Niels Jørgen Hyldgaard er død

Niels Jørgen Hyldgaard.

Niels Jørgen Hyldgaard.

25. februar 2014: Vores formand, Niels Jørgen Hyldgaard, Herning, er afgået ved døden på Anker Fjord Hospice efter længere tids svigtende helbred.
Niels Jørgen Hyldgaard har været formand for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 16 år. Sammen med hustruen Birthe havde han netop købt sommerhus på Enebærvej 3, da han på den første generalforsamling blev valgt som suppleant i 1995. Tre år senere blev han valgt ind i bestyrelsen og påtog sig straks formandsposten. Sidste år blev han tillige formand for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand.
Niels Jørgen Hyldgaard har gennem årene gjort en stor indsats for vores sommerhusområde og var med sin jovialitet og sit lune sind stærkt medvirkende til at skabe det sammenhold, som i dag kendetegner området. Han satte stor pris på arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen og elskede at komme til Hostrup.
Vi vil savne ham iblandt os. Æret være hans minde.