Teglet

Billederne er hentet fra en billeserie om egnens teglværker, som lokalhistorikeren Ib Svenningsen, Lihme, har lavet for Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv. Ib Svenningsen har forsket i den lokale teglværkshistorie.

Se hele billedserien her