Overskudsjord skal sikre kysten

Foto: Ingrid M. Schmidt

Overskudsjord fra 1. etape af kloakeringen ved Hostrup Strand. (Foto: Ingrid M. Schmidt)

25. marts 2015: Repræsentanter for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand og Skive Vand er på vej med en løsning for, hvad der skal ske med den overskudsjord fra kloakeringen, som ligger i depot på marken nord for Teglgaardvej.

Det har hele tiden været meningen, at Kystbeskyttelseslaget skulle have mulighed for at aftage overskudsjord i forbindelse med udbedringer af skader på skrænterne langs Kystvejen; men der viste sig tidligere på året at være uenighed parterne imellem om både mængden af jord og leveringen.

kive Vand har stået for arbejdet omkring deponering og erstatninger og har sørget for at indhente de nødvendige tilladelser. Det er nu aftalt parterne imellem, at Skive Vand søger om forlængelse af depotet. Skive Vand skal betale for leje af jorden og for reetablering af området til sin tid.

Det er desuden aftalt, at Skive Vand sørger for at få kørt den jord, der ikke er egnet til kystsikring, væk. Der er tale om en dynge jord med murbrokker, som stammer fra kloakarbejdet ved Kystvejen.

Svend Vestergaard, der er fungerende formand for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, fortæller, at der i første omgang er brug for ca. 3.000 m3 jord til udbedring af skaderne efter stormen Bodil:

– Vi vil have udbedret skaderne på kysten inden sommerferien; men vi afventer lige starten på anden etape af kloakeringen. For der er jo ingen grund til at køre jord fra depotet ned til kysten samtidig med, at der bliver kørt ny jord i depot. Det kan lige så godt blive kørt ned på kysten med det samme, forklarer han. – Det sidste afhænger af, hvornår Etape II af kloakeringen går i gang.

Den jord, der allerede ligger i depot, skal kystbeskyttelseslaget selv betale for at få fragtet ned til kysten. Den nye jord bliver så vidt muligt dumpet ved kysten i stedet for at blive kørt i depot. Kystbeskyttelseslaget står selv for selve arbejdet på kysten.

I mødet deltog Erik Hansen, Projektleder ved Skive Vand A/S, Jørgen Rasmussen, Sektionsleder, Skive Vand A/S og som repræsentanter for Kystbeskyttelseslaget den fungerende formand Svend Vestergaard, den tidligere formand Jens Chr. Olesen og bestyrelsesmedlem Jens Peder Hedevang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *