Møde om jorddynger

Bestyrelsen for kystsikringslaget holdt lørdag 22. februar årets første møde. Det blev indledt på stranden, hvor skaderne fra orkanen "Bodils" rasen blev besigtiget. På billedet er det Jens Peder Hedevang, Svend Vestergaard og Karl Hansen. Billedet er taget af Ingrid M. Schmidt, som mødte frem som suppleant for formanden, Niels Jørgen Hyldgaard.

Bestyrelsen for kystsikringslaget holdt lørdag 22. februar årets første møde. Det blev indledt på stranden, hvor skaderne fra orkanen “Bodils” rasen blev besigtiget. På billedet er det Jens Peder Hedevang, Svend Vestergaard og Karl Hansen. Billedet er taget af Ingrid M. Schmidt, som mødte frem som suppleant for formanden, Niels Jørgen Hyldgaard.

23. februar 2014: Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand holdt lørdag den 22. februar et møde med Erik Hansen fra Skive Vand for at få afklaret, hvem der gør hvad i forhold til den overskudsjord fra kloakeringen, der ligger på en oplagsplads op til Teglgaardvej. Kystsikringslaget er interesseret i at aftage omkring 3000 tons af jorden i forbindelse med reparationer af skrænten langs Kystvejen. Stormen Bodil gjorde en del skade på kystsikringen, og det er oplagt at bruge noget af overskudsjorden til opfyldning. På billedet ses Svend Vestergaard og Karl Jensen, samt det nye medlem af lagets bestyrelse, Jens Peter Hedevang, under besigtigelse af skaderne. I mødet deltog desuden den tidligere formand for laget, Jens Chr. Olesen og Ingrid M. Schmidt. Sidstnævnte som stedfortræder for Niels Jørgen Hyldgaard. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *