Ja til “en mindre foranstaltning”

Bådfolket vil gerne have udvidet rampen på bådophalerpladsen, så det bliver nemmere at bakke ned til vandet med båden. Foto: Peter Jessen

3. juli 2017: Så er vi kommet et skridt videre i arbejdet for en udvidelse af rampen på ophalerpladsen. Kystdirektoratet i Lemvig har netop i en 6 sider lang skrivelse givet ”dispensation til udvidelse af slæbested inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen”.

Dispensationen er dog betinget af, at der ikke inden for fire uger kommer klager over afgørelsen. Offentlige myndigheder, foreninger og organisationer – såvel lokale som landsdækken – er klageberettigede, og afgørelsen er sendt til tolv forskellige modtagere.

Den nuværende betonkøreplade er 17,5 meter lang, 2,5 meter bred og 10-15 cm tyk. Den stammer fra 1999 og er fortsat i god stand; men bredden giver til tider udfordringer for de, der skal bakke en bådtrailer ned til vandkanten. Derfor har Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard søgt tilladelse til at udvide rampen med halvanden meter i bredden.

Det siger Kystdirektoratet altså god for. Reglerne inden for strandbeskyttelseslinjen er stramme, men direktoratet kan give en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. For eksempel ved ”mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed for at fremme turismen”, som det hedder. Hvis anlægget vel at mærke placeres og udføres munder hensyntagen til den omgivende natur.

Kystdirektoratet ”lægger til grund for afgørelsen, at der i den konkrete sag er tale om forbedring af et slæbested, der står til rådighed for almenheden, og som er til støtte for friluftslivet.” Og: ”Det er endvidere Kystdirektoratets vurdering, at anlægget ikke har en væsentlig negativ påvirkning af kystlandskabet.”

Hvis der ikke indkommer klager, går bestyrelsen videre med projektet. Blandt andet med en ansøgning om midler fra Landsbyfonden under Skive Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *