Reparationer efter storme vil koste et års kontingent

Skaderne efter foreløbig tre vinterstorme i 2011-2012 er, som det ses, ret omfattende. (Foto: Jens Chr. Olesen)

a

a

a

aa

aaaa

8. januar 2012: Reparationerne af skråningerne langs Kystvejen vil med de ødelæggelser, vinterens storme har påført dem indtil nu, løbe op i omkring 150.000 kroner.
Det vurderer formanden for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, Jens Chr. Olesen.
Det svarer til cirka et års kontingent-indbetaling til kystbeskyttelseslaget.

Den egentlige reparation af skrænterne vil dog først blive påbegyndt ved udgangen af februar eller første halvdel af marts.

“Jo længere vi kommer hen på året, desto større chancer er der vel for, at vi undgår så kraftige storme igen,” skriver Jens Chr. Olesen i en orientering til de øvrige medlemmer af lagets bestyrelse.

I orienteringen oplyser han, at han har haft et møde med den entreprenør, som reparerede skrænterne for os sidste gang, det var nødvendigt.

Og det er allerede aftalt, at entreprenøren godt kan begynde at fjerne den synlige og ødelagte fibertex fra stranden samt at rense stranden for de ting, der ikke skal være der. Men selve genopbygningsarbejdet må altså vente til henimod forår.

2500 kubikmeter ler og jord

Formanden skønner, at de nuværende ødelæggelser vil kræve tilførsel af cirka 2500 kubikmeter god ler/jordfyld. Kystsikringslaget har allerede fået tilsagn om levering af op til 3000 kubikmeter til en ”en fornuftig pris”.

Den ødelagte fibertex skal fjernes, og de noritsten, som vandet har flyttet ud på stranden, skal lægges på plads igen på skrænterne.

Formanden konstaterer, at vinterens storme har været meget hårde ved kystsikringen og har truet Kystvejen enkelte steder.

“Det kraftige stormvejr med deraf følgende højvande på op til cirka 1,75 meter har borteroderet store mængder af vore kystsikringsskråninger øst for bølgebryderne.

Hvis ikke bølgebryderne havde været der, ville vejen foran de forreste sommerhuse helt sikkert have været endnu mere ødelagt,” konstaterer Jens Chr. Olesen.


a

a

a


a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aa

a

(Fotos: Jens Chr. Olesen)