Indkaldelse til generalforsamlingen 2015

Hostrup den 12. april 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Restaurant Gyldendal Lørdag den 16. maj 2015 kl. 14

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2015, fastsættelse af kontingent og ajourføring af foreningens vedtægter.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen – vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det: Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej Orla Sidelmann, Havtjørnevej

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej Dorthe Larsen, Tyttebærvej

9. Valg af to revisorer. Nuværende: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

10. Eventuelt.

Med venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen

 

NB: Denne indkaldelse er samtidig indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling fredag den 29. maj kl. 18.15 i Lem Samlingshus i forbindelse med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Eventuel aflysning vil fremgå af foreningens hjemmeside www.hostrupteglgaard.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *