogen kan fortælle mere, så kontakt redaktionen af Hostrup Strand Nyt. Det samme gælder, hvis du ligger inde med billeder, som kan være med til at fortælle om udviklingen og sommerhuslivet ved Hostrup Strand.
Vi vil meget gerne låne dem og tage kopier til hjemmesiden. Du får dem selvfølgelig igen.
Slå på tråden, eller send en mail f.eks. via kommentarfeltet under artiklen her.

Kilder:
Byarkivar Niels Mortensen: “I sommerhus i slutningen af 50’erne” – en artikel i “Skive-egnens jul 2005!
Lokalhistorisk Arkiv i Balling

Se også det lokalhistoriske billedgalleri fra Hostrup Strand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *