Rotter holdt fest i ly af vintermørket

28. juni 2016: Knud Mose fik sig et chok, da han i foråret genåbnede sit sommerhus på Enebærvej. Rotter havde sneget sig ind i ly af vintermørket, og de havde fuldt ud nydt stilheden og de gode lokaliteter:
– Jeg har aldrig set noget lignende. Det var så ulækkert. Der lå rottelort i 15 centimeters højde i nogle af hjørnerne, fortæller Knud Mose blandt andet om rotternes hærgen. – De har været mange, og de har både haft besøg og holdt gæstebud.

Rotte-mumiet her fandt Knud Mose bag køkkenskabet.

Rotte-mumien her fandt Knud Mose bag køkkenskabet.

Kommunens rottefænger blev tilkaldt, og seks smækfælder blev sat ud i et sindrigt system; men dem undgik de firebenede gæster behændigt.
Heller ikke en specialudviklet LEGO-fælde gav resultat; men efter en omfattende jagt blev deres rede fundet i et hulrum under køkkenvasken/
underskabet. Reden var godt fyldt op med plastic, papir, et helt viskestykke og andet byggemateriale fra huset. Her fandt Knud Mose også én af gæsterne, død og mumificeret.

Op gennem wc’et

Rotterne kom ind i huset via toiletkummen, altså gennem kloaksystemet. Vandlåsen var løbet tør, og dermed havde de fri adgang til badeværelset.
Hvordan de er kommet ind i selv kloaksystemet er dog stadig en gåde, og den bliver næppe løst. Ingeniør ved Skive Vand, Erik Hansen, finder det usandsynligt, at der er rotter i det nye kloaksystem. De bør ikke kunne passere pumpestationerne; men en garanti kan han ikke give.
– Rotter kan komme ind via åbninger på størrelse med en finger. Så det gælder om at få dækslerne lagt ordentligt på og ellers have et tæt system, som han siger.

Vandlås uden vand

Det er vigtigt, at vandlåsen står med vand, fordi den fungerer som rottespærre. En vandlås kan løbe tør ved almindelig fordampning. Hvis huset i længere tid står uden opsyn er et godt fif at sænke en pose vand ned i toiletkummen, så vandet i kummen ikke kan fordampe.
Vandlåsen kan også løbe tør ved undertryk i kloakken. Det kan afhjælpes ved montering af en vacuum-ventil eller via en tagudluftning. Hvordan, det kan gøres, afhænger af installationen.

Rottespærre

Man kan også etablere en rottespærre i skelbrønden, for at forhindre eventuelle rotter i at bevæge sig fra selve kloaksystemet ind i røret på grunden. Rottespærren er forholdsvis nem at montere, men den kræver vedligehold og skal tilses to gange om året.
Jens Frede Nielsen fra grundejerforeningens bestyrelse har undersøgt, hvad det vil koste at få sådan en spærre etableret, og entreprenør Brian Pedersen tilbyder at gøre det for 2350 kroner plus moms pr. brønd.

Ro på …

Erik Hansen maner dog til besindighed. Rotteinvasionen i huset på Enebærvej var voldsom; men foreløbig er der ikke meldt om invasive rotter andre steder ved Hostrup. Så i første omgang er hans god råd, at man som sommerhusejer holder øje med vandlåsen, så den ikke løber tør.
Knud Mose har for længst ryddet op, gjort rent og fået retableret soklen under køkkenskabet:
– Men jeg kunne godt have været den oplevelse foruden, konstaterer han.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *