Udvalg arbejder med forslag om lokalplan

11. maj 2015: Skal vi have lavet en lokalplan for sommerhusområdet Hostrup Strand? Spørgsmålet er rejst efter, at grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard forleden holdt generalforsamling.

Generalforsamlingen blev præsenteret for et forslag fra nogle medlemmer om, at grundejerforeningen skal tage kontakt til Skive Kommune “med henblik på opstart af proces for udarbejdelse af lokalplan for hele grundejerforeningens område”. 

Hostrup Strand som sådan er ikke omfattet af en lokalplan. Enkelte nye udstykninger er, og for Hostrup Teglgaard gælder der en byplanvedtægt.

Når spørgsmålet om en lokalplan kom op skyldes det en aktuel byggesag i 2’erens område.

Generalforsamlingen for Hostrup Hovedgaard vedtog, at der skal arbejdes videre med forslaget, og der blev nedsat et udvalg.

Samtidig var der på generalforsamlingen enighed om, at det ville være bedst, hvis alle tre grundejerforeninger i området er enige og i fællesskab går videre med spørgsmålet.

Og derfor har vi nu både i Hostrup Teglgaard og Hostrup Strand fået en henvendelse fra Hostrup Hovedgaard, hvor vi bliver bedt om at tage stilling til, om vi vil være med i en henvendelse til Skive Kommune.

I bestyrelsen prøver vi nu at indhente oplysninger om lokalplaner, deres tilblivelse og betydning, og vi vil orientere om spørgsmålet på generalforsamlingen.

I mellemtiden kan du via linket herunder læse den byplanvedtægt, der allerede gælder for fores område.

Byplanvedtægten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *