Sommerhuse til salg Takt & tone Hostrups historie Fotogalleri Støver det, kører du for stærkt! Pas på stråtage og brændestakke Redegørelse fra kystbeskyttelseslaget To omgange for en ændring
Learn More

""

Sommerhuse til salg...

Hvilke sommerhuse ved Hostrup Strand er til salg hos...

Takt & tone

Takt & tone...

Vis hensyn Tag hensyn til dine naboer og andre ved ikke at...

Hostrups historie

Hostrups historie...

Det begyndte med en jagthytte Teglværkslandet Hostrup...

Støver det, kører du for stærkt!

Støver det, kører du ...

Kører man for stærkt, når det støver? I så fald er...

Pas på stråtage og br...

Overhold sikkerhedsreglerne, når du fyrer skyts af...

Redegørelse fra kystbe...

Redegørelse for forholdene vedr. Hostrup Strand og...

To omgange for en ændr...

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter...

Referat af bestyrelsesm...

Referat bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard...

Archive for marts, 2014

Økonomisk materiale til generalforsamling 2014

Årsregnskab 2013 Årsafslutning 2013 Budgtforslag...

Indkaldelse til generalforsamling 17. maj 2014

Hostrup den 27. marts 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard Restaurant Gyldendal Lørdag den 17. maj 2014 kl. 14 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1     Valg af dirigent 2     Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det...

Referat fra møde med Skive Vand om kloakering

Referat af møde mellem Skive Vand og repræsentanter for tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.30 Til stede: For Skive Vand: Ingeniør Erik Hansen For 3’eren (Hostrup Strand): Martin Arberg For 2’eren (Hostrup Hovedgaard): Kenn Andersen, Claus Bjerre og...

Datoerne klar for næste etape af kloakeringen

28. marts 2014: Nu er det lige op over med Etape II af kloakeringsprojektet ved Hostrup Strand. Der står klart efter, at repræsentanter for de tre grundejerforeninger i området forleden holdt møde med Skive Vand. Formålet med mødet var en orientering om Etape 2 og 3 af kloakeringsprojektet og...

Overskudsjord skal sikre kysten

Overskudsjord fra 1. etape af kloakeringen ved Hostrup Strand. (Foto: Ingrid M. Schmidt) 25. marts 2015: Repræsentanter for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand og Skive Vand er på vej med en løsning for, hvad der skal ske med den overskudsjord fra kloakeringen, som ligger i depot på marken...

Referat af bestyrelsesmøder i 2014

Lørdag 20. september 2014 kl. 10 hos Jens Frede Nielsen Til stede: Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen, Orla Sidelmann og Ingrid M. Schmidt Dagsorden: 1. Økonomi 2. Status på Kloakering 3. Veje og fællesarealer, herunder: – Legepladsen – Forsegling af støv...

Sten og græs skal spærre for gennemkørsel

23. marts 2014: Smutvejen mellem Havtjørnevej og Agertoften over den nye udstykning via Ibsensvej bliver lukket. Helt som aftalt før arbejdet med kloakeringen begyndte. Tidligere på året fik grundejerforeningens bestyrelse en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning om...

Optagelse af ny udstykning afventer salg af grunde

23. marts 2014: Der kan sagtens blive aktuelt, men ikke nu. Det er beslutningen efter, at bestyrelsen har overvejet og drøftet en mundtlig forespørgsel fra ejeren af den nye udstykning af sommerhusgrunde på Ibsensvej om muligheden for at medlemskab af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. I...

Ny forpagter på Restaurant Gyldendal

15. marts 2014: Så er sommerens is og måltider på Restaurant Gyldendal reddet. – Det er lykkedes os at finde en meget lovende forpagter, fortæller formanden for anpartsselskabet bag restauranten, Bent Jensen. Den nye forpagter hedder Laila Andersen, og med hende får restauranten en...

Rabatterne lader vente på sig

12. marts 2014: Det er endnu uvist, hvornår Vils Entreprenørforretning er klar til at ”aflevere” Etape 1 af kloakeringen ved Hostrup Strand. Det afhænger af vejr og vind, og dermed kan Skive Vand heller ikke sætte en dato for, hvornår sommerhusejerne må begynde at slutte deres huse til...