Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring

8. april 2015: Bestyrelsen for grundejerforeningen vil på generalforsamlingen den 16. maj foreslå en vedtægtsændring. Det handler om at tilføje en enkelt sætning til foreningens vedtægter.

I de nuværende vedtægter er der nemlig ikke nogen bestemmelse om tegningsret i bestyrelsen, og det giver ind imellem nogle praktiske udfordringer.

Derfor foreslår bestyrelsen en tilføjelse om, at ”Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.” Formuleringen er hentet i Skive Kommunes forslag til vedtægter for grundejerforeninger.

For at vi kan vedtage en vedtægtsændring, skal halvdelen af grundejerforeningens medlemmer være til stede ved generalforsamlingen den 16. maj, og to tredjedele af dem skal stemme for forslaget.

Hvis ikke over halvdelen er mødt op, skal der – med syv dages varsel – indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 15 dage efter. Her kan ændringen så vedtages, hvis to tredjedele af de fremmødte stemmer ja, uanset hvor mange der er mødt op.

Derfor har bestyrelsen allerede sat en dato mere ind i kalenderen: Vi planlægger den ekstraordinære generalforsamling til fredag den 29. maj kl.18.15 i Lem Samlingshus. Tid og sted er valgt, fordi der kl. 19 samme aften er generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand i forsamlingshuset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *