Optagelse af ny udstykning afventer salg af grunde

23. marts 2014: Der kan sagtens blive aktuelt, men ikke nu. Det er beslutningen efter, at bestyrelsen har overvejet og drøftet en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning af sommerhusgrunde på Ibsensvej om muligheden for at medlemskab af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

I bestyrelsen har vi rådført os med Jens Balling, der er Skive Kommunes mand, når det gælder grundejerforeninger.

Ifølge Lokalplan nr. 214 for den nye udstykning skal der oprettes en grundejerforening senest, når halvdelen af grundene inden for lokalområdet er udstykket og solgt. Og de kommende grundejerne har medlemspligt.

Der kan være gode grunde til optage de nye grundejere i Hostrup Teglgaard. Vi får en del fælles interesser.

Men Jens Balling anbefaler, at vi som forening venter med at foretage os noget, til der er solgt i hvert fald 10-15 grunde på Ibsensvej. Grundejerforeningen risikerer ellers at få udgifter, der ikke står mål med et enkelt eller to kontingenter.

Vi følger anbefalingen og gør ikke mere ved sagen nu.

test

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *