God debat på generalforsamlingen

Lone Molbech spurgte om mulighederne for en forstærkning af kystsikringen for at modstå fremtidige storme. (Foto: Peter Jessen)

11. maj 2012: De gentagne voldsomme storme, der gør alvorlige indhug i kysten ved Hostrup Strand, var omdrejningspunktet, da Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand holdt generalforsamling fredag aften, den 11. maj 2012 i lem Samlingshus. Både i formandens beretning for 2011 og i de efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

I alt 37 var mødt op for at deltage i generalforsamlingen, der blev gennemført på en times tid under kyndig ledelse af dirigenten, Vagn Lykke; men undervejs nåede forsamlingen at drøfte en del spørgsmål.

Flere spurgte til mulighederne for en forstærkning og/eller udbygning af kystsikringen, og bestyrelsen lovede at drøfte spørgsmålet og tage en snak med Kystdirektoratet om mulighederne.

Men, som lagets formand, Jens Chr. Olesen, understregede flere gange under mødet: Det er vanskeligt at få lov til en udbygning af anlægget, det vil være dyrt – og det kan blive svært at skaffe flertal for det blandt medlemmerne.

Niels Jørgen Hyldgaard, der repræsenterer grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i lagets bestyrelse, blev genvalgt med Ingrid M. Schmidt som stedfortræder.

Der følger snarest et referat af generalforsamlingen her på siden. Den skriftlige beretning, regnskab og budget, som blev godkendt af forsamlingen, kan du allerede læse andetsteds på siden.

Formand for Kystbeskyttelseslaget Jens Chr. Olesen aflagde bestyrelsens beretning, flankeret af t.v. dirigenten Vagn Lykke, og hil højre bestyrelsesmedlemmerne Anders Bøge, Karl Jensen, Svend Blæsbjerg og Niels Jørgen Hyldgaard. (Foto: Peter Jessen)

37 lodsejere var mødt frem til årets generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget. (Foto: Peter Jessen)

Per Raun advarede mod "en betonløsning", selv om det måske vil være den eneste helt effektive kystbeskyttelse. Han foretrækker, at vi fortsætter med at sandfodre og reparere, når fjorden æder af kysten. (Foto: Peter Jessen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *