Indsigelse

Til Skive Kommune
Natur & Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive                                                                                                                            Den 20. juni 2013

Indsigelse i forbindelse med Forslag til reguleringsprojekt i Febæk

Som lodsejer gør Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard hermed indsigelse mod det udsendte forslag til et reguleringsprojekt for Febækken. Grundejerforeningen står som lodsejer og dermed som den primære udgiftstager for den planlagte udskiftning af rørbroen under Havtjørnevej.

Og det er netop fordelingen af udgiften til udskiftningen, vi anfægter med denne indsigelse.

Vi anerkender, at vi som lodsejer ifølge det nuværende ”Regulativ for Febæk” har ”forpligtelsen til at vedligeholde broer, overkørsler…”; men vi føler skrevet på jævnt dansk, at vi kommer til at sidde med en dyr udgift, fordi Skive Kommune af forskellige grunde ønsker et reguleringsprojekt gennemført for Febækken. Blandt andet for at få lovliggjort ”vandløbets faktiske dimensioner”, for at beskytte engen nord for Kystvejen – og dermed en række sommerhuse i nabogrundejerforeningen – mod oversvømmelser ved højvande i Venø Bugt – og i håb om, at bækken kan blive gyde- og opvækstområde for laksefisk.

Vi medgiver, at rørbroen under Havtjørnevej er slidt; men den kunne efter vores vurdering nøjes med en reparation. Vi mener faktisk selv at kunne reparere det nævnte hul og dermed nøjes med en væsentlig mindre udgift.

Vi har som grundejerforening en interesse i, at vore medlemmer kan køre hen over Febækken på betryggende vis. Skive Kommune har som vandløbsmyndighed en interesse i, at vandet i bækken kan flyde frit.

Vi påstår ikke, at Skive Kommune skal påtage sig hele udgiften til udskiftning af rørbroen. Det kunne danne præcedens, og vi er opmærksomme på, at der er mange rørbroer under private fællesveje som Havtjørnevej; men vi finder det nuværende forslag til en udgiftsfordeling urimelig. Skive Kommune påtager sig kun ti procent af udgiften, svarende til en udvidelse af betonrøret fra Ø45 cm til Ø60 cm.

Og jævnfør ovenstående kommer ønsket om en udskiftning ikke fra Grundejerforeningen, men fra Skive Kommune.

Vi foreslår i stedet en udgiftsfordeling med 50 procent til hver. Det vil sige 17.500 kr. (ekskl. moms).

 

I håb om en positiv behandling af ovenstående indsigelse
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, Gruppe 1

Kontaktperson: Ingrid M. Schmidt 2854 7503
PS: Vi uddyber fra bestyrelsens side gerne overstående ved et personligt fremmøde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *