Sommerhuse til salg Takt & tone Hostrups historie Fotogalleri Støver det, kører du for stærkt! To omgange for en ændring Referat af bestyrelsesmøder i 2022 Nye tider for affaldet
Learn More

""

Sommerhuse til salg...

Hvilke sommerhuse ved Hostrup Strand er til salg hos...

Takt & tone

Takt & tone...

Vis hensyn Tag hensyn til dine naboer og andre ved ikke at...

Hostrups historie

Hostrups historie...

Det begyndte med en jagthytte Teglværkslandet Hostrup...

Støver det, kører du for stærkt!

Støver det, kører du ...

Kører man for stærkt, når det støver? I så fald er...

To omgange for en ændr...

12. maj 2022: Ifølge grundejerforeningens vedtægter...

Referat af bestyrelsesm...

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Hostrup...

Nye tider for affaldet...

13. marts 2022: Affaldsselskabet Nomi4S er klar med en plan...

Hold bjørnekloen nede...

14. juli 2021: Skive Kommune går nu målrettet til kamp...

Author Archive

Møde om badebroernes fremtid

Møde om badebroernes fremtid 17. januar 2013: Skive Kommune har sendt indbydelser ud til et møde om den fremtidige drift af badebroer. Skive Kommune er involveret i driften af tolv badebroer spredt rundt ved Sallings kyster, og det er repræsentanter for de berørte grundejerforeninger og borgergrupper, der har modtaget...

Skrivebordsarbejdet skrider frem

13. januar 2013: Arbejdet med at få udbudsmaterialet for kloakeringen ved Hostrup Strand gjort klar skrider godt frem. Det fortæller Erik Hansen, der er ingeniør ved Skive Vand. Han mangler stadig en del arbejde ved skrivebordet, men i bedste fald regner Skive Vand med at være klar til en...

Arbejdet går i gang i 2013

1. november 2012: Der står endnu ingen startdato i kalenderen hos Skive vand, når det gælder første etape af kloakeringen ved Hostrup Strand. Det fremgik, da repræsentanter for de tre grundejerforeninger – Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Strand...

Ny adresse for sommerfest

8. oktober 2012: Der er efterhånden skabt tradition for en fælles sommerfest for grundejerforeningerne ved Hostrup Strand. Med adresse på fællesarealet bag det røde badehus på Kystvejen. Men traditioner er til for at blive brudt! Så næste år rykker festteltet om på fællesarealet ved...

Referat af fællesmøde

Fællesmøde for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard  (2’eren) og Hostrup Strand (3’eren). Søndag den 7. oktober 2012 kl. 10.30 Til stede: For 3’ren: Martin Arbjerg, for 2’eren: Kenn Andersen, John Boye, Claus Bjerre og Svend...

Tre grundejerforeninger til ét møde

2. oktober 2012: Der er som bekendt tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup Strand (3’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Teglgaard (1’eren). Med hver vores arbejde og udfordringer, men vi har også en række fælles interesser og udfordringer, og det er baggrunden for...

Sommerhusgrunde skal måles op

25. september 2012: En landmåler tager nu – bogstaveligt talt – de første skridt til en kloakering af de sommerhusgrunde, der ligger øst for Febækken og dermed er omfattet af første etape af kloakeringen ved Hostrup Strand. Det er grundene på Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej,...

56 medlemmer med i nabohjælp

14. april 2015: 61 af grundejerforeningens medlemmer har nu  tilmeldt sig foreningens Nabohjælp-ordning. Ordningen går ud på, at man i et lukket forum på hjemmesiden giver sine kontaktoplysninger, så naboer og andre sommerhusejere kan kontakte én, hvis de bemærker, at der er noget galt...

Kloakering på 2013-budgettet

12. juli 2012: Lederen af Spildevandssektionen i Skive Vand, Jørgen Rasmussen, bruger en del af sommeren på at lave et budget for 2013. Og her indgår blandt andet en spildevandsledning fra Lem til Hostrup Hovedgaard og første del af en kloakering ved Hostrup Strand. De to ting tegner sig for...

Ingen får på strandengen foreløbig

2. juli 2012: Foreløbig kommer der ikke til at gå kvæg eller får på engarealet mellem Havtjørnevej og Kystvejen. De to grundejerforeninger, som grænser op til området – Hostrup Teglgaard og Hostrup Hovedgaard – har bedt Skive Kommune om at udskyde en ansøgning om midler fra...