Bestyrelsens beretning for 2006

Generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2007

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2006

Sommeren 2006 blev en af de bedste mands/kvindes minde.

I det følgende vil bestyrelsen så kort som muligt ridse arbejdsåret 2006 op.

Blandt de mest synlige opgaver skal fremhæves opgradering af vejene, som blev besluttet på sidste generalforsamling. Sikke veje vi fik !!!. og så kom regnen og skyllede det hele væk.
Et naturfænomen som er meget vanskelig permanent at stille noget op imod. – Men nu hvor foråret sig nærmer, må vi på den igen på mindst samme niveau som sidste år.

Et andet meget synligt tiltag, var den udvidede og handicap-venlige badebro. Vi skal vist mange år tilbage for at konstatere så mange brugere, selv om vejret har været med os. Men også her må vi se i øjnene, at træerne ikke vokser ind i himlen. Efterårsstormen tog broen ind til land, så kommunen nu er i gang med at gennemføre de nødvendige reparationer. En udgift de kunne have sparet sig selv for, hvis optagningen var sket i tide.
Til beroligelse for medlemmerne er grundejerforeningen ikke involveret økonomisk.

Knap så synlig for alle er, at tanker om at danne én stor grundejerforening er taget af bordet og bliver erstattet af, at de tre formænd holder mindst et årligt møde, hvor fælles problemer/udfordringer tages op. Een af de ting, der kunne blive relevant, er at optræde fælles i anliggende, der berører den ny Skive Kommune.

Meget synlig er til gengæld containerpladsen i svinget, ja man skulle næsten tro, at affaldet smides af i svinget. – Vi må alle gøre indsats for større selvjustits!

Det var også meget synligt, at vi på sidste generalforsamling var mødt så talrigt op, og at der udspandt sig en god diskussion, som sætter bestyrelsen i stand til holde kurs og fart.
Tak for det.

Også i år var sankthans-aften et stort tilløbsstykke, måske fordi det var weekend; men mon ikke traditionen i Hostrup har sin del af æren. Og husk lige, at du gerne må bidrage med grenaffald og andet brændbart i de ca. 14 dage op til aftenen.

For anden gang løb den store fælles fest af stablen arrangeret af de tre grundejerforeninger.
Teltet var på plads, aktiviteter planlagt, musikken på plads, og de, der deltog, fik en snakke- og sangrig fest ud af det. Blot kunne vi godt ønske os, at flere deltog. Indtil det modsatte er bevist, tror vi, at det svage fremmøde skyldtes sommerens første store regnbyger. – Vi prøver igen.

En anden ting, vi har arbejdet med, er foranstaltninger, der motiverer til at holde lave hastigheder for køretøjer i området. Vi afventer stadig nogle svar fra kommunen og politiet.

Og apropos køretøjer, så vil vi gerne så kraftigt som muligt gøre opmærksom på, at vore veje ikke er konstrueret til så tunge køretøjer, som eksisterer i dag. Derfor en opfordring til de, der bygger / bygger om / bygger til at tilbageføre beskadigede dele af vejen til den oprindelig tilstand.

Endelig har vi foranlediget KRAK til at rette i deres kortmateriale, så besøgende i området (ikke mindst lastbiler) ikke belaster vore blinde veje.

Igen i år blev der gennemført en arbejdslørdag, hvor der blev hygget under arbejdet med oprydning, flytning gangbroen ved Febækken, og snakket godt over en pølse eller to og enkelt pilsner.

Mens dette skrives, må vi desværre konstatere, at vi har haft den vådeste vinter i hele den kendte historie, så der nu forestår større reparations- og udbedringsopgaver, både hvad angår vejene og kystsikringen. Planlægningen er i gang, så vi tror vi, at vi når målet om et dejligt område og oase i den kommende sæson.

Vi har holdt tre bestyrelsesmøder (foruden mailet livligt) i det forgangne år. Det er faktisk en velfungerende bestyrelse, der fortjener at blive rost for uselvisk arbejde!

Niels Jørgen Hyldgaard, formand