Sommerhuse til salg Takt & tone Hostrups historie Fotogalleri Støver det, kører du for stærkt! To omgange for en ændring Referat af bestyrelsesmøder i 2022 Nye tider for affaldet
Learn More

""

Sommerhuse til salg...

Hvilke sommerhuse ved Hostrup Strand er til salg hos...

Takt & tone

Takt & tone...

Vis hensyn Tag hensyn til dine naboer og andre ved ikke at...

Hostrups historie

Hostrups historie...

Det begyndte med en jagthytte Teglværkslandet Hostrup...

Støver det, kører du for stærkt!

Støver det, kører du ...

Kører man for stærkt, når det støver? I så fald er...

To omgange for en ændr...

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter...

Referat af bestyrelsesm...

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde GF Hostrup...

Nye tider for affaldet...

13. marts 2022: Affaldsselskabet Nomi4S er klar med en plan...

Hold bjørnekloen nede...

14. juli 2021: Skive Kommune går nu målrettet til kamp...

Archive for februar, 2014

Niels Jørgen Hyldgaard er død

Niels Jørgen Hyldgaard. 25. februar 2014: Vores formand, Niels Jørgen Hyldgaard, Herning, er afgået ved døden på Anker Fjord Hospice efter længere tids svigtende helbred. Niels Jørgen Hyldgaard har været formand for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 16 år. Sammen med hustruen...

Skals-firma skal udskifte rørbroer

1. marts 2014: Skive Kommunes miljøafdeling er i fuld gang med at forberede udskiftningen af de to rørbroer over Febækken på henholdsvis Havtjørnevej og Kystvejen. Det fortæller Michael Gramkow, biolog i Teknisk Forvaltning i Skive Kommune. Selve arbejdet er lagt i hænderne på Sloth’s...

Nye medlemmer og permanent stikvej?

14. februar 2014: Grundejerforeningens bestyrelse har fået en mundtlig henvendelse fra ejeren af den nye udstykning af sommerhusgrunde øst for Febækken. Henvendelsen består af to spørgsmål: Hvordan vil vi i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard stille os til en anmodning fra de kommende...

Ny i bestyrelsen for kystsikringslaget

Jens Peder Hedevang. 23. februar 2014: Nyt medlem af bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand har fået et nyt medlem. Det er Skive Kommune, der skifter sin repræsentant ud. Senest har Anders Bøge (SF) haft plads i bestyrelsen i sin egenskab af...

Møde om jorddynger

Bestyrelsen for kystsikringslaget holdt lørdag 22. februar årets første møde. Det blev indledt på stranden, hvor skaderne fra orkanen “Bodils” rasen blev besigtiget. På billedet er det Jens Peder Hedevang, Svend Vestergaard og Karl Hansen. Billedet er taget af Ingrid M. Schmidt,...

Bestyrelsesmøder i grundejerforeningen i 2014

Møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard tirsdag den 11. februar 2014 Til stede: Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt. Afbud fra Niels Jørgen Hyldgaard. Dagsorden: Kloakering – 1. og 2. etape Veje og fællesarealer Anmodning fra...