Politisk enighed om forslag til ny lokalplan

Den kommende lokalplan vil bane vej for en stribe store udlejningssommerhuse ved Hostrup Strand.

5. november 2018: Alle 27 politikere i Skive Byråd bakker op om et forslag til en ny lokalplan for området omkring Ibsensvej ved Hostrup Strand. Det står fast efter byrådets seneste møde, hvor lokalplanforslaget var på dagsordenen. Hvis forslaget ender med at blive godkendt, bliver det tilladt for grundejerne på en del af udstykningen at bygge sommerhuse på op til 375 kvadratmeter, det vil sige sommerhuse med over 20 sengepladser.

Ifølge Skive Folkeblad har SF med Anders Bøge i spidsen dog taget forbehold. Det skyldes, at partiet har stillet spørgsmål til erhvervsminister Rasmus Jarlov om det, der kan ligne erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse. Sommerhusloven siger, at husets ejer skal være den primære bruger af et sommerhus. Der ligger i øjeblikket et par prøvesager hos Erhvervsstyrelsen.

– SF har fået oplyst, at Erhvervsstyrelsen har indskærpet, at udlejning af sommerhuse ikke må have erhvervsmæssig karakter. Vi ved godt, at massiv udlejning af sommerhuse ikke er et Skive-fænomen – det foregår over hele landet. Vi støtter, at vi sender dette forslag til høring, og så må vi se, hvad der kommer af indsigelser, siger Anders Bøge (SF) til avisen.

Høring i otte uger

Høringen kommer til at vare i otte uger, hvor bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Strand har besluttet at indsende et svar i tråd med den kritik, foreningen tidligere har givet udtryk for i forbindelse med kommunens dispensationer i forhold til den gamle lokalplan. Den nye lokalplan får nr. 298 og skal erstatte den nuværende lokalplan nr. 214.

Lokalplanen omfatter et område på ca. 10 hektar, som er og fortsat skal være delt op i fire delområder. Tre med sommerhuse og et fjerde med grønne friarealer. Delområde 1, hvor de store sommerhuse kan ligge, er dog nu udvidet til at omfatte cirka halvdelen af det areal, der må bebygges. En afgørende forskel i forhold til den gamle lokalplan er, at der her er tale om en bebyggelsesprocent på op til 15 procent, mod nu 10.

Delområde 1 omfatter cirka tre hektar og ligger længst mod øst på udstykningen. Her er der i forslaget til en ny lokalplan afsat 13 byggegrunde på mindst 1600 kvadratmeter, og lokalplanen giver mulighed for sommerhuse på op til 375 kvadratmeter. Mod syd, altså ind mod naboerne på Blåbærvej, skal bygningerne holdes mindst 15 meter fra skel, for – som det hedder i forslaget – ”at skabe en mere glidende overgang til det eksisterende sommerhusområde”.

Det samme – altså de 15 meter til skel – gælder for Delområde 2, som nu omfatter fem grunde med skel til sommerhuse på Brombærvej og Blåbærvej. De fem grunde udstykkes med en størrelse på mindst 1900 kvadratmeter, og her må husene højst være 150 kvadratmeter.

Delområde 3 omfatter 15 grunde på mindst 1500 kvadratmeter. Også her må boligarealet højst udgøre 150 kvadratmeter.

Grønne åndehuller

De grønne friarealer ligger primært langs Febækken og i en kile ned gennem udstykningen. Det er fortsat ”et mål med lokalplanen at skabe et fritidsområde, hvor bebyggelsen placeres på naturgrunde”.

I forslaget til ny lokalplan bliver det også slået fast, at sommerhusene skal ”have karakter af fritidshuse og ikke parcelhuse/helårshuse”. Tagfladerne må kun opføres med sort tagpap på lister eller med beplantede tage; men ellers står bygherrerne ret frit, når det gælder valg af materialer. Dog må der ikke bygges bjælkehuse eller bygninger med rundtømmerbeklædning.

I Delområde 1 må der foretages terrænregulering på +/-0,75 m. Inden for Delområderne 2 og. 3: +/-0,5 m

Forvaltningen har understreget over for politikerne, at udstykningen på Ibsensvej falder ind under Sommerhusloven, hvor erhvervsmæssig udlejning ikke er tilladt: ”En sommerhusejer kan udleje 1-2 af sine sommerhuse, som ejeren også selv benytter, uden at dette anses for at være erhvervsmæssig udlejning. Der er dog krav om, at ejeren er den primære bruger af sommerhuset, og at udlejning af huset sker som et supplement, når ejeren ikke selv benytter huset”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *