Får og geder omkring os …

Det er her på strandengen ved Hostrup Strand, at Skive Kommune gerne ser et naturplejeprojekt med dyr, formentlig får, til at afgræsse engen. (Foto: Peter Jessen)


10. oktober 2011: Skive Kommune vil gerne have et naturplejeprojekt sat i værk på strandengen mellem Havtjørnevej og Kystvejen ved Hostrup Strand. Naturplejen skal udsatte dyr klare – formentlig en flok får.

7. oktober 2011 blev holdt et møde på strandengen med berørte lodsejere, repræsentanter fra grundejerforeningerne og kommunen – og alle var enige om, at der skal arbejds videre med  idéen. Inden der kan komme dyr til at gå og græsse langs Fæbækken, skal en række spørgsmål dog afklares – og så skal der penge på bordet!

Kommunens begrundelse for at foreslå et naturplejeprojekt er både det naturmæssige – dyrene kan holde bevoksningen på engen nede – og det rekreative: Dyrene vil give folk, der færdes i området, en ekstra oplevelse.

Grundejerforeningen Hostrup Strand og nogle af sommerhusejerne på Hermelinvej håber desuden, at oprensning og vedligeholdelse af både grøfter og Fæbækken vil løse et fugtproblem på Harevej.

Anders S. Rask fik på mødet grønt lys for at arbejde videre med projektet. I første omgang skal der laves en skriftlig projektbeskrivelse/ansøgning, som han sender til “høring” hos grundejerforeningerne og ejerne af de fire sommerhuse, hvis grunde støder op til engen. Hvis parterne siger ja, bliver ansøgningen sendt videre til staten, som i 2012 igen tager mod ansøgningerom penge fra Landdistriktsprogrammet. Skive Kommune tager sig af både skrivebordsarbejde og alt det praktiske, men det vil være grundejerforeningerne, der står som ansøgere.

Et forsigtigt overslag lyder på, at naturplejeprojektet koster mellem 160.000 og 200.000 kr. i etablering. Grøfter og vandløb skal renses op, området skal plejes/”ryddes op”, og der laves en indhegning hele vejen rundt med faldlåger og broer.

Landdistriktsmidlerne dækker normalt 75 procent af omkostningerne, resten skal komme fra andre sider. I den forbindelse har vi fra grundejerforeningernes side understreget, at vore pengekasser kun punger ud i meget begrænset omfang. Derfor må Skive Kommune træde til, også helt kontant.

En bevilling fra Landdistriktsprogrammet gælder normalt for fem år. Vi kan søge pengene fra den 1. maj 2012; men det er endnu uvist, hvornår vi kan vente svar. Så selv om vi får et  ja i 2012, er det ikke sikkert, at projektet kommer i gang før 2013.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *