Indkaldelse til generalforsamling 17. maj 2014

Hostrup den 27. marts 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Restaurant Gyldendal
Lørdag den 17. maj 2014 kl. 14

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1     Valg af dirigent

2     Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
Den skriftlige beretning kan læses på www.hostrupteglgaard.dk

3     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk

4     Forslag fra bestyrelsen, herunder budgettet for 2014

5     Forslag fra medlemmerne

6     Fastsættelse af kontingent

7     Valg til bestyrelsen – Jvnf. vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
Henning Quist Nielsen, Enebærvej
Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen
Søren Poulsen, Brombærvej

8     Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej

9     Valg af to revisorer
Nuværende: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

10  Eventuelt


Med venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *