Limfjorden

Et hjørne af den store Limfjord - Venø Bugt, Hostrup Strand. (Foto: Peter Jessen)

Vidste du, at:

 • Limfjorden er Danmarks største fjordområde
 • Den samlede vandflade på Limfjorden, Venø Bugt medregnet, er 1500 kvadratkilometer
 • Skal man gå hele fjorden rundt, kommer man til at gå 1000 kilometer. Og så skal man endda gå lige i vandkanten …
 • Limfjorden modtager hvert år 2,7 kubikkilometer ferskvand fra det omgivende land
 • Fjorden tilføres saltvand med 32-34 promille salt fra Vesterhavet og 19-25 promille fra Kattegat
 • Blæsten går som bekendt frisk over Limfjordens vande. Og som regel kommer den fra vest. Vinden og tidevandet bevirker, at der årligt sker en gennemstrømning på 6,8 kubikkilometer vand (i snit) fra Nordsøen via Thyborøn Kanal gennem Limfjorden og til Kattegat
 • I hele fjorden er der 7,4 kubikkilometer vand, forudsat at der regnes med en middeldybde på 4,9 meter
 • Det dybeste sted i fjorden er Oddesund med en dybde på 28 meter. Sundene har dybder på 18-22 meter og de store bredninger 5-8 meter (Thisted Bredning dog 11 meter)
 • De lavvandede bugter med sandbund er i gode år ofte dækket af områder med ålegræs, de dybere dele af fjorden huser mange stenrev med søanemoner, havsvampe, sargassotang o.l.
 • Blåmuslingen er formentlig almindeligste bunddyr i fjorden, men der er også store mængder sandmuslinger, hjertemuslinger og knivmuslinger foruden en fjord af børsteorme og mange andre dyr
 • Tidligere var fjorden meget fiskerig, men det er gået stærkt tilbage for næsten alle fiskearter
 • Pattedyrene er i fjorden repræsenteret med en betydelig bestand af sæler