Nye tider for affaldet ved Hostrup Strand

Nomi 4S har blandt andet etableret de nye affaldscontainere ved indkørslen til sommerhusområdet Vile Vestergaard i det vestlige Salling. Her står containerne i to rækker: De to store til husholdningsaffald er placeret nærmest vejen og bagved containerne til papir, glas og metal. Til højre er der bygget et lille skur med plads til en bænk. Foto: Nomi 4S

Nomi 4S har blandt andet etableret de nye affaldscontainere ved indkørslen til sommerhusområdet Vile Vestergaard i det vestlige Salling. Her står containerne i to rækker: De to store til husholdningsaffald er placeret nærmest vejen og bagved containerne til papir, glas og metal. Til højre er der bygget et lille skur med plads til en bænk. Foto: Nomi 4S

8. april 2015: Affaldet fra sommerhusområderne i Skive Kommune skal ned i jorden. Fremover bliver affaldsstativet ved det enkelte sommerhus erstattet af centralt placerede affaldsstationer med undergrundscontainere, hvor vi hver især skal bringe vort affald hen. Og affaldsselskabet Nomi 4S er nu begyndt at planlægge, hvad der skal ske i Hostrup-området.

De tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand bliver hørt omkring placeringen af de nye affaldsstationer, og repræsentanter for bestyrelserne har været til møde med divisionschef Gitte Bak fra Nomi 4S, og her blev der kigget på kort og snakket trafikmønster. Nomi 4S er klar til at etablere miljøstationerne i løbet af efteråret.

Efterfølgende har vi holdt bestyrelsesmøde i Hostrup Teglgaard for at komme med en indstilling for vores område.

30 kvadratmeter til affaldet

Nomi 4S regner med én container til husholdningsaffald pr. 40-50 husstande. Dertil kommer containere til papir, glas og metal. Det handler om at finde plads til de nye affaldsstationer der, hvor vi typisk kører ud af området.

Meningen med de nye centrale affaldscontainere er blandt andet at aflaste sommerhusvejene for kørsel med den tunge renovationsbil. Desuden ser Nomi 4S helst, at stationerne placeres enten på kommunalt ejet jord eller på jord, der tilhører grundejerforeningen. Og så skal der selvfølgelig være plads til, at lastbilen kan komme til og fra stedet, når containerne skal tømmes.

Inden mødet havde Gitte Bak gjort sig nogle tanker om mulige placeringer. Typisk ved indfaldsvejene til området og langs Kystvejen. En affaldsstation kommer til at fylde cirka 30 kvadratmeter, og der skal være plads til et vigespor, hvor folk kan køre ind, når de skal af med affald. Om containerne kommer til at stå på én eller flere rækker afhænger af forholdene på stedet.

De steder foreslår bestyrelsen

For Hostrup Teglgaards vedkommende har vi fra bestyrelsens side meddelt Nomi 4S, at vi finder det naturligt med en affaldsstation, hvor vi kører ud/ind af området ved Teglgårdvej. Det skal være en fuldt udbygget med station med mindst to undergrundscontainere til husholdningsaffald foruden containere til glas, papir og metal.

Desuden foreslår vi i bestyrelsen én container til husholdningsaffald placeret på fællesarealet i svinget på Havtjørnevej, før Febækken. Det gør vi ud fra et nærhedsprincip. Med de nye undergrundscontainere skal vi bogstaveligt talt hver især finde helt nye veje for at komme af med affaldet, og vi forestiller os, at mange vil tage en pose med, når de går en tur, og en container på Havtjørnevej være derfor være i gåafstand fra en del sommerhuse. Ud over ”vore egne” også fra Ildervej og den nye udstykning.

På samme måde drøfter bestyrelserne for Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand nu placeringsmuligheder i deres områder, og så afgør Nomi 4S i sidste ende, hvordan landkortet for de nye affaldsstationer kommer til at se ud.

På Ulstedvej på Fur står de fem containere på rad og række. Foran ses det stenbelagte vigespor. Foto: Nomi 4S

På Ulstedvej på Fur står de fem containere på rad og række. Foran ses det stenbelagte vigespor. Foto: Nomi 4S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *