Anpartshaverne afgør sagen

8. marts 2020: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand arbejder ihærdigt på at have et forslag om etablering af en hård kystsikring klar til lagets generalforsamling den 29. maj. Via Skive Kommune er der allerede sendt en ansøgning, som nu ligger til vurdering i Limfjordsrådets sekretariat, som rådgiver kommunerne i spørgsmål omkring kystsikring.

Skive Kommunes holdning er vigtig, fordi kommunen ejer en fjerdedel af anparterne i kystbeskyttelseslaget og dermed står for 25 procent af udgifterne kystbeskyttelsen. Resten fordeles mellem 385 grundejere ved Hostrup Strand efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til grundenes placering i forhold til stranden.

Konkret går ansøgningen på at lave en hård kystsikring på skråningen langs Kystvejen, fra svinget ved Teglgaardvej til Rådyrslugten. I alt cirka 1000 meter. Prisen bliver et beløb i millionklassen.

Lagets næstformand, Svend Vestergaard-Jensen, understreger i en artikel i Skive Folkeblad den 29. februar, at den endelige beslutning ligger hos generalforsamlingen. Han håber på et flertal og peger på, at det aktuelt vil være muligt at opnå et billigt lån.

Alternativet til den faste kystsikring er fortsat sandfodring; men det er skruen uden ende, som Svend Vestergaard-Jensen formulerer det: – Vi putter sandsynligvis igen 5000 kubikmeter jord på i år. På et tidspunkt har vi ikke mere jord tilbage i depotet, siger han til avisen med tanke på, at det så bliver nødvendigt at hente jord, måske langvejs fra, med de udgifter, det indebærer.

Kystbeskyttelseslaget ønsker en såkaldt hård kystsikring for at sikre skrænterne ind imod Kystvejen. Foto: Ingrid M. Scmidt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *