Tre grundejerforeninger til ét møde

2. oktober 2012: Der er som bekendt tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup Strand (3’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Teglgaard (1’eren). Med hver vores arbejde og udfordringer, men vi har også en række fælles interesser og udfordringer, og det er baggrunden for et nyt initativ: Et fællesmøde.

Søndag den 7. oktober mødes repræsentanter for de tre foreninger over en kop formiddagskaffe. På dagsordenen står blandt andet en evaluering af den fælles sommerfest, den forestående kloakering ved Hostrup Strand og kystsikringen.

Der har før været holdt møder formændene imellem, men det er en del år siden. Det er bestyrelsen for Hostrup Teglgaard, der har taget initiativet i denne omgang.

– Vi har en del fælles interesser og udfordringer. Det viste sig senest i forbindelse med forslaget om kystnære havvindmøller i Venø Bugt. Nu gælder det så det store kloakeringsprojekt ved Hostrup Strand, og vi har den fælles sommerfest, forklarer Ingrid M. Schmidt om henvendelsen til Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand.

– Vi forestiller os umiddelbart ét årligt møde, med minimum én repræsentant for hver forening. Gerne formanden selvfølgelig, men også gerne andre bestyrelsesmedlemmer. Vejformænd og kasserere for eksempel kan jo også have noget at snakke om, uddyber hun.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *