Sommerhuse til salg Takt & tone Hostrups historie Fotogalleri Støver det, kører du for stærkt! Pas på stråtage og brændestakke Redegørelse fra kystbeskyttelseslaget To omgange for en ændring
Learn More

""

Sommerhuse til salg...

Hvilke sommerhuse ved Hostrup Strand er til salg hos...

Takt & tone

Takt & tone...

Vis hensyn Tag hensyn til dine naboer og andre ved ikke at...

Hostrups historie

Hostrups historie...

Det begyndte med en jagthytte Teglværkslandet Hostrup...

Støver det, kører du for stærkt!

Støver det, kører du ...

Kører man for stærkt, når det støver? I så fald er...

Pas på stråtage og br...

Overhold sikkerhedsreglerne, når du fyrer skyts af...

Redegørelse fra kystbe...

Redegørelse for forholdene vedr. Hostrup Strand og...

To omgange for en ændr...

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter...

Referat af bestyrelsesm...

Referat bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard...

Archive for marts 23rd, 2014

Referat af bestyrelsesmøder i 2014

Lørdag 20. september 2014 kl. 10 hos Jens Frede Nielsen Til stede: Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen, Orla Sidelmann og Ingrid M. Schmidt Dagsorden: 1. Økonomi 2. Status på Kloakering 3. Veje og fællesarealer, herunder: – Legepladsen – Forsegling af støv...

Sten og græs skal spærre for gennemkørsel

23. marts 2014: Smutvejen mellem Havtjørnevej og Agertoften over den nye udstykning via Ibsensvej bliver lukket. Helt som aftalt før arbejdet med kloakeringen begyndte. Tidligere på året fik grundejerforeningens bestyrelse en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning om...

Optagelse af ny udstykning afventer salg af grunde

23. marts 2014: Der kan sagtens blive aktuelt, men ikke nu. Det er beslutningen efter, at bestyrelsen har overvejet og drøftet en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning af sommerhusgrunde på Ibsensvej om muligheden for at medlemskab af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. I...